Intimitet: Et møte mellom kunst og forskning (avsluttet)

Hvordan jobber kunstnere med temaene intimitet og offentlighet og hva gjør disse temaene interessante for forskere? Og hva skjer når kunstnere og forskere samarbeider om dette?

Om prosjektet

Prosjektet handler om “offentlige intimiteter”, det vil si situasjoner der intime, seksuelle og personlige temaer er en del av offentligheten: den politiske og den medierte, samt kunsten og kulturen. Prosjektet undersøker hvilke implikasjoner endrede verdier og estetikk knyttet til nære relasjoner har for samtidens forståelser av intimitet. Og: hvordan endrer offentlige iscenesettelser og representasjoner av intimitet det offentlige landskapet?

Både forskning og kunst er engasjert i intimitet som sosial praksis og representasjoner. Både kunst og vitenskap har som mål å forstå og (be)gripe verden. Kunst blir gjerne innordnet i forhold til det improvisatoriske, intuitive og skapende mens vitenskap blir oppfattet som kilde til målbar, objektiv sannhet. Utstillingen og boken inviterer til å sette spørsmålstegn ved denne kategoriseringen og undersøker tilnærminger, verdier og estetikk knyttet til de to feltenes måter å arbeide med intimitet som tema. Intimitet: et urent møte mellom kunst og forskning er et prosjekt som prøver ut nye samarbeids- og formidlingsmåter i krysningspunktet mellom kunst og forskning. Se prosjektbeskrivelsen (pdf)

Utstilling og publikasjon

Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet. Christel Sverre og Wencke Mühleisen (red.) Tapir Akademisk forlag, 2012

Utstillingen «Sammen om det?» vises i Galleri KIT, Innherredsveien 7A, Trondheim, 11. – 20. november 2011.

Bakgrunn

Prosjektet har sitt utspring i forskningsprosjektet ved STK: Being together: Remaking public Intimacies

Finansiering

Norges forskningsråd (KULVER - Kulturell verdsetting), NTNU og STK. Periode: 2010-2012

Samarbeid

Forskere fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning v/seniorforsker Jørgen Lorentzen,UiO og Universitetet i Stavanger v/professor Wencke Mühleisen samt masterstudenter fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU v/førsteamanuensis Christel Sverre.

 

Publisert 21. sep. 2011 16:08 - Sist endret 18. juni 2013 12:43