Muligheter og barrierer for rekruttering og avansement. (avsluttet)

Integrering av representanter med etnisk minoritetsbakgrunn i norsk politikk.

Om prosjektet

I avhandlingen utforskes tre overordnede problemstillinger:

  • Hva bidrar til variasjon partiene imellom i antallet lokale folkevalgte med etnisk minoritetsbakgrunn?

  • Hva påvirker avansementsmuligheter for representanter med etnisk minoritetsbakgrunn? Hva er det som fremmer og hva er det som hemmer deres muligheter til å bli ikke bare listekandidater, men også en av toppkandidatene?

  • Hvordan virker etnisk minoritetsbakgrunn sammen med kjønn i å skape muligheter og hindre for rekruttering og avansement.

Problemstillingene utforskes ved hjelp av et bredt kvalitativt empirisk materiale.

  • Partienes politiske program er analysert for å finne fram til forskjeller og likheter i partienes forståelse av integrering. Det diskuteres hvordan slike forståelser kan påvirke integrering i partiene.

  • Partienes lover/vedtekter er analysert for å finne forskjeller og likheter i partienes måte å organisere seg på. I tillegg er det gjennomført intervjuer med den øverste ansvarlige for partienes organisatoriske virksomhet; partisekretær eller generalsekretær. Det undersøkes hvordan partienes organisering kan bidra til å åpne muligheter og etablere barrierer for rekruttering av representanter med etnisk minoritetsbakgrunn.

  • Det er gjennomført intervjuer med 20 lokale ledere for partigrupper i kommunestyrer og ledere for nominasjonskomiteer før lokalvalget i 2007, samt med 27 kommunestyrerepresentanter med etnisk minoritetsbakgrunn – innvalgt for perioden 2003-2007. Intervjuene er analysert med henblikk på å finne hvordan ulike bakgrunnskrav og ulike kompetansekrav har betydning når kandidater rangeres på lokale valglister.

Finansiering

Universitetet i Oslo. Periode: 2006 - 2011.

Samarbeid

Sammen med forskere som er tilknyttet forskningsprosjektet PLUREQ arbeider jeg med en bok som har arbeidstittel: ”Likestillingspolitikk i et multikulturelt Norge”.

 

 

Publisert 23. sep. 2011 09:56 - Sist endret 22. sep. 2015 13:24