Sosial innovasjon - et intervjuprosjekt

Om prosjektet

Dette er et langsiktig forskningsprosjekt som viderefører tidligere forskning om likestilling og sosial innovasjon, blant annet det nordiske prosjektet ”Velferd, maskulinitet og sosial innovasjon” (2002-2005). Problemstillingen er hvordan kjønnslikestilling er knyttet til sosial innovasjon i bred forstand (nye livsformer, arbeidsmønstre, organisasjoner og institusjoner), og kan utgjøre en årsak, ikke bare en effekt en tilknyttet trend, i forhold til slike innovasjonsprosesser. Arbeidet er forsinket på grunn av andre oppgaver. Prosjektledelse: Professor Øystein G. Holter, STK.

Finansiering

Internt finansiert.

Publisert 18. okt. 2011 10:41 - Sist endret 4. juni 2015 13:32