Wencke Mühleisen

Bilde av Wencke Mühleisen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Nemkobygget Gaustadalléen 30 D 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Feministisk teori

 • Kritiske seksualitetsstudier og queer teori

 • Forbindelser mellom kunst og forskning

 • Forståelser av kjønn, seksualitet og intimitet i offentlighet og kultur

 • Medieteori

Bakgrunn

 • 2015: Frilans forsker og forfatter.
 • 2008-2014: Professor i kjønnsforskning, faglig leder for Nettverk for kjønnsforskning, Universitetet i Stavanger
 • 2003-2007: Post.doc. stipendiat (NFR), Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
 • 2002: Dr. art. i medier og kommunikasjon
 • 1997-2002: Dr. grads stipendiat (UiO), Senter for tverrfaglig kjønnsforskning,
 • 1993-1994: Hovedfagsstipendiat, Institutt for samfunnsforskning,

Verv

 • Medlem i styret for KILDEN informasjonssenter for kjønnsforskning

Priser

 • Pris for årets artikkel i Tidsskift for kjønnsforskning 2013
 • Medieforskerlagets formidlingspris, 2004

Samarbeid

Mirror, mirror on the wall, who’s the most powerful of them all? – Gender as a symbolic and social structure in organizations. Samarbeid med Ulla-Britt Lilleaas og Lotta Snickare ved STK. Finansiert av Norges forskningsråd.

Emneord: Kjønnsforskning, Seksualitet, Medieforskning, Skeiv teori, Medier, Kjønn, Intimitet

Publikasjoner

Bolsø, Agnes; Mühleisen, Wencke.
Framstillinger av kvinner kledd for makt. Tidsskrift for kjønnsforskning 2015 ;Volum 39.(3/4) s. 224-245 NTNU UiO

2014 Danielsen, Hilde; Ludvigsen, Kari; Mühleisen, Wencke.
Gouverner la sexualité des couples: des cours pour les couples financés par l`État Norvegién. Nordiques 2014 ;Volum 28. s. 69-87.

2013 Lorentzen, Jørgen Ludvig; Mühleisen, Wencke.
Intimacy and Sexuality in Two Contemporary Norwegian Novels. I: Assigning Cultural Values. Peter Lang Publishing Group

Å åpne for en annen verdensorden. En lesning av Geir Gulliksens roman Tjuendedagen” i Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 2/2011(status: akseptert).

”Norwegian sexualities. Assimilation and exclusion in Norwegian immigration policy” i Sexualities (medorfattere: Åse Røthing og Stine Helena Svendsen) (status: akseptert), 2011

 “Statens parkurs Godt Samliv. Idealer og normer for samliv og kommunikasjon”, ss. 3-26 i Tidsskrift for samfunnsforskning, 1, årg. 50, 2009          

”Grenser for seksualitet. Norske seksualitetsforståelser i familie og innvandringspolitikk” (medorfattere: Åse  Røthing og Stine Helena Svendsen), ss. 153-275 i Tidsskrift for kjønnsforsking, nr. 4.

2011: “Wencke Mühleisen: Performance 1978–1988” i Norsk Avantgarde (red. Per Bäckström & Bodil Børset), Oslo: Novus forlag (status:i produksjon).

2009: “Norske seksualiteter – en innledning” (medforfattere: Åse Røthing og Stine Helena Svendsen) i Norske seksualiteter (red. med Åse Røthing), Oslo: Cappelen.

2009: ”Statens oppskrift på parseksualiteten” (medforfatter: Hilde Danielsen) i Norske seksualiteter (red. med Åse Røthing), Oslo: Cappelen.

Skjønnlitteratur

Kanskje det ennå finnes en åpen plass i verden. Oslo: Gyldendal 2015

Jeg skulle ha løftet deg varsomt over. Oslo: Gyldendal, 2009

 • Bolsø, Agnes & Mühleisen, Wencke (2018). Organizational scenarios for human evolution, Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power.. Routledge. ISSN 978-1-138-23370-6. s. 205–226. doi: 10.4324/9781315308951-12.
 • Bolsø, Agnes; Langåker, Lise & Mühleisen, Wencke (2018). Women at sea: Sexual disorder and discipline, Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power.. Routledge. ISSN 978-1-138-23370-6. s. 85–103.
 • Bolsø, Agnes & Mühleisen, Wencke (2018). Representations of women dressed for power, Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power.. Routledge. ISSN 978-1-138-23370-6. s. 12–33. doi: 10.4324/9781315308951-2.
 • Bolsø, Agnes; Langåker, Lise & Mühleisen, Wencke (2017). Kvinner til sjøs: seksuell uorden og disiplinering. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN 1501-8237. 19(1), s. 3–23. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bolsø, Agnes & Mühleisen, Wencke (2015). Framstillinger av kvinner kledd for makt. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 39(3/4), s. 224–245. Fulltekst i vitenarkiv
 • Danielsen, Hilde; Ludvigsen, Kari & Mühleisen, Wencke (2014). Gouverner la sexualité des couples: des cours pour les couples financés par l`État Norvegién . Nordiques. ISSN 1761-7677. 28, s. 69–87.
 • Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (2013). Innledning. I Mühleisen, Wencke & Lorentzen, Jørgen Ludvig (Red.), Å være sammen. Initimitetens nye kulturelle vilkår. Akademika forlag. ISSN 9788232102877. s. 13–26.
 • Mühleisen, Wencke (2013). Seksualitet i kunsten: En fortelling om seksuell frigjøring,sex(y) fangenskap og begjærlige fluktforsøk. I Mühleisen, Wencke & Lorentzen, Jørgen Ludvig (Red.), Å være sammen. Initimitetens nye kulturelle vilkår. Akademika forlag. ISSN 9788232102877.
 • Mühleisen, Wencke (2013). Den private eiendomsrettens kåte vane. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 29–35.
 • Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (2013). Intimacy and Sexuality in Two Contemporary Norwegian Novels. I Aukrust, Kjerstin (Red.), Assigning Cultural Values. Peter Lang Publishing Group. ISSN 9783631632987.
 • Mühleisen, Wencke (2012). Medielandskapet rundt RadioOrakel. I Eide, Sigrid Krohn (Red.), Farlig feminin! : 30 år med FM-inisme på radiOrakel. Spartacus. ISSN 978-82-430-0710-9.
 • Mühleisen, Wencke & Danielsen, Hilde (2012). State-recommended couple sexuality. I Samuelsson, Maria Jansdotter; Krekula, Clary & Åberg, Magnus (Red.), Gender and change : power, politics and everyday practices. Karlstad University Press. ISSN 978-91-86637-05-7. s. 9–22.
 • Mühleisen, Wencke (2012). Seksualitet og estetikk : retrospektivt blikk på egen performancevirksomhet 1978-1988. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 47–68.
 • Danielsen, Hilde; Ludvigsen, Kari & Mühleisen, Wencke (2012). Governing couple-sexuality: publically funded couples` courses in Norway. Culture, Health and Sexuality. ISSN 1369-1058. 14(6), s. 645–658. doi: 10.1080/13691058.2012.676671.
 • Mühleisen, Wencke; Røthing, Åse & Svendsen, Stine H. Bang (2012). Norwegian sexualities: Assimilation and exclusion in Norwegian immigration policy. Sexualities. ISSN 1363-4607. 15(2), s. 139–155. doi: 10.1177/1363460712436540.
 • Mühleisen, Wencke & Lorentzen, Jørgen Ludvig (2012). Staying with the trouble : an introduction to the project Intimacymeetings between Art and Research. I Sverre, Christel & Mühleisen, Wencke (Red.), Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2854-0. s. 12–17.
 • Mühleisen, Wencke (2011). Wencke Mühleisen performance 1978-1988, Norsk avantgarde. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-649-0. s. 387–401.
 • Mühleisen, Wencke (2009). ”Grenser for seksualitet. Norske seksualitetsforståelser i familie og innvandringspolitikk”. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 153–275.
 • Langeland, Fredrik; Mühleisen, Wencke & Røthing, Åse (2009). "Kap 2 - Den norske kroppen". I Mühleisen, Wencke & Røthing, Åse (Red.), Norske seksualiteter. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-29238-6. s. 37–59.
 • Mühleisen, Wencke; Svendsen, Stine Helena Bang & Røthing, Åse (2009). Grenser for seksualitet norske seksualitetsforståelser i familie- og innvandringspolitikk. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 253–275.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mühleisen, Wencke & Lorentzen, Jørgen Ludvig (2013). Å være sammen. Initimitetens nye kulturelle vilkår. Akademika forlag. ISBN 9788232102877. 219 s.
 • Sverre, Christel & Mühleisen, Wencke (2012). Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2854-0. 127 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mühleisen, Wencke; Bolsø, Agnes & Mühleisen, Wencke (2020). Sivilisasjonens badekåpe. Fett. ISSN 1504-1921. s. 74–87.
 • Bolsø, Agnes & Mühleisen, Wencke (2016). Ecological panic, re-biologization, and eco-fascist strands in three scenarios for the future.
 • Benestad, Esben Esther Pirell; Hessen, Dag Olav & Mühleisen, Wencke (2016). Til bunns i seksualiteten - en mailsamtale. Fanfare. ISSN 1893-8698. s. 14–23.
 • Bolsø, Agnes; Langåker, Lise & Mühleisen, Wencke (2015). Kvinner til sjøs. Seksuell uorden.
 • Bolsø, Agnes; Langåker, Lise & Mühleisen, Wencke (2015). Normering og seksuell disiplinering til sjøs.
 • Mühleisen, Wencke (2015). Ekstreme og utopiske lengsler. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Mühleisen, Wencke (2015). Uten gyldig billett. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2015). Pornografien vi fortjener? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2015). Sexens sjokkeffekt. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2015). PEGIDAS antifeminisme. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2015). Nyttårsforsett. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2015). Kjønn makt, seksualitet og kunst: Samtale i forbindelse med til utstillingen Through the Woods.
 • Mühleisen, Wencke (2015). Å bygge kjønnsforskning: mellom assimilering og empowerment.
 • Mühleisen, Wencke & Bolsø, Agnes (2015). The esthetics of power.
 • Mühleisen, Wencke & Bolsø, Agnes (2015). What Suits Her - Representations of Authority.
 • Mühleisen, Wencke & Bolsø, Agnes (2015). Keiserens gamle klær.
 • Bolsø, Agnes & Mühleisen, Wencke (2015). What Suits Her - Representations of Authority.
 • Mühleisen, Wencke (2015). Sinte hvite kvinner. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 3–3.
 • Mühleisen, Wencke (2014). Fortapte norske menn. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2014). Hvite feminister. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke & Bolsø, Agnes (2014). Kleskoder og kjønn i maktens korridorer.
 • Mühleisen, Wencke (2014). The Emperor’s Old Clothes: Dressing up for power.
 • Mühleisen, Wencke (2014). Kleskoder i maktens korridorer.
 • Mühleisen, Wencke (2014). «Begjærets burka». Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2014). «Lykken er politisk». Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2014). «Hvem er naknest?». Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Introduction. Public stagings of intimcay".
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Intimitet, politikk og performance".
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Performance, intimitet i kunsten".
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Eiendomsrett, intimitet og kollektivisme". [Radio]. NRK P2 / Verdibørsen.
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Kunst og politikk".
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Å skrive seg inn i en fullstendig poengløs verden".
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Er det private fortsatt politisk?".
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Østerriksk samtidskultur". [Radio]. NRK, kulturnytt.
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Feminisme 8. mars". [Radio]. NRK P2, Radioselskapet.
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Sorg og intimitet".
 • Mühleisen, Wencke (2013). Performance - andre bølge feminisme. [Tidsskrift]. Frank Publication "Voluspå" (red. Liv Bugge og Sille Storihl.
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Skrekken og lysten ved å være menneske".
 • Mühleisen, Wencke (2013). "Att skriva sig in i en fullkomlig poänglös värld". Ord & bild. ISSN 0030-4492.
 • Mühleisen, Wencke (2012). Er menn ofre? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2012). Radikal lykke. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2012). Kvinne eller feminist? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2012). Han, hun eller hen? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2012). Hysterisk seksualitet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke & Rønning, Beathe Cecilie (2012). Conversation piece. I Sverre, Christel & Mühleisen, Wencke (Red.), Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2854-0. s. 118–121.
 • Sverre, Christel; Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (2011). Arbeidsseminar - Universitetet i Oslo. Formiddlingsprosjekt er et samarbeid mellom det KULVER- finanserte prosjektet Being together:Remaking public Intimaciec ved STK,UIO og KIT,NTNU.
 • Sverre, Christel; Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (2011). Arbeidsseminar - KIT,NTNU Trondheim. Formiddlingsprosjekt er et samarbeid mellom det KULVER- finanserte prosjektet Being together:Remaking public Intimaciec ved STK,UIO og KIT,NTNU.
 • Sverre, Christel; Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (2011). Arbeidsseminar ved KIT, Trondheim. Formiddlingsprosjekt er et samarbeid mellom det KULVER- finanserte prosjektet Being together:Remaking public Intimaciec ved STK,UIO og KIT,NTNU.
 • Sverre, Christel; Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (2011). Arbeidsseminar - kick-off-seminar ved STK i Oslo. Formiddlingsprosjekt er et samarbeid mellom det KULVER- finanserte prosjektet Being together:Remaking public Intimaciec ved STK,UIO og KIT,NTNU.
 • Mühleisen, Wencke (2011). sammen om det?
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Nasjonalistisk feminisme”. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Voldtatt”. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Ideologi og sex”. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Feminismen og venstresiden”. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Menn makt og?”. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Menn makt og?”. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”En kvinnelig sexturist”. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Utopia”. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Alene?”. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Punk feminisme”. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Likestilling for døden”. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2011). ”Snakk om det”. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2010). Arbeidsprosesser i kunst og forskning.
 • Mühleisen, Wencke (2010). Performance: Wencke Mühleisen 1978-1988.
 • Mühleisen, Wencke (2010). ?Intimitet i kunst og samtidslitteratatur.
 • Mühleisen, Wencke (2010). ?Feministisk pornografi??,
 • Mühleisen, Wencke (2010). Mor-datter i litteraturen.
 • Mühleisen, Wencke (2010). ?Intimitet i samtidslitteraturen?,
 • Mühleisen, Wencke (2010). ?Norwegian sexualities. Assimilation and exclusion in Norwegian immigration policy?,
 • Mühleisen, Wencke (2010). ?Grenser for seksualitet".
 • Mühleisen, Wencke (2010). Passiv kvinnelig vold. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2010). De uegnede menn. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2010). En sang til kjærligheten. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2010). Morsmord eller sammensmelting? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2010). Finnes feministisk sex? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2010). Brun feminisme. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mühleisen, Wencke (2009). Wencke Mühleisen: Performance 1978-1988.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. juli 2018 13:55 - Sist endret 19. sep. 2019 10:16

Prosjekter