Gender equality, diversity and societal security (avsluttet)

Forskningsprosjektet ser på sammenhengen mellom økende mangfold blant forsvarets personell og endrede forestillinger om tillit og sikkerhet i de nordiske landene. Prosjektet kombinerer empiriske studier fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Les mer om prosjektet (engelsk)

Samarbeid

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Oslomet – storbyuniversitetet

Finanisering

NordForsk (2018-2021)

 

Emneord: Kjønn, Norden, Forsvaret, Mangfold, Sikkerhet
Publisert 23. mai 2018 10:17 - Sist endret 11. jan. 2022 10:13