Muslimer med egne ord – analyse av offentlig debatt om kvinners rettigheter fra 2000-2012 (avsluttet)

Hvordan artikulerer norske muslimer kamp for kvinners rettigheter og hvordan kan denne argumentasjonen knyttes til en transnasjonal feministisk bevegelse?

Om prosjektet

Forskningsprosjektet er en analyse av selv-definerte muslimers publiserte tekster i norsk offentlighet fra 2000-2012 som handler om kvinners rettigheter. Det er både analyse av argumentenes innhold, de normative grunnlagene og de diskursive betingelsene de fremsettes i. Ved bruk av feministisk rettferdighetsteori, retorikk og kritisk diskursanalyse analyseres både de posisjonene som inntas og taushetene i tekstene og hvorfor debatter om islam og feminisme ofte er så emosjonelt ladede.

Mål

Den antatte og muligens reelle konflikten i mellom kvinners individuelle rettigheter, religionsfrihet og kulturelle grupperettigheter har både vært et sentralt tema i offentlig debatt og i utvikling av feministisk teori om det flerkulturelle samfunnet de siste årene. Målet med studien er å undersøke nærmere hvordan denne motsetningen kommer til uttrykk retorisk og etisk fra aktørene som er i sentrum av debatten, de muslimske stemmene.

Materialet består av 240 tekster fra perioden 2000 til 2012 som selv-definerte muslimer har skrevet om kvinners rettigheter. Den brede utvalget fører til at synspunkter i materialet spenner fra de som forsvarer retten til å bære niqab til de såkalte sekulære muslimer som vil forby hijab. Analysen av tekstene kretser omkring to hovedtema, relasjonen mellom kvinners rettigheter og det flerkulturelle samfunnet og bruken av religiøs argumentasjon i offentligheten. Målet med analysen er å redegjøre for posisjonene som er mulig å innta i offentligheten når man er definert som muslim og skriver om kvinners rettigheter. Dette vil kunne si noe om norsk offentlighets begrensninger og mulighet til å adressere sensitive spørsmål i et flerkulturelt samfunn.

Finansiering

Ph.D. stipend fra Universitetet i Oslo.

 

Publisert 1. okt. 2013 10:53 - Sist endret 9. apr. 2018 14:43