Beatrice Halsaa

Bilde av Beatrice Halsaa
English version of this page
Telefon +47-22858976 +47-22858930
Faks +47-22858950
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Kvinnebevegelse
 • Likestillingspolitikk
 • Statsfeminisme
 • Politisk deltakelse og representasjon
 • Utopier
 • Feminisme
 • Minoritetsspørsmål
 • Multikulturalisme
 • Religion
 • CEDAW
 • Memory work
 • Kjønnsforskningens historie

Undervisning

 • KFL 1010 Innføring i tverrfaglig kjønnsforskning
 • KFL 2031 Feminisme og multikulturalisme

Bakgrunn

 • Faglig leder av EU-prosjektet 2007-2011: Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women's Movements (FEMCIT)
 • Seniorforsker tilknyttet CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), ved UiO 2004-2010
 • Programleder for bachelor og årsenhet i Kjønn, feminisme og likestilling (KFL), UiO 2005-2007.
 • Faglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO, 2002-2005.
 • Førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO, 2001-2002.
 • Gjesteforsker ved Women's Studies Department, San Diego State University, og Center for Advanced Feminist Studies, University of Minnesota, 2000
 • Forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO, 1998-2001.
 • Professor II ved Senter for kvinneforskning, NTNU, 1999-2002.
 • Førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer (HiL), Samfunnspolitikk og offentlig forvaltning, 1988-1998
 • Prosjektleder for grunnfaget Kjønn og politikk, 1992-1994.
 • Gjesteforsker ved Valmiera College, Latvia, 1997
 • Forsker, Prosjekt Alternativ Framtid 1986-90, Oslo.
 • Gjesteforsker ved Goldsmith College, 1986
 • 1977-1988: Amanuensis, Høgskolen i Lillehammer (HiL), Samfunnspolitikk og offentlig forvaltning, finansiert av Statens organ for Fjernundervisning 1992-92.
 • 19976-77 Stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning,
 • 1975 Cand.polit. i statsvitenskap, UiO, med filosofi og  offentlig rett i fagkretsen.

Verv

 • Redaktør av Nora - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 
 • Styremedlem i Nettverk for kjønnsforskning, Universitetet i Stavanger
 • Leder av Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning 2014
 • Styremedlem Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 2010-2014
 • Varamedlem UiOs tilsettingsutvalg 2011-2014
 • Member of the Scientific Advisory Board, Centre for Interdisciplinary Gender Research (GIG), University of Gothenburg
 • Member of the international reference group, Critical Studies on Gender Equality: Theorising Politics and Practice (TITAN), Umeå Centre for Gender Studies, UCGS, Umeå University
 • Medredaktør for bokserien Citizenship, Gender and Diversity, Palgrave Macmillan http://us.macmillan.com/series/CitizenshipGenderandDiversity
 • Styremedlem i Kvinnemuseet – Museene i Gåmdal 2006-2008
 • Medlem i Rådet for Nansenskolen Norsk Humanistisk Akademi 2004 - 2008
 • Styret for Nettverket for feministisk teori og kjønnsforskning, Universitetet i Stavanger 2005-2009
 • Styringsgruppa for forskernettverket FEMM 2003-2011
 • Leder for Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning 2002-2004
 • Styreleder i KILDEN 1999-2004
 • Nestleder i NTL's Landsforening 116 (Høgskolene), 1996-99
 • Varamedlem til styret for Nordisk forening for kvinneforskning,1996-99
 • Styremedlem ved Senter for Kvinneforskning, Universitetet i Oslo1994-99
 • Leder av ECPR's (European Consortium for Political Science) Standing Group on Women and Politics1996-97
 • Styremedlem ved Senter for Kvinneforskning, Universitetet i Oslo1994-99
 • Medlem i Styret for Høgskolen i Lillehammer 1994-97
 • Medlem i NAVF's Programstyre for grunnleggende kvinneforskning1989-94
 • Styreleder i Likestillingsrådets prosjekt ”OL 1994 Kvinneforum” 1992-94
 • Styremedlem i Det regionale høgskolestyret for Oppland1989-92
 • Medlem i Likestillingsrådet, Oslo 1987-92
 • Varamedlem i Likestillingsrådet, Oslo 1983-87

I media

Ny bok: «Religion, Gender and Citizenship Women of Faith, Gender Equality and Feminism», av Beatrice Halsaa og Line Nyhagen, Palgrave Macmillan, 2016, ble lansert ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved UiO 23. mai. 2016.I den anledning har KILDEN publisert et intervju. Les mer. I tillegg er boka blitt anmeldt her: Review of Books, The London School of Economics and Political Science.

I et langt akademisk liv har Beatrice Halsaa jobbet med å gjøre det usynlige synlig. Underveis har hun avdekket skjulte sider både av samfunnet og av seg selv. Forskerforum, (Tidsskriftet for Forskerforbundet), har intervjuet henne med tittelen I blindsonen. Publisert i nr. 3, 2014 på s. 24

Intervju på KILDEN: Da minoritetskvinner reiste seg. Publisert 14.03.2013

Intervju i Rødt, Marxisitisk tidsskrift: Stemmerett i 100 år - og enno ikkje i mål. Publisert  nr. 3, 2013

Intervju på KILDEN: Gransker norske feminister. Publisert 30.01.2009

Forskermaraton

"Har kvinnebevegelsen sviktet minoritetskvinner? En studie av norske kvinneorganisasjoner". Et innlegg av professor Beatrice Halsaa på Agenda kjønnsforskning I, Forskermaraton, 6. september 2010 på Litteraturhuset, Oslo. Se video.

Samarbeid

Nytt nordisk samarbeidsprosjekt: Nya rörelser för nya tider. Framtiden för Nordens feminismer. Les mer på engelsk nettside.

Samarbeidspartnere: Aalborg University, Department of Culture and Global Studies/FREIA (Danmark), Lund University, Centre for Gender Studies (Sverige), University of Oslo, Centre for Gender Research (Norge), Roskilde University, Department of Society and Globalisation (Danmark), University of Turku, Department of Sociology (Finland)

Line Nyhagen, Loughborough University, om et prosjekt om kristne og muslimske kvinners medborgerskap.

Professor Sasha Roseneil, Birkbeck, University of London og Sevil Sümer, Uni Rokkansenteret, om bokserien Citzenship, Gender and Diversity

Professor Birte Siim, universitetet i Aalborg, og en rekke andre forskere om søknad til Horizon 2020

Kristīne Dudina Latvia Parents Forum og Cecilie Thun, Høgskolen i Oslo og Akershus "Empowering minorities via ethnically inclusive parents cooperation", søknad om EEA grant

Pauline Stoltz, Universitetet i Ålborg om Nordisk forum i Malmø 2014. "Søstersolidaritet – for hva og for hvem?" (et miniprosjekt)

Hilde Sandvik med fler om prosjektet 2013-prosjektet: Demokrati og stemmerett

Emneord: Likestilling, Kjønn, Kjønnsforskning, Kvinnebevegelse, Feministisk teori, Statsvitenskap, Utopier, Feminisme, Etnisitet, Multikulturalisme

Publikasjoner

Halsaa, Beatrice og Anne Hellum (red): Rettferdighet, Universitetsforlaget 2010, ISBN: 978 82 15 01556 9. Se omtale i Uniforum (17.02.2010).

Christensen, Hilda Rømer, Beatrice Halsaa, Aino Saarinen (eds.) 2004: Crossing Borders. Re-Mapping Women's Movements at the Turn of the 21st Century. Odense: University Press of Southern Denmark. 370 pages

Halsaa, Beatrice og Else Viestad 1990: I pose og sekk. Framtidsbilder, Oslo: Emilia. 228 pages

Haavio-Mannila, Elina, Drude Dahlerup, Maud Landby Eduards, E. Gudmundsdottir, Beatrice Halsaa, Helga M. Hernes, E. Hänninen-Salmelin, B. Sigmundsdottir, S. Sinkkonen, and Torild Skard 1985:Unfinished Democracy. Women in Nordic Politics. Oxford: Pergamon Press. 206 pages

Haavio-Mannila, Elina, Drude Dahlerup, Maud Landby Eduards, E. Gudmundsdottir, Beatrice Halsaa, Helga M. Hernes, E. Hänninen-Salmelin, B. Sigmundsdottir, S. Sinkkonen, og Torild Skard 1983: Det uferdige demokratiet. Oslo: Nordisk Ministerråd. 290 pages

Halsaa, Beatrice og Dag Seierstad 1988: Norsk og internasjonal politikk. Oslo: Cappelen. 341 pages

Albrektsen, Beatrice Halsaa 1977: Kvinner og politisk deltakelse. Oslo: Pax. 220 pages

 • Sümer, Sevil; Halsaa, Beatrice & Roseneil, Sasha (2014). Gendered Citizenship in a Multidimensional Perspective: The Challenges Facing Norway within the Nordic Model . NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  22(4), s 283- 298 . doi: 10.1080/08038740.2014.964769
 • Halsaa, Beatrice (2013). Mobilisering av svart og samisk feminisme, I: Cecilie Thun & Beret Bråten (red.),  Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  kapittel 8.  s 209 - 253
 • Halsaa, Beatrice (2013). Muligheter for mobilisering: stat og kvinnebevegelse, I: Cecilie Thun & Beret Bråten (red.),  Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  kapittel 3.  s 51 - 85
 • Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha & Sümer, Sevil (2012). Remaking Citizenship in Multicultural Europe, In Beatrice Halsaa; Sasha Roseneil & Sevil Sümer (ed.),  Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-27628-4.  Kapittel 1.  s 1 - 20
 • Nyhagen Predelli, Line; Halsaa, Beatrice & Thun, Cecilie (2012). 'Citizenship Is Not a Word I Use': How Women's Movement Activists Understand Citizenship, In Beatrice Halsaa; Sasha Roseneil & Sevil Sümer (ed.),  Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-27628-4.  kapittel 9.  s 188 - 212
 • Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (2010). Rettferdighet - en dyd av nødvendighet, I: Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.),  Rettferdighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  kapittel 1.  s 9 - 49
 • Halsaa, Beatrice (2008). A Passion for Love, In Kathleen Jones.B. & Gunnel Karlsson (ed.),  Gender and the Interests of Love.  Örebro Universitet.  ISBN 978-91-7668-602-7.  kapittel.  s 43 - 72

Se alle arbeider i Cristin

 • Halsaa, Beatrice & Nyhagen, Line (2016). Religion, Gender and Citizenship. Women of Faith, Gender Equality and Feminism. Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137405333.  288 s.
 • Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha & Sümer, Sevil (ed.) (2012). Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-27628-4.  266 s.
 • Nyhagen Predelli, Line & Halsaa, Beatrice (2012). Majority-Minority Relations in Contemporary Women's Movements. Strategic Sisterhood. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-24658-4.  335 s.
 • Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (red.) (2010). Rettferdighet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  288 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkvad, Ida Roland; Halsaa, Beatrice & Nyhagen, Line (2016, 24. mai). Mener feminismen har gått for langt . [Internett].  Kilden.
 • Halsaa, Beatrice (2016). Hvor er de feministiske lesbene?.
 • Halsaa, Beatrice (2016, 31. mai). Innslag i NRKs "Alltid nyheter". [Radio].  Alltid nyheter.
 • Halsaa, Beatrice (2016). Nytt fra kjønnsforskningen.
 • Halsaa, Beatrice (2016). Presentasjon av boka "Religion, Gender and Citizenship: Women of Faith, Gender Equality and Feminism".
 • Halsaa, Beatrice (2016). Suffrage , In Nancy Naples (ed.),  The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-9694-9.  S.  s 2293 - 2296
 • Halsaa, Beatrice & Gilje, Caroline Teinum (2016, 30. mai). Bremser feminister .  Vårt Land.
 • Halsaa, Beatrice & Nyhagen, Line (2016). Hvorfor denne boka? Hva handler den om? Introduksjon om Religion, Gender and Citizenship Women of Faith, Gender Equality and Feminism.
 • Halsaa, Beatrice & Ryall, Anka (2016). Editoral. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  24(1), s 1- 5
 • Halsaa, Beatrice & Ryall, Anka (2016). Editorial . NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  24(2), s 73- 75
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka & Bergstrøm, Ida Irene (2016, 25. januar). Norske redaktører overtar nordisk tidsskrift om kjønn . [Internett].  Kilden.
 • Halsaa, Beatrice & Stolz, Pauline (2016). Feminist mobilization in the Nordic region.
 • Halsaa, Beatrice & Stolz, Pauline (2016). Feminist mobilization in the Nordic region.
 • Halsaa, Beatrice (2015). Fra kvinnebibliotekene til verdensveven: Historien om Kilden .
 • Halsaa, Beatrice & Stormhøj, Christel (2015). A feminist agenda 2014 - applying Nancy Fraser's perspectives on Nordiskt Forum 1988/2014.
 • Halsaa, Beatrice (2014). FEMCIT og "Majority-Minority Relations in Contemporary Wopmen's Movements: Strategic Sisterhood" - erfaringer for Horizon 2020.
 • Halsaa, Beatrice (2014, 07. mars). Historisk perspektiv på kvinnekampen i Norge. [Radio].  Radio Nova.
 • Halsaa, Beatrice (2014, 28. februar). I blindsonen . [Fagblad].  Forskerforum nr. 3 s.25-27.
 • Halsaa, Beatrice (2014, 08. mars). Kampen fortsetter . [Internett].  ABC nyheter.
 • Halsaa, Beatrice (2014). Medborgerskap og verdikonflikter i det moderne Europa.
 • Halsaa, Beatrice (2014). Minneord om Anne Lorentzen. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (1), s 43- 43
 • Halsaa, Beatrice (2014). Round TABLE: Gender Equality, Nationalism and Welfare: Intersectional contestations and the politics of belonging.
 • Halsaa, Beatrice (2014). The History of Gender Studies in Norway.
 • Halsaa, Beatrice (2014). Under en blåere himmel. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (2), s 2- 2
 • Halsaa, Beatrice & Stoltz, Pauline (2014). A Feminist Agenda 2014 - Nordiskt Forum in Malmö.
 • Folkvord, Magnhild & Halsaa, Beatrice (2013). Stemmerett i 100 år – og enno ikkje i mål . Rødt. Marxistisk tidsskrift.  (3)
 • Halsaa, Beatrice (2013, 14. mars). Da minoritetskvinnene reiste seg. [Internett].  http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?ti.
 • Halsaa, Beatrice (2013). Demokrati og stemmerett - med spesielt fokus på minoritetskvinners deltakelse i samfunn og politikk i dagens Norge.
 • Halsaa, Beatrice (2013). Gender and Minority: Links between .
 • Halsaa, Beatrice (2013). Kommentarer til innlegg om Kvinnerettens og JURKs historie.
 • Halsaa, Beatrice (2013). Kvinnebevegelser og medborgerskap i et flerkulturelt samfunn.
 • Halsaa, Beatrice (2013). Kvinners rettigheter og likestilling som norsk eksport?.
 • Halsaa, Beatrice (2013). Paneldebatt: Kunnskapsbasert likestillingspolitikk? .
 • Halsaa, Beatrice (2013). Stat og kvinnebevegelse.
 • Halsaa, Beatrice (2013). The Impact of Contemporary Women's Movements in Multicultural Europe .
 • Sümer, Sevil & Halsaa, Beatrice (2013). Lived Citizenship: Insights from a multi-dimensional approach.
 • Halsaa, Beatrice (2012). Comments: Women and Law: Innovative approaches to teaching, research and analysis.
 • Halsaa, Beatrice (2012). Dialogue, cooperation and alliance between majority and minority women's organisations: the policy area of violence against women.
 • Halsaa, Beatrice (2012). Kvinnebevegelser og medborgerskap i et flerkulturelt samfunn. Fortid.  ISSN 1504-1913.  9(4)
 • Hovda, Kristine & Halsaa, Beatrice (2012, 18. februar). Sceneskrekk.  Dagens Næringsliv.
 • Halsaa, Beatrice (2011). Demokrati og sivilsamfunn – kvinnebevegelser i et flerkulturelt samfunn’ demokrati-programmet .
 • Halsaa, Beatrice (2011). Kjønnsforskning i Norge - før og nå og i framtiden.
 • Halsaa, Beatrice (2011). Kvinneorganisering i mangfoldssamfunnet.
 • Halsaa, Beatrice (2011). Women’s Movements Remaking Citizenship .
 • Halsaa, Beatrice & Fjellro, Ragnhild (2011, 19. desember). Kompetente råd om å lede EU-prosjekter . [Internett].  Kilden - Informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha & Sümer, Sevil (2011). FEMCIT - Year 4 Periodic Annual Report to the EU Commission.
 • Halsaa, Beatrice & Thun, Cecilie (2011). Statsfeminismen i et flerkulturelt samfunn – organisasjonspolitikk i et kjønnspolitisk organisasjonsslandskap .
 • Sümer, Sevil; Halsaa, Beatrice & Roseneil, Sasha (2011). AFTER FEMCIT: a reflection on FEMCIT as a process & experience .
 • Sümer, Sevil; Halsaa, Beatrice & Roseneil, Sasha (2011). Gendered Citizenship in Multicultural Europe: the impact of contemporary women's movements (FEMCIT Final Report).
 • Eriksen, Ingunn Marie & Halsaa, Beatrice (2010). Opp som en bjørn, ned som en skinnfell? Nytt fleksibelt metodeemne møter emneorganiseringens begrensninger .
 • Halsaa, Beatrice (2010). Critical comments.
 • Halsaa, Beatrice (2010). FEMCIT: A Brief Introduction.
 • Halsaa, Beatrice (2010). Feminismens historie.
 • Halsaa, Beatrice (2010). Har kvinnebevegelsen sviktet minoritetskvinnene? En studie av norske kvinneorganisasjoner.
 • Halsaa, Beatrice (2010, 18. mars). Svart feminisme i Norge.  Utrop.
 • Halsaa, Beatrice (2010). The FEMCIT Project.
 • Halsaa, Beatrice (2010). Å skrive (litt) av kvinnebevegelsens historie.
 • Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (2010). Forord, I: Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.),  Rettferdighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  Forord.  s 5 - 6
 • Halsaa, Beatrice & Holter, Øystein Gullvåg (2010). On democratization, citizenship and gender, including the European project FEMCIT "Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women's Movements”.
 • Halsaa, Beatrice & Thun, Cecilie (2010). Partnering with the State? The role of women’s organisations in governmental, CEDAW and CERD consultation processes .
 • Halsaa, Beatrice; Thun, Cecilie & Nyhagen Predelli, Line (2010). “Religion, Gender and Citizenship: A Case Study of Christian and Muslim Women in Norway.” .
 • Nyhagen Predelli, Line; Manful, Esme; Halsaa, Beatrice; Thun, Cecilie & Quintero, Esther (2010). “Christian and Muslim Women in Norway, Spain and the United Kingdom: A Qualitative Study of Religion, Gender and Citizenship. Summary of key findings.”.
 • Halsaa, Beatrice (2009). Current Research on Gender Politics and Policy in the European Union.
 • Halsaa, Beatrice (2009). Ethnicity and Religion: Gendered Citizenship in Multicultural Europe.
 • Halsaa, Beatrice (2009). FEMCIT: Gendered Citizenship in Multicultural Europe.
 • Halsaa, Beatrice (2009). Intersectionality in theory and practice.
 • Halsaa, Beatrice (2009). Kvinnebevegelse, etnisitet og religion.
 • Halsaa, Beatrice (2009). Nærhet og distanse – med minnearbeid som metode.
 • Halsaa, Beatrice (2009). Nærhet og distanse - med minnesarbeid som metode.
 • Halsaa, Beatrice (2009). Practicing Self-Reflexivity.
 • Halsaa, Beatrice (2009). Religious Citizenship? The Complex Relations between Women’s Movements and Women’s Religious Identities.
 • Halsaa, Beatrice (2009, 08. oktober). Rødstrømpe . [Internett].  Norges kulturvernforbund.
 • Halsaa, Beatrice (2009). Sami feminism: mobilising, organising and claims-making.
 • Halsaa, Beatrice (2009). Samisk feminisme .
 • Halsaa, Beatrice (2009). The “impact” of women’s movements and the “architecture” of gender‐fair citizenship – conceptual discussions within FEMCIT .
 • Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (2009). Innledning om rettferdighet.
 • Halsaa, Beatrice; Siim, Birte; Verloo, Mieke & Galligan, Yvonne (2009). EU gender projects - practising self-reflexivity?.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum; Halsaa, Beatrice; Økland, Jorunn & Holter, Øystein Gullvåg (2009). Kjønnsforskningskonflikten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Nyhagen Predelli, Line; Halsaa, Beatrice; Thun, Cecilie & Sandu, Adriana (2009). ISSUES OF PROBLEM-REPRESENTATIONS, FRAMING, CLAIMS-MAKING AND RESONANCE IN WOMEN'S MOVEMENTS IN NORWAY, SPAIN AND THE UNITED KINGDOM.
 • Halsaa, Beatrice & Berg, Anne Jorunn (2008). Memory Work.
 • Halsaa, Beatrice & Berg, Anne-Jorunn (2008). Memory work in theory and practice.
 • Berg, Anne-Jorunn & Halsaa, Beatrice (2008). Memory work.
 • Halsaa, Beatrice (2008). An introduction to FEMCIT: Gendered Citizenship in Multicultural Europe. The Impact of Contemporary Women’s Movements.
 • Halsaa, Beatrice (2008, 16. januar). Berit Ås og hersketeknikker. [Radio].  Radio Orakel.
 • Halsaa, Beatrice (2008). Ethnic Minority and Ethnic Majority Women’s Organisations in Norway – citizenship claims, conflicts and co-operation.
 • Halsaa, Beatrice (2008). FEMCIT – Gendered Citizenship in Multicultural Europe.
 • Halsaa, Beatrice (2008). FEMCIT - i stort og smått. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo.  ISSN 0802-0027.  (2), s 4- 5
 • Halsaa, Beatrice (2008). FEMCIT: Design and Methodology .
 • Halsaa, Beatrice (2008). Frustrated outset? Relations between immigrant women and the Norwegian feminist movement in the late 1970’s.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. aug. 2011 09:44 - Sist endret 26. mai 2016 09:48

Prosjekter