Kamp mot vold mot kvinner (avsluttet)

En komparativ studie kvinnebevegelsene i Norge og Frankrike ca. 1970-1983

Prosjektet sikter blant annet på å undersøke hvorfor og hvordan kampen mot seksualisert vold mot kvinner fikk ulike uttrykk i to land, nemlig Norge og Frankrike.

Om prosjektet

Rundt 1970 oppsto det i de fleste vestlige demokratier en ”ny” kvinnebevegelse med frigjøring av kvinnene som målsetning. Denne studien tar sikte på å undersøke. Bevegelsen sprang ut av 1960-åras antiautoritære opprør, samtidig som den var en reaksjon på det mange kvinner oppfattet som mannsdominans og kvinneundertrykkende tendenser i disse. På midten av tiåret var den første euforiske fasen forbi, kvinnefrigjøringsbevegelsen var konsolidert og hadde fått gjennomslag for flere viktige krav, som f eks avkriminalisering av abort, samtidig som den var preget av politiske splittelser. På denne tida kom opp en ny kampsak som ga ny kampglød og førte til et oppsving i aktivisme, nemlig kampen mot seksualisert undertrykking, overgrep og vold mot kvinner.

I Frankrike rettet kvinnefrigjøringsbevegelsen særlig oppmerksomheten mot å bekjempe voldtekt.I Norge fikk derimot kampen sitt klareste uttrykk i kvinnebevegelsens kamp mot pornografi, som aktivistene mente både representerte og oppfordret til seksualisert vold mot kvinner. Responsen fra omverdenen var imidlertid påfallende lik: Kvinnefrigjøringsbevegelsene ble med disse kampsakene på programmet av en del oppfattet som puritanske og mannshaterske. Samtidig fikk bevegelsene gjennomslag for at voldtekt, porno og etter hvert prostitusjon var samfunnsproblemer som ble offentlig debattert og resulterte i lovendringer.

Mål

Hvordan ble voldtekt og porno, som i utgangspunktet hadde blitt regnet som upolitiske fenomener omdefinert til å bli kvinnepolitiske kampsaker? Hvilke ulike fortolkninger, eller innramminger, fantes det av voldtekt og porno innad i kvinnebevegelsene og utenfor, og hvordan endret de seg i løpet av 1970-åra? Hvordan fikk de ulike ideologiske retningene i kvinnefrigjøringsbevegelsene innvirkning på politisk strategi, aksjonsformer og allianseinngåelser?

Finansiering

Universitetet i Oslo. Periode 2008-2012

Samarbeid

Prosjektet er tilknyttet FEMCIT:  “Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women's Movements”

 

 

Publisert 16. sep. 2011 13:52 - Sist endret 21. mars 2014 11:10