Strategi 2030

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er et universitetssenter som har som overordnet formål å drive tverrfaglig forskning, undervisning og formidling innen kjønnsforskningsfeltet, samt å stimulere til kjønnsforskning ved universitetets grunnenheter.

Senteret skal være utadvendt, medvirke aktivt til å utvikle tverrfaglige arenaer og nettverk, og søke kontakt og samarbeid med andre forskningsinstitusjoner i inn- og utland, og med myndigheter og samfunnsinstitusjoner for øvrig. Senteret skal kunne drive undervisning på alle nivåer, og etter nærmere avtale levere enkeltemner eller større emnegrupper til studieprogrammer under samarbeidende fakulteter. Senteret skal ha et særlig ansvar for å fremme kvalitativt god forskerutdanning innenfor sitt fagområde

Publisert 10. aug. 2022 13:20 - Sist endret 10. aug. 2022 13:21