Jørn Ljunggren

Bilde av Jørn Ljunggren
English version of this page
Telefon +47 22844252
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Sosial ulikhet og lagdeling: kjønn, klasse, minoritet/etnisitet

 • Klasseanalyse/klasseteori

 • Sosial mobilitet

 • Kultur og lagdeling

 • Makt

 • Bosted og bostedssegregasjon

Bakgrunn

 • Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning, UiO 2016-2020

 • PhD i sosiologi, 2016

Verv

 • Leder for Norsk sosiologforening, 2016-2018

Samarbeid

Elites in an Egalitarian Society

The Oslo Register Classification Data scheme (ORDC)

Klasse- og eliteseminaret

Publikasjoner

 • Andersen, Patrick Lie & Ljunggren, Jørn (2021). Tillitsfulle vinnere? Klasseforskjeller i tillit blant osloungdom, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  21.  s 413 - 432
 • Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2021). Arbeiderklassen i Norge - definisjon, sammensetning og endring, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.
 • Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2021). Arbeiderklassen i Norge - definisjon, sammensetning og endring, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  2.  s 37 - 62
 • Helland, Håvard & Ljunggren, Jørn (2021). Arbeidere og yrkesstatus i Likhets-Norge, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  15.  s 295 - 314
 • Ljunggren, Jørn (2021). Hvordan skape en arbeidskar, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  10.  s 199 - 214
 • Ljunggren, Jørn (2021). Å åpne opp arbeiderklassen, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  1.  s 19 - 36
 • Halvorsen, Pål & Ljunggren, Jørn (2020). A new generation of business masculinity? Privileged high school boys in a gender egalitarian context. Gender and Education.  ISSN 0954-0253.  s 1- 15 . doi: 10.1080/09540253.2020.1792845 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (red.) (2021). Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  494 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Patrick Lie & Ljunggren, Jørn (2020). Tillitsfulle vinnere? Klasseforskjeller i tillit blant Oslo-ungdom.
 • Ljunggren, Jørn (2020). Det "nye" arbeidslivet. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  4(1), s 51- 57

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2020 19:09 - Sist endret 3. nov. 2020 19:18

Prosjekter