Unaccountable Violence: The Murderous Child in the British and American Novel, 1954-2003

Om prosjektet

Dette prosjektet undersøker spenningene som oppstår når barnet fremstilles som en morder i litterære tekster. Jeg drøfter dette temaet gjennom nærlesninger av fem britiske og amerikanske romaner: The Bad Seed (1954) av William March, Lord of the Flies (1954) av William Golding, We Have Always Lived in the Castle (1962) av Shirley Jackson, The Wasp Factory (1984) av Iain Banks, og We Need to Talk About Kevin (2003) av Lionel Shriver.

Jeg argumenterer at gjennom fremstillingene av det morderiske barnet, berører disse romanene bredere spørsmål om hvordan barnet konstrueres som både kjent, «naturlig» og selvsagt, og som ugjennomtrengelig og radikalt annerledes enn den voksne. Gjennom nærlesninger informert av narrativ teori, viser prosjektet hvordan litterær form reflekterer spenningen mellom dominans og forundring som ofte kjennetegner holdninger til barnet som en kulturell figur. Videre bruker prosjektet skeiv teori for å forstå betydningen av måten tekstene destabiliserer det idealiserte barnet, og utfordrer heteronormative, teleologiske måter å tenke på. 

Finansiering

Stipendiat, Universitetet i Oslo 2015-2019.

Publisert 9. juni 2022 09:26 - Sist endret 9. juni 2022 09:31