Studere i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiet ved et utenlandsk universitet. STK har egne utvekslingsavtaler, og Universitetet i Oslo har også mange avtaler du kan søke på.

Frist for høstsemesteret er 15. februar, og for vårsemesteret 15. september. Utveksling søker du på SøknadsWeb

Du må søke på utvekslingsavtaler i semesteret før du ønsker å reise ut. Les mer om søknadsprosessen og gjeldende frister.