(Re)imagining Medieval Icelandic Femininity in Victorian Britain

Dette prosjektet ser på resepsjonen av norrøn litteratur i Storbritannia i Viktoriatiden. Hovedmålet med prosjektet er å analysere måtene norrøne kvinnelige karakterer ble skildret og tolket på i 1800-tallets Storbritannia med fokus på viktorianske kvinner som lesere, forskere og forfattere.

Om prosjektet

I prosjektet undersøker jeg kontrasten mellom den strengt kjønnsdelte middelklassekulturen i Viktoriatiden og norrøne kvinnelige helter, som ofte overskrider kjønnsstereotypier og kjønnede sosiale normer. Prosjektet er en kombinasjon av biografisk forskning samt undersøkelser av teorier om kjønn, viktoriansk kultur, norrøn litteratur og medievalisme. Hvordan tolket viktorianske lesere den kvinnelige friheten og selvstendigheten i norrøne kilder? Hadde norrøne kvinnelige karakterer noen innflytelse på de radikale kvinnene som argumenterte for likestilling i 1800-tallets Storbritannia?

Finansiering

Doktorgradsstipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, 2022-2026

Publisert 11. aug. 2022 09:57 - Sist endret 11. aug. 2022 09:57