Mangfold og inkludering på Universitetet i Oslo: Lansering av forskningsrapport

På dette seminaret skal forskerne bak prosjektet Mangfold på Universitetet i Oslo presentere og drøfte funnene sine. 

Bildet kan inneholde: tre, linje, materiell egenskap, gjøre, kunst.

Illustrasjonsfoto: John Schaidler / Unsplash

Universitetet i Oslo har, helt siden slutten av 1980-tallet hatt en tiltaksplan for kjønnslikestilling. Fra 2017 ble tiltaksplanen utvidet til å omfatte mangfold – det vil i praksis si flere forhold og diskrimineringsgrunnlag som kan bidra til mangel på like muligheter og inkludering. Men hva er situasjonen blant de ansatte på universitetet i Oslo? Hva kan identifiseres som mangfoldsutfordringer? Forskere ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning har på oppdrag fra Universitetet i Oslo gjennomført et forskningsprosjekt der vi har undersøkt dette. På dette seminaret presenteres og diskuteres resultater fra prosjektet.

Påmelding

Program

Publisert 28. mars 2022 13:12 - Sist endret 15. juni 2022 08:37