English version of this page

Emma Goldmans anarkisme og feminisme i skandinavisk kontekst

Hvordan blir ideer om feminisme og beskrivelser av kvinners rolle i samfunnet skildret i skandinavisk litteratur, mottatt og formidlet av anarkisten Emma Goldman (1869-1940)?

Om prosjektet

Foto: Ukjent. Kilde: Wikimedia Commons.

Mellom anarkismen, feminismen og skandinavisk radikal litteratur finnes det en historisk og idémessig relasjon som er lite utforsket. Dette prosjektet tar sikte på å undersøke denne forbindelsen ved å studere Goldmans teori i skandinavisk kontekst.

Goldmans teori drar veksler på den anarkistiske idétradisjonen, kvinnekamp og skandinavisk tenkning og litteratur. Hun har blant annet lest og skrevet om Henrik Ibsen (1828-1906) og Augustin Strindbergs (1849-1912) skildringer av kvinners rolle i samfunnet, og dette har spilt rolle for hvordan hennes teori på den andre siden bryter med den anarkistiske idétradisjonen og den samtidige kvinnebevegelsen. Goldmans teori skiller seg fra den anarkistiske idétradisjonen i det at den inkluderer det vi i dag kan omtale som feministiske perspektiver. Hun er opptatt av kvinneundertrykkelse, kjærlighet, seksualitet og kvinners reproduktive helse og frihet. Videre bryter Goldmans teori med den samtidige kvinnebevegelsen som vektla ytre frigjøring, som for eksempel stemmerett, istedenfor eksistensielle og personlige frigjøringen som er viktig for anarkismen.

Mål

En undersøkelse av forbindelsen mellom Goldmans teori og skandinavisk tenkning og litteratur vil forhåpentligvis kunne bidra med nye perspektiver på Goldmans anarkisme og feminisme, resepsjonshistorien til utvalgt skandinavisk litteratur, og på utviklingen av feminisme og kvinnekamp i Skandinavia. Avhandlingsprosjektet vil også sette skandinavisk feminisme og kvinnekamp i et internasjonalt perspektiv.

Finansiering

Stipendiat, Universitetet i Oslo, 2018-2023

Emneord: Feminisme, Henrik Ibsen, Emma Goldman, Anarkisme
Publisert 9. jan. 2018 10:31 - Sist endret 19. sep. 2022 12:30