Etnisitet og religiøst medborgerskap (avsluttet)

Krysningspunkt mellom feminisme, etnisk identitet og religion i et multikulturelt Europa

Om prosjektet

Prosjektet består av tre undersøkelser:

  • En komparativ studie av relasjoner mellom etniske ‘majoriserte’ og etniske ‘minoriserte’ organisasjoner i kvinnebevegelsen, og hvordan de påvirker offentlig politikk, med spesielt fokus på vold mot kvinner.

  • En komparative studie av religiøst aktive kvinners medborgerskap i kristne og muslimske majoriserte og minoriserte trossamfunn.

  • Levd medborgerskap: hva betyr det?

Prosjektet er tilknyttet FEMCIT: (Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women's Movements), og inngår også i PLUREQ-prosjektet (Gender equality, cultural diversity, religious pluralism: State policies and feminist interventions)

Finansiering

EU’s 6te rammeprogram. Periode: 2007-2011. Delfinansiering fra Norges forskningsråd 2007-2010

Resultater

Rapporter kan lastes ned fra FEMCIT. Se rapporten. Women′s Movements: Constructions of Sisterhood, Dispute and Resonance: The case of Norway, Workingpaper No.4, WP4.

Bok "Majority-Minority Relations in Contemporary Women's Movements: Strategic Sisterhood" (eds. Nyhagen Predelli & Halsaa, Palgrave Macmillan).

Bøker

Bokserien "Citizenship, Gender and Diversity" (Palgrave Macmillan) formidler resultater fra prosjektet. Se FEMCIT:* Antologien "Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity" (eds. Halsaa, Roseneil, Sümer)

*FEMCIT: (Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women's Movements).

Publisert 16. sep. 2011 10:00 - Sist endret 23. aug. 2019 13:14