Tverrfaglige kjønnsstudier ved STK - Programråd

Programrådsmedlemmer for Tverrfaglige kjønnsstudier

 • Undervisnings og programleder Tove Pettersen (STK) - leder
 • Seniorrådgiver Helle Granum (STK) - sekretær
 • Professor Ragnhild Sollund (Institutt for kriminologi og rettssosiologi)
 • Professor Hilde Sandvik (Institutt for arkeologi, konservering og historie)
 • Professor Agnes Andenæs (Psykologisk institutt)
 • Professor Hilde Bondevik (vara, Institutt for helse og samfunn)
 • Post.doc Tone Brekke, (STK)
 • Avdelingsdirektør Thomas M. Walle (ekstern, Musea i Sogn og Fjordane )
 • Seniorrådgiver Knut Oftung ( ekstern vara, LDO/Likestillings og diskrimineringsombudet)
 • Studieleder Anne-Line Sandåker (rep teknisk, SUM/Senter for utvikling og miljø)
 • Matilde Corneliussen Løvvik  (studentrep BA)
 • Siri Saanio (studentrep BA vara)
 • Hanne Frostad Håkonsen (studentrep MA)
 • Alex Emil Oma Lobo  (studentrep vara MA)
Publisert 18. sep. 2014 10:09 - Sist endret 8. mars 2021 15:54