Studentutvalget

Studentutvalget er et bindeledd mellom studentene og ledelsen ved Senteret for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) og studieprogrammene (BA/MA/Årsenhet). Utvalget har en representant i Senterets styre og Programrådet. Representanter til de ulike vervene velges hver høst.

Hva gjør studentutvalget ved studieprogram for Tverrfaglige kjønnsstudier?

Studieutvalget er involvert i alt som innvirker på studentenes hverdag. Dette inkluderer blant annet fagkritisk dag, pauserom og lesesal, undervisning, evaluering og sensur. Studentutvalget har også ansvar for å oppdatere studentenes Facebookside. I tillegg arrangerer utvalget sosiale arrangementer, faglige seminarer og bidrar til å utvikle studieprogrammet både på bachelor og masternivå.

Medlemmene i utvalget studieåret 2022/2023:

 • Leder: Meri Sorter
 • Nestleder: Annamåd Klara Hjortaas
 • Økonimiansvarlig: Ida Linnea Bergman
 • Arrangement-ansvarlig: Kristin Kleppe Larnøy og Hanna Gjermundsen
 • Sosiale medier ansvarlig: Christiane Eveline Teigstad
 • Styremedlemmer STK styre: Meri Sotrter (medlem), Annamåd Klara Hjortaas (varamedlem)
 • Programrådet: Meri Sotrter (medlem), Annamåd Klara Hjortaas (varamedlem)
 • HFSU studentutvalg: 
 • Fadderansvarlig: Christiane Eveline Teigstad

 

Medlemmene i utvalget studieåret 2021/2022:

 • Leder: Amalie Winther Lund
 • Nestleder: Hannah Petersen
 • Økonimiansvarlig: Ida Bergman
 • Arrangement-ansvarlig: Ida Bergman og Erika Ravn-Christensen
 • Sosiale medier ansvarlig: Hannah Petersen
 • Styremedlemmer:  Amalie Winther Lund (medlem) 
 • Programrådet: Siri Saanio (medlem) 
 • HFSU studentutvalg: 

Ordinære medlemmer:

Meri Sorter

Eva Fuglevaag

Annamåd Klara Hjortaas

 

Kontakt studentutvalget

Ønsker du å være med i utvalget? Har du saker du ønsker å ta opp eller ideer til arrangement? Vi oppfordrer både BA og MA-studenter til å engasjere seg!

Kontakt oss på e-post (postmottak@stk.uio.no) eller via vår facebookgruppe (Studentutvalget TKS/Gender Studies ved UiO) eller facebookside (Tverrfaglige kjønnsstudier (BA/MA).

Du kan også finne våre møtetidspunkter og andre opplysninger på studentutvalgets infotavle i pauserommet ved masterlesesalen (Gaustadalléen 30D, 2. etasje).

Publisert 28. juni 2019 13:37 - Sist endret 27. okt. 2022 09:23