Kjønnslikestilling i privat næringsliv i Portugal (avsluttet)

I november 2014 signerte STK en partnerskapsavtale med The school of Business and Management (ISEG) ved Universitetet i Lisboa. STK gikk dermed inn som faglig rådgiver på et likestillingsprosjekt med tittelen Promotion of Gender Equality in Decition-Making Positions and Reduction of Gender Gap in Business Sector.

Prosjektet har en egen Facebook-side

Om prosjektet

Dette er et prosjekt støttet av Norway Grants: Dette er en type EØS-utlysninger av midler hvor forskere eller NGOer i en rekke land i Europa kan få finansiert forsknings- eller utviklingsprosjekter gitt at de samarbeider med relevante miljøer i Norge. ISEGs ambisjon med dette prosjektet er å utvikle guider og handlingsplaner rettet inn mot ledere i næringslivet i Portugal.

Gjesteforsker Lotta Snickare, (postdoktor ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, med et utvekslingsstipend som har bragt henne hit til STK) – har jobbet med lederutvikling i en årrekke, og har gått som STKs forsker i dette prosjektet.

 

 

 

 

 

Publisert 26. aug. 2015 08:54 - Sist endret 11. apr. 2018 11:41