New Media Practices in a changing Africa (avsluttet)

Om prosjektet

New media in a changing Africa er et komparativt internasjonalt samarbeidsprosjektet som skal, ved å vende tilbake til tidligere studere lokaliteter i det sydlige Afrika, undersøke hvordan den digitale revolusjonen har påvirket folks hverdagspraksiser – kjønnsrelasjoner inkludert - i ulike sosiale, politiske og økonomiske omgivelser.

More information in English

Finansiering

FRIPRO, Norges forskningsråd, tidsrom 2015-2018.

Samarbeid

Ardis Storm-Mathisen er tilknyttet dette prosjektet ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Jo Helle-Valle, Høyskolen i Oslo og Akershus; Wendy Willems London School of Economics; Katrien Pype University of Birmingham; M. Mogalakwe, University of Botswana mfl samt forskere ved Universitetet i Cape Town og Berkley USA på prosjektet New Media in a Changing Africa og en referansergruppe med forskere fra Institutt for medier og kommunikasjon samt Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo; Roskilde Universitets Center & RMIT.

 

 

Publisert 29. sep. 2015 15:08 - Sist endret 12. mai 2020 09:10