Bad Seeds: Children, Gender, and Violence in the British and American Novel, 1954-2003

Om prosjektet

Prosjektet har som mål å analysere kjønn og barnekarakterer i et utvalg britiske og amerikanske romaner fra 1950-tallet og frem til begynnelsen av 2000-tallet. Romanene har til felles at de skildrer barn og ungdom som begår voldelige handlinger.

Sentrale temaer for prosjektet er hvordan vold fremstilles som en kjønnet handling i disse bøkene og i hvilken grad hovedpersonenes motivasjoner knyttes til kjønnsidentitet og familiestrukturer. Ettersom romanene spenner over fem tiår, ønsker jeg å se på hvordan holdninger til barn, vold, kjønn, familie og identitet endrer seg over tid.

Prosjektet vil kombinere kjønnsteori, narrativ teori og etiske perspektiver på litteratur.​

Finansiering

Stipendiat, Universitetet i Oslo 2015-2019.

Publisert 12. mai 2015 11:08 - Sist endret 26. mars 2019 15:48