Mangfold og inkludering på Universitetet i Oslo: Lansering av forskningsrapport

På dette seminaret skal forskerne bak prosjektet Mangfold på Universitetet i Oslo presentere og drøfte funnene sine. 

Bildet kan inneholde: tre, linje, materiell egenskap, gjøre, kunst.

Illustrasjonsfoto: John Schaidler / Unsplash

Universitetet i Oslo har, helt siden slutten av 1980-tallet hatt en tiltaksplan for kjønnslikestilling. Fra 2017 ble tiltaksplanen utvidet til å omfatte mangfold – det vil i praksis si flere forhold og diskrimineringsgrunnlag som kan bidra til mangel på like muligheter og inkludering. Men hva er situasjonen blant de ansatte på universitetet i Oslo? Hva kan identifiseres som mangfoldsutfordringer? Forskere ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning har på oppdrag fra Universitetet i Oslo gjennomført et forskningsprosjekt der vi har undersøkt dette. På dette seminaret presenteres og diskuteres resultater fra prosjektet.

Påmelding

Program

Arrangør

Beret Bråten og Maja Feng Mikalsen
Publisert 28. mars 2022 13:12 - Sist endret 7. okt. 2022 13:27