English version of this page

EgFem – Egyptology, feminist theory and alternative worlds: Body/sex/gender in New Kingdom Egypt, and their affective environments

Om prosjektet

EgFem undersøker det tverrfaglige potensialet mellom egyptologi og feministisk teori. Det primære målet er å utforske potensialet i dialogen mellom nåværende teorier om kjønn og tidligere praksis som manifestert av det gamle egyptiske materialet og å utvikle det som kalles kropp/kjønn skillet [body/sex/gender divide] som teoretisk og metodologisk ramme for kulturhistorisk forskning. Det sekundære målet er å oppnå en bedre forståelse av mangfoldige uttrykk (forskjell og likhet) av kropp/kjønn under Det nye riket.

Prosjektet vil bli gjennomført gjennom fem artikler: Den første utvikler teoretiske og metodiske rammer for prosjektet. Den andre tar for seg det større korpuset av empirisk materiale. Dessuten vil det være tre casestudier som dreier seg spesifikt om: kjønnet arbeidskraft i tekstilproduksjon; den (kjønnede) kroppen i medisinske tekster; og muligheten for alternative verdener utover tradisjonelle mann/kvinne og menneske/ikke-menneske dikotomier.

Forskningsdesignet er ment å synliggjøre kildenes mangfoldighet, og prosessene der forskjeller utvikles og potensielt kommer i konflikt, både i fortiden og i forhold til nåtiden. Slik tar EgFem for seg det komplekse nettet av gjensidige, mange-skalerte relasjoner involvert, og utforsker sammensetninger av affektive miljøer, endring og variasjon. I stedet for å være opptatt av sosiale konstruksjoner (kultur) i motsetning til en biologisk grunnlinje (natur), hva som kom først, og hva som er mer passende av begrepene kropp og kjønn [body, sex and gender], er EgFems motiv å stille spørsmål ved hva vi tror vi vet, hvordan vi vet det, hva som gjør det mulig og hvilke interesser det kan tjene. Det inkluderer både kritikk og positive formuleringer av alternativer: alternativer som er ment å utvide vår kunnskap om fortiden, ved å tvinge oss til å reflektere kritisk over nåværende antagelser og kategoriseringer.

For mer informasjon, se den engelske prosjektsiden.

Finansiering

Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet, 2020-2023, NFR.

Samarbeid

De mest sentrale samarbeidspartnerne på prosjektet er:

Prof. Jorunn Økland, STK, Universitetet i Oslo

Ass. Prof. Rune Nyord, Emory University

Ass. Prof. Eva B. Andersson Strand, Københavns Universitet

Emneord: Kropp, Kjønn, Egyptologi, Feministisk teori
Publisert 24. sep. 2020 15:30 - Sist endret 25. okt. 2022 15:06