Andrew Feltham

Kontorsjef - Kontorgruppa
Bilde av Andrew Feltham
English version of this page
Telefon +47 22858936
Mobiltelefon +47 90520426
Rom NEMKO423
Brukernavn
Besøksadresse Nemkobygget Gaustadalleen 30 D 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsområder

Inngår i et team med senterleder og vil ha det helhetlige ansvaret for senterets administrasjon

  • Ansvar for Senterets administrasjon og daglige drift
  • Ansvar for forskningsformidling og andre kommunikasjonsfaglige oppgaver  
  • Ansvar for å bistå senterets forskere i arbeid med søknader om eksterne forskningsmidler
  • Ansvar for tilsettinger, prosjektoppfølging, årsplanlegging og rapportering
  • Sekretæransvar for senterstyret

Bakgrunn

  • Hovedfag samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (2001)

Tidligere arbeidserfaring

  • Senter for profesjonsstudier, OsloMet - storbyuniversitetet (2013-2019)
  • Institutt for fredsforskning (PRIO) /Centre for the Study of Civil War (2002-2013)
Emneord: Administrativ ledelse, Rekruttering, Strategi, Forskningsadministrasjon, Personvern, Kommunikasjon, Økonomi
Publisert 1. okt. 2019 14:57 - Sist endret 9. sep. 2022 11:32