Nye former for intimiteter (avsluttet)

Dette paraplyprosjektet handler om “offentlige intimiteter”, det vil si nære, intime og seksuelle relasjoner. Dette er et større forskningsprosjekt som avsluttes i år, med en avslutningskonferanse 6.12. 2013: Å være sammen. Intimitetens offentlig iscenesettelser.

Om prosjektet

Prosjektet analyserer situasjoner der intime, seksuelle og personlige temaer er en del av offentligheten: den politiske, den medierte, kunsten, litteraturen og underholdningen.

Se prosjektbeskrivelsen (pdf)

Kulturelle repertoarer i form av diskurser, representasjoner, estetiske og kommunikative former, handler om nære, intime og seksuelle relasjoner.

  • Hvilke implikasjoner endrende verdier og estetikk knyttet til det nære har for samtidens forståelser av intimitet, seksualitet og kjønn.

  • Hvilke konsekvenser har dette for sosiale felleskap og nære relasjoner?

  • Og: hvordan endrer offentlige iscenesettelser og representasjoner av intimitet det offentlige landskapet?

Delprosjekter

Prosjektet omfatter følgende delprosjekter på STK:

Finansiering

  • Norges forskningsråd, (KULVER-midler). Periode: 2008-2012

Samarbeid

  • Prosjektet er også en del av et Nordiske nettverk om intimitetsforskning.

Se prosjektbeskrivelsen (pdf)

Publisert 13. sep. 2011 08:20 - Sist endret 20. okt. 2016 17:25

Kontakt

Prosjektledere

Forsker Jørgen Lorentzen

Gjesteforsker Wencke  Mühleisen

Deltakere

  • Wencke Mühleisen
  • Unn Conradi Andersen
Detaljert oversikt over deltakere