Strategi 2020

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er et universitetssenter som har som overordnet formål å drive tverrfaglig forskning, undervisning og formidling på kjønnsforskningsfeltet, samt å stimulere til kjønnsforskning ved universitetets grunnenheter.

STK vil arbeide for å utvide og konsolidere nasjonalt, nordisk og internasjonalt forskningssamarbeid og være en attraktiv møteplass for forskere fra inn‐ og utland. Ved Senteret skal det drives kjønnsforskning på høyt vitenskapelig nivå, med tverrfaglig bredde og samfunnsmessig relevans.

Publisert 23. sep. 2011 10:52 - Sist endret 25. feb. 2015 10:40