Helgard Mahrdt

Bilde av Helgard Mahrdt
Telefon +47-22856974
Mobiltelefon +47-99356894
Rom 353
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadallèen 21 Forskningsparken 0349 Oslo

Faglige interesser

 • Opplysningstiden (Immanuel Kant)
 • Fenomenologi & eksistensfilosofi (Martin Heidegger, Karl Jaspers)
 • Politisk filosofi (Carl Schmitt, Leo Strauss, Eric Voegelin, Hannah Arendt), interdisciplinary studies in literature and philosophy

I arbeid

 • Hannah Arendt – to be at home in the world. Intellectual Biography, Vidar Forlag, Oslo.

Utvalgt undervisning

"On Humantiy in Dark Times" - et seminar om Hannah Arendt 30./31. okt. 2014

Forelesningsserie om Hannah Arendt, Høgskolen i Oslo 2008

Hannah Arendts engasjement for verden:

 • Analyse av totalitarisme
 • Menneskelig pluralitet og frihet
 • Makt og vold, krig og revolusjon
 • Ytringsfrihet
 • Dømmekraften
 • Filosofi og politikk

2006 PhD Seminar, Hannah Arendt: “Responsibility and Judgment – Between Ethics and Politics,” Ethics Programme, University of Oslo, September 25-29.

Utdanningsbakgrunn

 • Cand.philol i filosofi, Universitetet i Oslo 2005
 • Dr. art i tysk litteraturvitenskap, Universitet i Tromsø 1996

Bakgrunn

 • 2009 statsstipendiat
 • 2007 gjesteprofessor ved universitetet i Ljubljana/ Slovenia
 • 2004 førsteamanuensis (vikar), ILOS, UiO
 • 2003 seniorforsker, Danmarks humanistisk forskningsinstitut, København
 • 2002 Kluge fellow, John W. Kluge-Centre, Library of Congress, Washington D.C.
 • 1999-02 Postdoktor, Germanistisk institutt, UiO
 • 1997 førsteamanuensis (-vikar), Germanistisk institutt, UiO
 • 1990-95 amanuensis/ dr.-art. stipendiat, ISL, UiTromsø

Dr. Art. Helgard Mahrdt er litteraturviter og filosof. Hun er Dr. Art. fra Universitetet i Tromsø i 1996 med avhandlingen "Öffentlichkeit,’Gender‘ und Moral. Von G.E. Lessing zu Ingeborg Bachmannn". Hun er også cand.phil. i filosofi fra Universitetet i Oslo 2005 med et arbeid om "Phänomenologie des Menschseins. Eine Studie über Hannah Arendts Mit-sein im Horizont von Kant und Heidegger".

Samarbeid

 • Samarbeid med Sissel Lægreid (UiB): Herta Müller antologi (Tiden forlag)
 • Samarbeid med Lene Auestad (IFIKK, UiO): Hannah Arendt antologi (Tapir forlag)

Oppnevnelser

 • 2007/08 Gjeste professor, Germanic Languages and Literatures, University of Ljubljana/ Slovenia.
Emneord: Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Politisk filosofi, Hannah Arendt
Publisert 21. jan. 2021 10:59 - Sist endret 19. mars 2021 13:43

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter