Wencke Mühleisen

Guest Researcher - Centre for Gender Research
Image of Wencke Mühleisen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Nemkobygget Gaustadalléen 30 D 0373 OSLO
Postal address P.O. Box 1040 Blindern 0315 OSLO

Academic interests

 • Feminist theory
 • Sexuality studies and Queer theory
 • Relations between arts and research
 • Understandings of gender, sexuality and intimacy in public and in culture
 • Media Theory

View complete profile in Norwegian

Tags: Media, Gender Studies, Sexuality, Queer Theory, Intimacy

Publications

 • Bolsø, Agnes; Langåker, Lise & Mühleisen, Wencke (2018). Women at sea: Sexual disorder and discipline, In  Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power..  Routledge.  ISBN 978-1-138-23370-6.  6.  s 85 - 103
 • Bolsø, Agnes & Mühleisen, Wencke (2018). Organizational scenarios for human evolution, In  Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power..  Routledge.  ISBN 978-1-138-23370-6.  12.  s 205 - 226
 • Bolsø, Agnes & Mühleisen, Wencke (2018). Representations of women dressed for power, In  Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power..  Routledge.  ISBN 978-1-138-23370-6.  2.  s 12 - 33
 • Bolsø, Agnes; Langåker, Lise & Mühleisen, Wencke (2017). Kvinner til sjøs: seksuell uorden og disiplinering. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  19(1), s 3- 23 Full text in Research Archive.
 • Bolsø, Agnes & Mühleisen, Wencke (2015). Framstillinger av kvinner kledd for makt. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  39(3/4), s 224- 245 Full text in Research Archive.
 • Danielsen, Hilde; Ludvigsen, Kari & Mühleisen, Wencke (2014). Gouverner la sexualité des couples: des cours pour les couples financés par l`État Norvegién. Nordiques.  ISSN 1761-7677.  28, s 69- 87
 • Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (2013). Innledning, I: Wencke Mühleisen & Jørgen Ludvig Lorentzen (red.),  Å være sammen. Initimitetens nye kulturelle vilkår.  Akademika forlag.  ISBN 9788232102877.  kapittel.  s 13 - 26
 • Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (2013). Intimacy and Sexuality in Two Contemporary Norwegian Novels, In Kjerstin Aukrust (ed.),  Assigning Cultural Values.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631632987.  kapittel.
 • Mühleisen, Wencke (2013). Den private eiendomsrettens kåte vane. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 29- 35
 • Mühleisen, Wencke (2013). Seksualitet i kunsten: En fortelling om seksuell frigjøring,sex(y) fangenskap og begjærlige fluktforsøk, I: Wencke Mühleisen & Jørgen Ludvig Lorentzen (red.),  Å være sammen. Initimitetens nye kulturelle vilkår.  Akademika forlag.  ISBN 9788232102877.  kapittel.
 • Danielsen, Hilde; Ludvigsen, Kari & Mühleisen, Wencke (2012). Governing couple-sexuality: publically funded couples` courses in Norway. Culture, Health and Sexuality.  ISSN 1369-1058.  14(6), s 645- 658 . doi: 10.1080/13691058.2012.676671
 • Mühleisen, Wencke (2012). Medielandskapet rundt RadioOrakel, I: Sigrid Krohn Eide (red.),  Farlig feminin! : 30 år med FM-inisme på radiOrakel.  Spartacus.  ISBN 978-82-430-0710-9.  kapittel.
 • Mühleisen, Wencke (2012). Seksualitet og estetikk : retrospektivt blikk på egen performancevirksomhet 1978-1988. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (1), s 47- 68
 • Mühleisen, Wencke & Danielsen, Hilde (2012). State-recommended couple sexuality, In Maria Jansdotter Samuelsson; Clary Krekula & Magnus Åberg (ed.),  Gender and change : power, politics and everyday practices.  Karlstad University Press.  ISBN 978-91-86637-05-7.  kapittel i Part I.  s 9 - 22
 • Mühleisen, Wencke & Lorentzen, Jørgen Ludvig (2012). Staying with the trouble : an introduction to the project Intimacymeetings between Art and Research, In Christel Sverre & Wencke Mühleisen (ed.),  Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2854-0.  chapter.  s 12 - 17
 • Mühleisen, Wencke; Røthing, Åse & Svendsen, Stine H. Bang (2012). Norwegian sexualities: Assimilation and exclusion in Norwegian immigration policy. Sexualities.  ISSN 1363-4607.  15(2), s 139- 155 . doi: 10.1177/1363460712436540
 • Mühleisen, Wencke (2011). Wencke Mühleisen performance 1978-1988, I:  Norsk avantgarde.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-649-0.  s 387 - 401
 • Mühleisen, Wencke (2011). Å åpne for en annen verdensorden - En lesning av Geir Gulliksens roman Tjuendedagen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  14(2), s 171- 186
 • Danielsen, Hilde & Mühleisen, Wencke (2009). Statens oppskrift på parseksualiteten, I: Wencke Mühleisen & Åse Røthing (red.),  Norske seksualiteter.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-29238-6.  kapittel.  s 79 - 99
 • Langeland, Fredrik; Mühleisen, Wencke & Røthing, Åse (2009). "Kap 2 - Den norske kroppen", I: Wencke Mühleisen & Åse Røthing (red.),  Norske seksualiteter.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-29238-6.  faglig_bok_forlag.  s 37 - 59

View all works in Cristin

 • Mühleisen, Wencke & Lorentzen, Jørgen Ludvig (red.) (2013). Å være sammen. Initimitetens nye kulturelle vilkår. Akademika forlag.  ISBN 9788232102877.  219 s.
 • Sverre, Christel & Mühleisen, Wencke (red.) (2012). Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2854-0.  127 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Mühleisen, Wencke; Bolsø, Agnes & Mühleisen, Wencke (2020). Sivilisasjonens badekåpe. Fett.  ISSN 1504-1921.  (3), s 74- 87
 • Benestad, Esben Esther Pirell; Hessen, Dag Olav & Mühleisen, Wencke (2016). Til bunns i seksualiteten - en mailsamtale. Fanfare.  ISSN 1893-8698.  (7), s 14- 23
 • Bolsø, Agnes & Mühleisen, Wencke (2016). Ecological panic, re-biologization, and eco-fascist strands in three scenarios for the future..
 • Bolsø, Agnes; Langåker, Lise & Mühleisen, Wencke (2015). Kvinner til sjøs. Seksuell uorden.
 • Bolsø, Agnes; Langåker, Lise & Mühleisen, Wencke (2015). Normering og seksuell disiplinering til sjøs.
 • Bolsø, Agnes & Mühleisen, Wencke (2015). What Suits Her - Representations of Authority.
 • Mühleisen, Wencke (2015). Ekstreme og utopiske lengsler. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mühleisen, Wencke (2015). Kjønn makt, seksualitet og kunst: Samtale i forbindelse med til utstillingen Through the Woods.
 • Mühleisen, Wencke (2015). Nyttårsforsett. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2015). PEGIDAS antifeminisme. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2015). Pornografien vi fortjener?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2015). Sexens sjokkeffekt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2015). Sinte hvite kvinner. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 3- 3
 • Mühleisen, Wencke (2015). Uten gyldig billett. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2015). Å bygge kjønnsforskning: mellom assimilering og empowerment.
 • Mühleisen, Wencke & Bolsø, Agnes (2015). Keiserens gamle klær.
 • Mühleisen, Wencke & Bolsø, Agnes (2015). The esthetics of power.
 • Mühleisen, Wencke & Bolsø, Agnes (2015). What Suits Her - Representations of Authority.
 • Mühleisen, Wencke (2014). «Begjærets burka». Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Show summary
 • Mühleisen, Wencke (2014). Fortapte norske menn. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2014). «Hvem er naknest?». Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Show summary
 • Mühleisen, Wencke (2014). Hvite feminister. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2014). Kleskoder i maktens korridorer.
 • Mühleisen, Wencke (2014). «Lykken er politisk». Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Show summary
 • Mühleisen, Wencke (2014). The Emperor’s Old Clothes: Dressing up for power.
 • Mühleisen, Wencke & Bolsø, Agnes (2014). Kleskoder og kjønn i maktens korridorer.
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Att skriva sig in i en fullkomlig poänglös värld". Ord & bild.  ISSN 0030-4492.  (4)
 • Mühleisen, Wencke (2013, 09. august). "Eiendomsrett, intimitet og kollektivisme". [Radio].  NRK P2 / Verdibørsen.
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Er det private fortsatt politisk?".
 • Mühleisen, Wencke (2013, 08. mars). "Feminisme 8. mars". [Radio].  NRK P2, Radioselskapet.
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Intimitet, politikk og performance".
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Introduction. Public stagings of intimcay".
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Kunst og politikk".
 • Mühleisen, Wencke (2013, 20. desember). Performance - andre bølge feminisme. [Tidsskrift].  Frank Publication "Voluspå" (red. Liv Bugge og Sille Storihl.
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Performance, intimitet i kunsten".
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Skrekken og lysten ved å være menneske".
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Sorg og intimitet".
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Å skrive seg inn i en fullstendig poengløs verden".
 • Mühleisen, Wencke (2013, 26. mars). "Østerriksk samtidskultur". [Radio].  NRK, kulturnytt.
 • Mühleisen, Wencke (2012). Er menn ofre?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2012). Han, hun eller hen?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2012). Hysterisk seksualitet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2012). Kvinne eller feminist?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2012). Radikal lykke. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke & Rønning, Beathe Cecilie (2012). Conversation piece, In Christel Sverre & Wencke Mühleisen (ed.),  Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2854-0.  chapter.  s 118 - 121
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Alene?”. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”En kvinnelig sexturist”. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Feminismen og venstresiden”. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Ideologi og sex”. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Likestilling for døden”. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Menn makt og?”. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Menn makt og?”. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Nasjonalistisk feminisme”. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Punk feminisme”. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Snakk om det”. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Utopia”. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Voldtatt”. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). sammen om det?.
 • Sverre, Christel; Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (2011). Arbeidsseminar - KIT,NTNU Trondheim. Formiddlingsprosjekt er et samarbeid mellom det KULVER- finanserte prosjektet Being together:Remaking public Intimaciec ved STK,UIO og KIT,NTNU.
 • Sverre, Christel; Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (2011). Arbeidsseminar - Universitetet i Oslo. Formiddlingsprosjekt er et samarbeid mellom det KULVER- finanserte prosjektet Being together:Remaking public Intimaciec ved STK,UIO og KIT,NTNU.
 • Sverre, Christel; Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (2011). Arbeidsseminar - kick-off-seminar ved STK i Oslo. Formiddlingsprosjekt er et samarbeid mellom det KULVER- finanserte prosjektet Being together:Remaking public Intimaciec ved STK,UIO og KIT,NTNU.
 • Sverre, Christel; Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (2011). Arbeidsseminar ved KIT, Trondheim. Formiddlingsprosjekt er et samarbeid mellom det KULVER- finanserte prosjektet Being together:Remaking public Intimaciec ved STK,UIO og KIT,NTNU.
 • Mühleisen, Wencke (2010). Arbeidsprosesser i kunst og forskning.
 • Mühleisen, Wencke (2010). Brun feminisme. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2010). De uegnede menn. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2010). En sang til kjærligheten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2010). ?Feministisk pornografi??,.
 • Mühleisen, Wencke (2010). Finnes feministisk sex?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2010). ?Grenser for seksualitet".
 • Mühleisen, Wencke (2010). ?Intimitet i kunst og samtidslitteratatur.
 • Mühleisen, Wencke (2010). ?Intimitet i samtidslitteraturen?,.
 • Mühleisen, Wencke (2010). Mor-datter i litteraturen.
 • Mühleisen, Wencke (2010). Morsmord eller sammensmelting?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2010). ?Norwegian sexualities. Assimilation and exclusion in Norwegian immigration policy?,.
 • Mühleisen, Wencke (2010). Passiv kvinnelig vold. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2010). Performance: Wencke Mühleisen 1978-1988.
 • Mühleisen, Wencke (2009). Biologisk forklaringsforrang. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2009). Biologisk forklaringsforrang. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.

View all works in Cristin

Published Nov. 10, 2016 4:27 PM - Last modified Sep. 19, 2019 11:07 AM

Projects

 • Mirror, mirror on the wall, who´s most powerful of them all?