Studentutvalget

Studentutvalget er et bindeledd mellom studentene og ledelsen ved Senteret for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) og studieprogrammene (BA/MA/Årsenhet). Utvalget har en representant i Senterets styre og Programrådet. Representanter til de ulike vervene velges hver høst.

Hva gjør studentutvalget ved studieprogram for Tverrfaglige kjønnsstudier?

Studieutvalget er involvert i alt som innvirker på studentenes hverdag. Dette inkluderer blant annet fagkritisk dag, pauserom og lesesal, undervisning, evaluering og sensur. Studentutvalget har også ansvar for å oppdatere studentenes Facebookside. I tillegg arrangerer utvalget sosiale arrangementer, faglige seminarer og bidrar til å utvikle studieprogrammet både på bachelor og masternivå.

Medlemmene i utvalget studieåret 2020/2021:

 • Leder: Elise Messel Johansen.
 • Nestleder: Iselin Borgen. 
 • Økonimiansvarlig: Charlotte Skråmestø
 • Sosiale medier-ansvarlig: Ine Lind Skyrud og Rikke Øren
 • Arrangement-ansvarlig: Solveig Hagen Strand og Amalie Lund
 • Styremedlemmer: Iselin Borgen (medlem) og Siri Saanio (vara)
 • Programrådet: Matilde Corneliussen Løvvik (medlem) og Siri Saanio (Vara)
 • HFSU studentutvalg: Solveig Hagen Strand og Maiken Laukli

Ordinære medlemmer:

 • Eva Fuglevaag
 • Berit Davidsen
 • Ea Danielsen
 • Inger Marie Nilsen
 • Klara Tveit
 • Trine Gravningen Johannessen
 • Martine Stigen Dreier

Kontakt studentutvalget

Ønsker du å være med i utvalget? Har du saker du ønsker å ta opp eller ideer til arrangement? Vi oppfordrer både BA og MA-studenter til å engasjere seg!

Kontakt oss på e-post (postmottak@stk.uio.no) eller via vår facebookgruppe (Studentutvalget TKS/Gender Studies ved UiO) eller facebookside (Tverrfaglige kjønnsstudier (BA/MA).

Du kan også finne våre møtetidspunkter og andre opplysninger på studentutvalgets infotavle i pauserommet ved masterlesesalen (Gaustadalléen 30D, 2. etasje).

Publisert 28. juni 2019 13:37 - Sist endret 23. mars 2021 13:16