Jorunn Økland

Faglige interesser

 • Antikk materialkultur
 • Feministisk religionskritikk
 • Kjønn og hellige tekster
 • Kulturell/sekulær bibelbruk
 • Teori (kunnskap, likestilling, sted, m.m.)

Bakgrunn

 • Bestyrer, Det norske insitutt i Athen (2016-2020)
 • Dr. theol. fra Universitetet i Oslo, gresk mellomfag
 • Senterleder, STK, Fra 1.1.2010–31.12.2013.
 • Professor i tverrfaglig humanistisk kjønnsforskning, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, fra september 2007-.
 • Timelærer, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2007
 • Forsker ved Senter for grunnforskning, Det Norske Vitenskapsakademi, 2006-2007.
 • Professor i Det nye testamente, Department of Biblical Studies, University of Sheffield, UK, 2005-2007.
 • Førsteamanuensis i Det nye testamente, Department of Biblical Studies, University of Sheffield, UK, 2000-2005.
 • Timelærer, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2000.
 • NFR-Stipendiat, Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo, 1994-2000.
 • Div. Universitetslektor/timelærer/korttidsstipend Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo, 1992-1994
 • Forskningsassistent, Institutt for filosofi, Universitetet i Oslo, 1989-1992

Verv

 • Medlem av redaksjonsrådet for Nytt norsk tidsskrift (Universitetsforlaget), 2018-:

 • Medlem av Council, Society of Biblical Literature, 2016-: 

 • Leder, styringsgruppen for programenheten Archaeology of Religion in the Roman World, SBL, 2015- (medlem fra 2004-):

 • Grunnleggende redaktør av tidsskriftet Journal of the Bible and its Reception (de Gruyter), 2012-2015 (med-redaktør fra 2016-):

 • Medlem av redaksjonsrådet for  Biblical Interpretation: A Journal of Contemporary Approaches (Brill), 2013-:

 • Medlem av Oversettelsesutvalget, Bibelselskapet (2012):

 • Medlem av redaksjonsrådet for  Critical Research on Religion (SAGE), 2012-:

 • Medlem av redaksjonsrådet for The Bible & Critical Theory Journal, 2011-:

 • Leder av nasjonalt fagråd for kjønnsforskning i Norge, 2010-2011:

 • Medlem i Research And Publications Comittee, SBL, 2009-2015: 

 • President, European Association of Biblical Studies, 2009-2012:

 • Styreleder KILDEN - Informasjonssenter for kjønnsforskning (NFR), 2007-2010:

 • Medlem i styringsgruppen for programenheten ”Gender, Sexuality, and the Bible”, Society of Biblical Literature, 2006-:

 • Medlem av redaksjonsrådet for Journal for the Study of the New Testament (SAGE), 2006-:

Emneord: Kjønn, Feminisme, Religionskritikk, Det nye testamente, Antikkens religion og kultur, Kanon kanonisitet og kanonisering

Publikasjoner

Økland, Jorunn (2011). Skaper ordet hva det nevner? Poststrukturalisme som språkteori og universalforklaring. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 141- 147

Fischer, Irmtraud; Økland, Jorunn; Navarro Puerto, Mercedes & Valerio, Adriana (2010). Frauen, Bibel und Rezeptionsgeschichte: Ein internationales Projekt der Theologie und Genderforschung, I: Irmtraud Fischer; Mercedes Navarro Puerto (red.),  Tora.  W. Kohlhammer GmbH.  ISBN 978-3-17-020975-6.  Einleitung.  s 9 - 35

Strand, Vibeke Blaker; Økland, Jorunn & Solhøy, Stina Hansteen (2010). Rettferdighetens grenser - religion, kjønn og homofili, I: Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.),  Rettferdighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  Kapittel.  s 103 - 125

Økland, Jorunn (2010). Ceres, Κορη, and Cultural Complexity: Divine Personality Definitions and Human Worshippers in Roman Corinth, In Steven J. Friesen; Daniel N. Showalter & James Walters (ed.),  Corinth in Context: Comparative Studies on Religion and Society.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978900418197-7.  VII.  s 199 - 229

Økland, Jorunn (2010). Feminist Exegesis as Liberation Project, Cultural Critique and Cultural Memory Work . Lectio Difficilior.  ISSN 1661-3317.  11(2)

Økland, Jorunn (2010). "Night at the Museum": En model . Tidsskriftet Fønix.  ISSN 0105-3116.  33(3), s 227- 238

Økland, Jorunn (2010). Om å oversette religion : tanker etter karikaturstriden. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(3), s 279- 291

Økland, Jorunn (2010). Sex Slaves of Christ: A Response to Halvor Moxnes, In Paul Foster (ed.),  New Testament Studies: Volume III.  Sage Publications.  ISBN 978184860168-0.  41.  s 85 - 88

Økland, Jorunn (2010). Why Can’t the Heavenly Miss Jerusalem Just Shut Up?, In Amy-Jill Levine & Maria Mayo Robbins (ed.),  A Feminist Companion to the Apocalypse of John.  Continuum.  ISBN 9780826466501.  Kapittel.  s 88 - 105

Økland, Jorunn; Fischer, Irmtraud; Valerio, Adriana & Navarro Puerto, Mercedes (2010). Donne, Bibbia e storia della ricezione. Un progetto internazionale di teologia nell'ottica di genere, I: Irmtraud Fischer; Mercedes Navarro Puerto (red.),  La Torah.  Il Pozzo di Giacobbe.  ISBN 978-88-6124-143-5.  1.  s 7 - 31

 • Økland, Jorunn (2022). Women’s Bravery: Jane Dieulafoy, Queen Parysatis, and the Reception of the Persian Empire in Nineteenth-Century France. I Shafer-Elliott, Cynthia; Joachimsen, Kristin; Zvi, Ehud ben & Viviano, Pauline A. (Red.), The Hunt for Ancient Israel - Essays in Honour of Diana V. Edelman . Equinox Publishing. ISSN 9781800500211. s. 496–520.
 • Økland, Jorunn (2021). Populisme i likestillingslandet. I Kloster, Sven Thore & Stålsett, Sturla Johan (Red.), Populisme og kristendom . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202720315. s. 68–85.
 • Økland, Jorunn (2021). Paul and Sacred Space. I Novenson, Matthew V. & Matlock, R. Barry (Red.), The Oxford Handbook of Pauline Studies. Oxford University Press. ISSN 9780191756573. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199600489.013.37.
 • Økland, Jorunn (2021). The Celebrity Paratexts: The 1 Corinthians 14 Gloss Theory Before and After "The Corinthian Women Prophets". I Marchal, Joseph (Red.), After the Corinthian Women Prophets: Reimagining Rhetoric and Power. Society of Biblical Literature (SBL) Press. ISSN 9780884145196. s. 69–98.
 • Økland, Jorunn (2020). Lost Women of the NT: From Junia to the Witnesses of the Empty Grave. I Πινακούλας, Χρήστος (Red.), Η γυναίκα στη Βίβλο. Διεθνές Επιστεημονικό Συνέδριο. Ελληνικη Βιβλικη Εταιρια Athen. ISSN 978-618-5078-49-2. s. 181–192.
 • Økland, Jorunn (2019). Gjenoversettelse av hellige tekster: Teoretiske overveielser, verdiforhandlinger og politiske konsekvenser. I Eggen, Nora S.; Zandjani, Nina & Østmoe, Tor Ivar (Red.), Gjenoversettelse av hellige tekster. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978-82-8034-204-1. s. 5–28.
 • Økland, Jorunn (2019). Chapter 17: Pauline Letters. I Dunning, Benjamin H. (Red.), The Oxford Handbook of New Testament, Gender, and Sexuality. Oxford University Press. ISSN 9780190213398. s. 315–332. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190213398.013.14.
 • Økland, Jorunn (2019). Athens Akropolis: Et seismogram for kulturell endring. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(1-2), s. 2–15. Fulltekst i vitenarkiv
 • Økland, Jorunn (2018). Luther's Method and his Views on Celibacy (1 Cor 7). I Ντὀτσικα, Αλεξάνδρα (Red.), Αναγνώσεις της Βίβλου στις διάφορες χριστιανικές παραδόσεις. Ελληνικη Βιβλικη Εταιρια. ISSN 978-618-5078-37-9. s. 23–35.
 • Werner, Ann; Økland, Jorunn; Hoffart, Amund Rake & Lundberg, Anna A. (2018). Constructing Terminology and Defining Concepts for Gender Studies in Norway and Sweden. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 26(2), s. 142–153. doi: 10.1080/08038740.2018.1477177. Fulltekst i vitenarkiv
 • Økland, Jorunn (2018). Odysseer. Om båtflyktninger, fremmedkrigere og dem reisen forvandler til det ugjenkjennelige. Agora. ISSN 0800-7136. 35-36(4-1), s. 33–51.
 • Økland, Jorunn (2018). The Book of Revelation in the Writings of Karl Marx and Friedrich Engels. Biblical Literature Studies. ISSN 2520-0887. 16(Spring), s. 28–59.
 • Økland, Jorunn (2018). The Power of Canonised Motifs: The Chance for Biblical Studies in a Secular, Canonically Illiterate World? I Liew, Tat-Siong Benny (Red.), Present and Future of Biblical Studies: Celebrating Twenty-five Years of Brill's Biblical Interpretation. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004363069. s. 216–239. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004363540_011.
 • Økland, Jorunn & Cimdina, Ausma (2017). Translating Gender: Latvian and Norwegian Case Studies in Feminist Perspective. Humanities and Social Sciences Latvia. ISSN 1022-4483. 25(2), s. 4–19.
 • Økland, Jorunn (2017). Textual Reproduction as Surplus Value. Biblical Literature Studies. ISSN 2520-0887. 15, s. 132–156.
 • Økland, Jorunn (2017). Chapter 1: Death and the Maiden: Manifestos, Gender, Self-Canonisation, and Violence. I Sherwood, Yvonne (Red.), The Bible and Feminism: Remapping the Field. Oxford University Press. ISSN 9780198722618. s. 15–44.
 • Økland, Jorunn (2016). Ancient Drinking in Modern Bible Translation. I Cadwallader, Alan H. (Red.), Stones, Bones, and the Sacred: Essays on Material Culture and Ancient Religion in Honor of Dennis E. Smith. Society of Biblical Literature (SBL) Press. ISSN 9780884142102. s. 85–100. doi: 10.2307/j.ctt1j2n8nc.10.
 • Økland, Jorunn (2016). Sjelløs lesning, eller: Om å vite i kroppen og i rommet. I von der Fehr, Drude (Red.), Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur. Vidarforlaget AS. ISSN 9788279902997. s. 255–278.
 • Økland, Jorunn (2016). Carnelian and Caryatids: Stone and Statuary in the Heavenly Sanctuary. I Økland, Jorunn; de Vos, Cornelis & Wenell, Karen (Red.), Constructions of Space III: Biblical Spatiality and the Sacred . Bloomsbury T&T Clark. ISSN 9780567115164. s. 184–214.
 • Økland, Jorunn (2015). Requiring an Explanation: Hegemonic Masculinities in the Hebrew Bible and Second Temple Traditions. Biblical Interpretation. ISSN 0927-2569. 23(4-5), s. 479–488. doi: 10.1163/15685152-02345p01.
 • Økland, Jorunn (2015). Feminist Readings of the Bible. I Riches, John (Red.), The New Cambridge History of the Bible, vol. 4. From 1750 to the Present. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-85823-6. s. 261–272. doi: 10.1017/cho9780511842870.019.
 • Økland, Jorunn (2014). Sjelløs lesning, eller: Å vite i kroppen og i rommet. Collegium Biblicum Årsskrift. ISSN 2246-4158. 18.
 • Økland, Jorunn (2014). Kvinnefrigjøringen og friheten - et trøblete forhold. I Gullbekk, Svein Harald (Red.), Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-093-9. s. 326–333.
 • Økland, Jorunn & Stordalen, Terje (2014). Canon/Canonicity/Canonisation. I O'Brien, Julia M. (Red.), Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender Studies. Volume 1: ASI – MUJ. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-020488-4. s. 17–25.
 • Økland, Jorunn (2014). Facilitating Speech and Discourse: Biblical Interpretation and the Emergence of a Concept of Gender Equality. Journal of the Bible and its Reception. ISSN 2329-440X. 1(2), s. 209–235. doi: 10.1515/jbr-2014-0012.
 • Økland, Jorunn (2013). Feminismen, tradisjonen, og forventning. I Jupskås, Anders Ravik & Jupskås, Anders Ravik (Red.), Akademiske perspektiver på 22. juli. Akademisk Forlag. ISSN 9788232101313. s. 115–128.
 • Økland, Jorunn (2012). Productive Presuppositions, Exuberant Commentaries? The New Testament Discipline Read Through the Lens of Foucault's 'L'ordre du discours'. I Rogerson, John & Burns, Duncan (Red.), Far From Minimal‬: ‪Celebrating the Work and Influence of Philip R. Davies‬. Bloomsbury Academic. ISSN 9780567027177. s. 335–349.
 • Økland, Jorunn (2011). Fremmer dannelse demokrati? Kjønnskritiske refleksjoner omkring dannelsens demokratiske legitimering. I Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (Red.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-027-4. s. 583–599.
 • Økland, Jorunn; Fischer, Irmtraud; Navarro Puerto, Mercedes & Valerio, Adriana (2011). Women, Bible and Reception History: An International Project in Theology and Gender Studies. I Økland, Jorunn (Red.), Torah. SBL - Society of Biblical Literature. ISSN 9781589835641. s. 1–30. doi: 10.2307/j.ctt1bhkpc7.4.
 • Økland, Jorunn (2011). Translations in Religion and Politics: State Feminist Biblical Interpretation. Sino-Christian Studies: An International Journal of Bible, Theology & Philosophy. ISSN 1990-2670. 12(Dec), s. 7–31.
 • Strand, Vibeke Blaker ; Økland, Jorunn & Solhøy, Stina Hansteen (2010). Rettferdighetens grenser - religion, kjønn og homofili. I Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (Red.), Rettferdighet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215015569. s. 103–125.
 • Økland, Jorunn (2010). Ceres, Κορη, and Cultural Complexity: Divine Personality Definitions and Human Worshippers in Roman Corinth. I Friesen, Steven J.; Showalter, Daniel N. & Walters, James (Red.), Corinth in Context: Comparative Studies on Religion and Society. Brill Academic Publishers. ISSN 978900418197-7. s. 199–229.
 • Økland, Jorunn (2010). Sex Slaves of Christ: A Response to Halvor Moxnes. I Foster, Paul (Red.), New Testament Studies: Volume III. Sage Publications. ISSN 978184860168-0. s. 85–88.
 • Økland, Jorunn (2010). Feminist Exegesis as Liberation Project, Cultural Critique and Cultural Memory Work. Lectio Difficilior. ISSN 1661-3317. 11(2).
 • Økland, Jorunn; Fischer, Irmtraud; Valerio, Adriana & Navarro Puerto, Mercedes (2010). Donne, Bibbia e storia della ricezione. Un progetto internazionale di teologia nell'ottica di genere. I Fischer, Irmtraud & Navarro Puerto, Mercedes (Red.), La Torah. Il Pozzo di Giacobbe. ISSN 978-88-6124-143-5. s. 7–31.
 • Økland, Jorunn (2010). "Night at the Museum": En model. Tidsskriftet Fønix. ISSN 0105-3116. 33(3), s. 227–238.
 • Fischer, Irmtraud; Økland, Jorunn; Navarro Puerto, Mercedes & Valerio, Adriana (2010). Frauen, Bibel und Rezeptionsgeschichte: Ein internationales Projekt der Theologie und Genderforschung. I Fischer, Irmtraud & Navarro Puerto, Mercedes (Red.), Tora. W. Kohlhammer GmbH. ISSN 978-3-17-020975-6. s. 9–35.
 • Økland, Jorunn (2010). Why Can’t the Heavenly Miss Jerusalem Just Shut Up? I Levine, Amy-Jill & Robbins, Maria Mayo (Red.), A Feminist Companion to the Apocalypse of John. Continuum. ISSN 9780826466501. s. 88–105.
 • Økland, Jorunn (2010). Om å oversette religion : tanker etter karikaturstriden. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 27(3), s. 279–291.
 • Økland, Jorunn (2009). Setting the Scene: The End of the Bible, the End of the World. I Økland, Jorunn & Lyons, William John (Red.), The Way the world Ends? The Apocalypse of John in Culture and Ideology. Sheffield Phoenix Press. ISSN 978-1-906055-43-1. s. 1–30.
 • Økland, Jorunn (2009). The Spectre Revealed and Made Manifest: The Book of Revelation in the Writings of Karl Marx and Friedrich Engels. I Økland, Jorunn & Lyons, William John (Red.), The Way the world Ends? The Apocalypse of John in Culture and Ideology. Sheffield Phoenix Press. ISSN 978-1-906055-43-1. s. 267–288.
 • Økland, Jorunn (2009). Genealogies of the Self: Materiality, Personal Identity, and the Body in Paul's Letters to the Corinthians. I Seim, Turid Karlsen & Økland, Jorunn (Red.), Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-020298-4. s. 83–107.
 • Seim, Turid Karlsen & Økland, Jorunn (2009). Introduction. I Seim, Turid Karlsen & Økland, Jorunn (Red.), Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-020298-4. s. 1–18.
 • Økland, Jorunn (2008). The Transformation of Corinthian Goddesses. I Østreng, Willy (Red.), Complexity: Interdisciplinary Communications 2006/2007. Centre for Advanced Study. ISSN 978-82-996367-5-9. s. 72–76.
 • Økland, Jorunn & Boer, Roland (2008). Towards Marxist Feminist Biblical Criticism. I Økland, Jorunn & Boer, Roland (Red.), Marxist Feminist Criticism of the Bible. Sheffield Phoenix Press. ISSN 978-1-906055-35-6. s. 1–25.
 • Økland, Jorunn (2008). Textual Reproduction as Surplus Value: Paul on Pleasing Christ and Spouses, in Light of Simone de Beauvoir. I Økland, Jorunn & Boer, Roland (Red.), Marxist Feminist Criticism of the Bible. Sheffield Phoenix Press. ISSN 978-1-906055-35-6. s. 182–203.
 • Økland, Jorunn & Halsaa, Beatrice (2008). NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn. To høringsuttalelser. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 40–57.
 • Økland, Jorunn (2008). "Europe - post - secular - Christian", fulltekst på http://www.teologhe.org/Okland-Relazione.htm. I Mazzolini, Sandra & Perroni, Marinella (Red.), Teologhe: In quale Europa. Effata' Editrice. ISSN 978-88-7402-389-9. s. 91–109.
 • Økland, Jorunn (2008). I begynnelsen eller i kjelleren? Irigaray, evangelisten Johannes og andre åpninger. Agora. ISSN 0800-7136. 26(3), s. 45–68.

Se alle arbeider i Cristin

 • Amadou, Christine & Økland, Jorunn (2019). From Akershus to Acropolis: Norwegian Travelers to Greece. The Norwegian Institute at Athens. ISBN 978-960-85145-8-4. 42 s.
 • Økland, Jorunn; de Vos, Cornelis & Wenell, Karen (2016). Constructions of Space III: Biblical Spatiality and the Sacred . Bloomsbury T&T Clark. ISBN 9780567115164.
 • Økland, Jorunn; Smit, Peter-Ben; van Klinken, Adriaan & Creanga, Ovidiu (2015). Special Issue: Making Men: The Reception of the Bible in the Construction of Masculinities in Jewish and Christian Con/Texts (Special Issue). Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 2329-440X. 2(2). 152 s.
 • Økland, Jorunn (2015). Hegemonic Masculinities in the Hebrew Bible and Second Temple Traditions (Special Issue). Brill Academic Publishers. ISBN 0000009272569. 23(4-5). 150 s.
 • Økland, Jorunn; Fischer, Irmtraud & Navarro Puerto, Mercedes (2010). La Torah. Il Pozzo di Giacobbe. ISBN 978-88-6124-143-5. 446 s.
 • Økland, Jorunn (2010). Paulus' brev. Bokklubbens kulturbibliotek. ISBN 978-82-525-7444-9.
 • Fischer, Irmtraud; Navarro Puerto, Mercedes & Økland, Jorunn (2010). Tora. W. Kohlhammer GmbH. ISBN 978-3-17-020975-6. 443 s.
 • Økland, Jorunn & Lyons, William John (2009). The Way the world Ends? The Apocalypse of John in Culture and Ideology. Sheffield Phoenix Press. ISBN 978-1-906055-43-1. 317 s.
 • Seim, Turid Karlsen & Økland, Jorunn (2009). Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 978-3-11-020298-4. 401 s.
 • Økland, Jorunn & Boer, Roland (2008). Marxist Feminist Criticism of the Bible. Sheffield Phoenix Press. ISBN 978-1-906055-35-6. 252 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haaland, Gunnar; Plassen, Pål & Økland, Jorunn (2022). Språklige utfordringer ved ny bibeloversettelse. [Radio]. NRK P2 Kompass.
 • Stordalen, Terje; Økland, Jorunn & Nilsen, Tina Dykesteen (2022). Kjønnsforvirring og annen forvirring. Avisa Vårt land. 14. september 2022.
 • Økland, Jorunn (2021). Paulus' kvinnesyn og den ironiske ettervirkningen. Avisa Vårt land. s. 30–33.
 • Økland, Jorunn (2020). Skriver det lille livet inn i den store fortellingen (Anmeldelse av Emmanuel Carrère, "Riket". Pelikanen Forlag, 2020. Bokbilag (Vårt Land, Nationen). s. 30–31.
 • Økland, Jorunn (2020). Review of Jill E. Marshall, Women Praying and Prophesying in Corinth: Gender and Inspired Speech in First Corinthians. WUNT 2. Reihe, 448. Tübingen: Mohr Siebeck. . Review of Biblical Literature, Society of Biblical Literature http://www.bookreviews.org/subscribe.asp. 2020(03).
 • Økland, Jorunn (2019). Johannes’ Åpenbaring . I Røsok, Ingvild (Red.), Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag. ISSN 9788254108734. s. 1209–1226.
 • Økland, Jorunn (2019). Paulus’ andre brev til korinterne. I Røsok, Ingvild (Red.), Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag. ISSN 9788254108734. s. 1100–1111.
 • Økland, Jorunn (2019). Paulus første brev til korinterne. I Røsok, Ingvild (Red.), Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag. ISSN 9788254108734. s. 1083–1099.
 • Nilsen, Tina Dykesteen; Amadou, Christine; Aschim, Anders; Bråtveit, Inger; Fløysvik, Ingvar & Fosse, Jon [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). Apokryfane: Dei deuterokanoniske bøkene i Bibelen. Verbum Forlag. ISSN 978 82 541 0918 2.
 • Nilsen, Tina Dykesteen; Amadou, Christine; Aschim, Anders; Bråtveit, Inger; Fløysvik, Ingvar & Fosse, Jon [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). Apokryfene: Bibelens deuterokanoniske bøker. Verbum Forlag. ISSN 978 82 541 0919 9.
 • Økland, Jorunn (2018). Αστυνομική Λογοτεχνία και Κνουντ Χάμσουν. ΠΟΛΑΡ Crime Fiction Theory. ISSN 2623-4505. 1(Ιουλιος), s. 54–55.
 • Økland, Jorunn (2018). Nyheter fra Det norske institutt i Athen. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 133–134.
 • Økland, Jorunn (2017). Norwegian Feminism. I Cimdina, Ausma (Red.), Kulturas feminisms/Cultural Feminisms: A Glossary of Feminist Terms. Zinatne. ISSN 9789934549403.
 • Økland, Jorunn & Hoffart, Amund Rake (2017). Fagtermer i kjønnsforskningen.
 • Økland, Jorunn (2017). En allmenn lesning av Koranen: Anmeldelse av Tidsskriftet Samtidens Koran-nummer 2017. Avisa Vårt land.
 • Økland, Jorunn (2017). I begynnelsen er ordet . Inter Medicos. ISSN 0020-5052. 60(3), s. 6–7.
 • Økland, Jorunn (2016). Minnetale over professor Kari Elisabeth Børresen: holdt på møte 8. desember 2016. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. s. 198–204.
 • Økland, Jorunn; de Vos, Cornelis & Wenell, Karen (2016). Introduction. I Økland, Jorunn; de Vos, Cornelis & Wenell, Karen (Red.), Constructions of Space III: Biblical Spatiality and the Sacred . Bloomsbury T&T Clark. ISSN 9780567115164. s. xii–xxii.
 • Økland, Jorunn & Showalter, Daniel N. (2015). "Interview with Jorunn Økland.". Oxford Biblical Studies Online.
 • Økland, Jorunn & Fongen, Elisabeth (2014). Mitt liv som feminist. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. 22(2), s. 29–30.
 • Økland, Jorunn & Burnette-Bletsch, Rhonda (2014). Editorial. Journal of the Bible and its Reception. ISSN 2329-440X. 1(1), s. 1–2. doi: 10.1515/jbr-2014-0999.
 • Økland, Jorunn (2014). Pinsedag. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 42(3), s. 51–54.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Økland, Jorunn; Hanisch, Halvor; Lid, Inger Marie; Svendby, Rannveig & Guldvik, Ingrid (2012). Volden mot "Det fremmede".
 • Økland, Jorunn (2012). "Corinthians, Second Epistle to the. II. Christianity". I Klauck, Hans-Josef (Red.), Encyclopedia of the Bible and its reception. Vol. 5: Charisma - Czaczkes. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-018373-3. s. 789–792.
 • Økland, Jorunn (2011). Paulus og Teklas gjerninger. I Aasgaard, Reidar (Red.), Tidligkristne apokryfer. Bokklubbens kulturbibliotek. ISSN 9788252576726. s. 57–74.
 • Økland, Jorunn (2011). Torah. SBL - Society of Biblical Literature. ISSN 9781589835641. 1(1).
 • Økland, Jorunn (2011). Skaper ordet hva det nevner? Poststrukturalisme som språkteori og universalforklaring. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 141–147.
 • Økland, Jorunn (2011). Å ønske å forstå: Svar til Sindre Bangstad. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 28(1), s. 97–98.
 • Økland, Jorunn (2010). Ledelse og akademisk frihet: Fra Nedkvitne til "Hjernevask". Sosiolog-nytt. ISSN 0333-3205. s. 30–31.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum; Halsaa, Beatrice; Økland, Jorunn & Holter, Øystein Gullvåg (2009). Kjønnsforskningskonflikten. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Økland, Jorunn (2009). Bokanmeldelse av boka Kjønnsteori av Ellen Mortensen, Cathrine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine HOlst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland og Kristin Sampson. Gyldendal Akademisk, 2008. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. 17(1-2), s. 32–34.
 • Økland, Jorunn (2009). Anmeldelse av Ellen Mortensen, Cathrine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland og Kristin Sampson: Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk, 2008. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 1-2, s. 131–133.
 • Økland, Jorunn (2009). Helvete. Forestillinger og debatt. Verdibørsen P2. [Radio]. NRK P2.
 • Økland, Jorunn & Hauge, Grete (2008). Oppstandelsetekstene i Det nye testamentet: Grete Hauge intervjuer Jorunn Økland. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 36(2), s. 33–45.
 • Økland, Jorunn (2000). Kvinner tror - på tross av eller på grunn av.
 • Økland, Jorunn (2000). Josef, Maria og Jesus: Forestillinger om den hellige kjernefamilien.
 • Økland, Jorunn (2000). Strategi eller selvrespekt? Åpen kirkegruppe. ISSN 1502-6930. 13(1), s. 13–15.
 • Økland, Jorunn (2000). Women in their Place: Paul and the Corinthian Discourse of Gender and Sanctuary Space.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. aug. 2011 09:44 - Sist endret 9. sep. 2022 12:15

Prosjekter

Forskergrupper