Jorunn Økland

Jorunn Økland har forskningspermisjon ut 2021. 

Faglige interesser

 • Antikk materialkultur
 • Feministisk religionskritikk
 • Kjønn og hellige tekster
 • Kulturell/sekulær bibelbruk
 • Teori (kunnskap, likestilling, sted, m.m.)

Bakgrunn

 • Bestyrer, Det norske insitutt i Athen (2016-2020)
 • Dr. theol. fra Universitetet i Oslo, gresk mellomfag
 • Senterleder, STK, Fra 1.1.2010–31.12.2013.
 • Professor i tverrfaglig humanistisk kjønnsforskning, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, fra september 2007-.
 • Timelærer, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2007
 • Forsker ved Senter for grunnforskning, Det Norske Vitenskapsakademi, 2006-2007.
 • Professor i Det nye testamente, Department of Biblical Studies, University of Sheffield, UK, 2005-2007.
 • Førsteamanuensis i Det nye testamente, Department of Biblical Studies, University of Sheffield, UK, 2000-2005.
 • Timelærer, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2000.
 • NFR-Stipendiat, Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo, 1994-2000.
 • Div. Universitetslektor/timelærer/korttidsstipend Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo, 1992-1994
 • Forskningsassistent, Institutt for filosofi, Universitetet i Oslo, 1989-1992

Verv

 • Medlem av redaksjonsrådet for Nytt norsk tidsskrift (Universitetsforlaget), 2018-:

 • Medlem av Council, Society of Biblical Literature, 2016-: 

 • Leder, styringsgruppen for programenheten Archaeology of Religion in the Roman World, SBL, 2015- (medlem fra 2004-):

 • Grunnleggende redaktør av tidsskriftet Journal of the Bible and its Reception (de Gruyter), 2012-2015 (med-redaktør fra 2016-):

 • Medlem av redaksjonsrådet for  Biblical Interpretation: A Journal of Contemporary Approaches (Brill), 2013-:

 • Medlem av Oversettelsesutvalget, Bibelselskapet (2012):

 • Medlem av redaksjonsrådet for  Critical Research on Religion (SAGE), 2012-:

 • Medlem av redaksjonsrådet for The Bible & Critical Theory Journal, 2011-:

 • Leder av nasjonalt fagråd for kjønnsforskning i Norge, 2010-2011:

 • Medlem i Research And Publications Comittee, SBL, 2009-2015: 

 • President, European Association of Biblical Studies, 2009-2012:

 • Styreleder KILDEN - Informasjonssenter for kjønnsforskning (NFR), 2007-2010:

 • Medlem i styringsgruppen for programenheten ”Gender, Sexuality, and the Bible”, Society of Biblical Literature, 2006-:

 • Medlem av redaksjonsrådet for Journal for the Study of the New Testament (SAGE), 2006-:

Emneord: Kjønn, Feminisme, Religionskritikk, Det nye testamente, Antikkens religion og kultur, Kanon kanonisitet og kanonisering
Publisert 22. aug. 2011 09:44 - Sist endret 20. aug. 2021 13:33

Prosjekter