Å sosialisere filosofien: Kjønn og litteratur i britisk romantikk

Prosjektet søker å situere romantikkens britiske kvinnelige filosofer i deres sosiale nettverk, både med henblikk på hvordan de selv bidro til å formulere teoretiske former for subjektivitet og i forhold til deres bidrag til samtidige ideologiske og teoretiske kontroverser.

Om prosjektet

Prosjektet tar sikte på å revidere oppfatningen av romantikkens kvinnelige filosofers forfatterskap. Tradisjonelt har romantikken vært forstått som en periode som har bidratt til vektleggingen av det mannlige geni. Som en konsekvens av dette, har den moderne feminismens synliggjøringsprosjekt ofte gjentatt denne tilnærmingen og dermed representert kvinnelige filosofer som isolerte tenkere.

Publisert 13. sep. 2011 09:16 - Sist endret 14. juni 2019 10:57