Studentutvalget

Studentutvalget er et bindeledd mellom studentene og ledelsen ved Senteret for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) og studieprogrammene (BA/MA/Årsenhet). Utvalget har en representant i Senterets styre og Programrådet. Representanter til de ulike vervene velges hver høst.

Hva gjør studentutvalget ved studieprogram for Tverrfaglige kjønnsstudier?

Studieutvalget er involvert i alt som innvirker på studentenes hverdag. Dette inkluderer blant annet fagkritisk dag, pauserom og lesesal, undervisning, evaluering og sensur. Studentutvalget har også ansvar for å oppdatere studentenes Facebookside. I tillegg arrangerer utvalget sosiale arrangementer, faglige seminarer og bidrar til å utvikle studieprogrammet både på bachelor og masternivå.

Medlemmene i utvalget studieåret 2021/2022:

  • Leder: Amalie Winther Lund
  • Nestleder: Hannah Petersen
  • Økonimiansvarlig: Ida Bergman
  • Arrangement-ansvarlig: Ida Bergman og Erika Ravn-Christensen
  • Sosiale medier ansvarlig: Hannah Petersen
  • Styremedlemmer:  Amalie Winther Lund (medlem) 
  • Programrådet: Siri Saanio (medlem) 
  • HFSU studentutvalg: 

Ordinære medlemmer:

Meri Sorter

Eva Fuglevaag

Annamåd Klara Hjortaas

 

Kontakt studentutvalget

Ønsker du å være med i utvalget? Har du saker du ønsker å ta opp eller ideer til arrangement? Vi oppfordrer både BA og MA-studenter til å engasjere seg!

Kontakt oss på e-post (postmottak@stk.uio.no) eller via vår facebookgruppe (Studentutvalget TKS/Gender Studies ved UiO) eller facebookside (Tverrfaglige kjønnsstudier (BA/MA).

Du kan også finne våre møtetidspunkter og andre opplysninger på studentutvalgets infotavle i pauserommet ved masterlesesalen (Gaustadalléen 30D, 2. etasje).

Publisert 28. juni 2019 13:37 - Sist endret 13. sep. 2021 13:15