Database for surveyforskning om likestilling

Prosjektet har som mål å samle surveyundersøkelser om likestilling i en database.

Om prosjektet

Norsk forskning har en lang tradisjon for surveyforskning som helt eller delvis er fokusert på kjønn og likestilling, men dette er ikke samlet noe sted. Forskningen har delvis høyere detaljnivå enn internasjonale studier, de har fokus både på menn og kvinner, og omfatter etter hvert data både om praksis og om holdninger.

Prosjektet har et langsiktig mål om å samle relevant materiale fra slike surveyundersøkelser i en base. Det omfatter surveyer som Menn i Norge 1988, Likeverd 1994, Den norske mann 1998, Likestilling og livskvalitet 2007, og andre. Arbeidet i 2011-12 er begrenset, men omfatter planlegging av basen og identifisering av brukbare felles variabler for å gjøre databasen til et godt arbeidsverktøy.  

Finansiering

 Internt finansiert

 

 

Publisert 18. okt. 2011 10:39 - Sist endret 26. mars 2019 15:51