Likstillingsutvikling i lokalpolitikk i Portugal (avsluttet)

I mai 2015 signerte STK partnerskapsavtale med Centre for Social Studies (CES) ved University of Coimbra. Dette er det andre utviklingsprosjektet i Portugal knyttet til satsingen Norway Grants vi deltar i.

Om prosjektet

Norway Grants er EØS-utlysninger av midler hvor forskere eller NGOer i en rekke land i Europa kan få finansiert forsknings- eller utviklingsprosjekter gitt at de samarbeider med relevante miljøer i Norge. Dette prosjektet hvor STK skal bidra med faglig rådgivning, heter Local Gender Equality – Mainstreaming De Género nas Comunidades Locais, og har fokus på hvordan jobbe frem likestilling i lokaldemokratiet i Portugal.

STKs gjesteforsker Lotta Snickare, (postdoktor ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, med et utvekslingsstipend som bragte henne til STK),  har jobbet med lederutvikling i en årrekke, og har gått inn som STKs forsker i dette prosjektet.

Publisert 26. aug. 2015 09:09 - Sist endret 9. apr. 2018 14:57