Kjønn, seksualitet og intimitet i digitale sjangre (avsluttet)

Postdoktorprosjektet undersøker iscenesettelser av seksualitet, subjektivitet og intimitet i selvbiografiske digitale sjangere.

Om prosjektet

Prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad selvteknologier (selviscenesettelser via sosiale nettsamfunn, personlige annonser og blogger) bidrar i (motnormative) forhandlingene av seksualitets-, subjektivitets- og intimitetsiscenesettelser. Med utgangspunkt i kjønn, seksualitet og intimitet i selvbiografiske sjangere, skal prosjektet også bidra i videreutviklingen av digitale sjangerteoretiske perspektiv.

Sentrale akser i prosjektet er:

  • hvilke betydninger og effekter har samtidige digitale selvpresentasjoner for forståelsen av seksualitet, subjektivitet og intimitet

  • på hvilke måter påvirker nye estetiske representasjoner private og offentlige diskurser.

Finansiering

Norges Forskningsråd. Periode: 2008 - 2012.

Publisert 21. sep. 2011 16:26 - Sist endret 5. mars 2013 10:16