Tre nye forskere på plass i EuroWARCHILD-prosjektet

Dette semesteret har tre nye forskere startet på det ERC-finansierte EuroWARCHILD-prosjektet: stipendiatene Johanne Rokke Elvebakken og Lina Stotz, så vel som Ingvill Constanze Mochmann, som skal ha en Professor II-stilling på STK. 

Tre kvinnelige forskere

V-h: Johanne Rokke Elvebakken, Lina Stotz, Ingvill Constanze Mochmann. Foto: PRIO, privat, GESIS. 

EuroWARCHILD har som mål å forstå behovene og rettighetene til barn født av krig. Prosjektet skal se på tre generasjoner krigsbarn i Europa: barn fra andre verdenskrig hvor far representerte fienden, barn født gjennom krigsovergrep på Balkan og barna født av europeiske fremmedkrigere til IS. Prosjektleder er Inger Skjelsbæk (STK).

Fra vårsemesteret 2022, får Skjelsbæk selskap av tre andre forskere på prosjektet.

Johanne Rokke Elvebakken

Stipendiat Johanne Rokke Elvebakken skal studere på hvilke måter barn født av krig har mobilisert i Danmark, Kosovo og Norge. Elvebakken har fra før en mastergrad i internasjonale relasjoner fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og en bachelorgrad i internasjonale relasjoner fra Universitetet i Durham.

Før hun begynte på STK, jobbet Elvebakken som koordinator på PRIO Centre on Gender, Peace and Security (PRIO GPS) fra 2019 til 2021. I denne perioden var hun også det norske kontaktpunktet for Nordic Women Mediators Network (NWM).

Lina Stotz

Stipendiat Lina Stotz skal se på rollen internasjonal rett spiller i desikkerhetisering av barn født av krig i Tysland, Sierra Leone og Nord-Irak. Hun skal bo i Tyskland under doktorgradsløpet, men planlegger å besøke Oslo og STK ved jevnlige mellomrom.

Stotz har fra før mastergrad i internasjonale menneskerettigheter og internasjonal humanitærrett fra Graduate Institute of International and Development Studies i Geneve. Hun har også en bachelorgrad fra Hague University of Applied Sciences i internasjonal og europeisk rett, med særlig vekt på internasjonal strafferett.

Stotz har i tillegg praktisk erfaring med å arbeide med ofre for seksuell vold og barn født av krig. Hun er styremedlem i the Children Born of War Project og var seksjonsansvarlig for vold i nære relasjoner og seksuell vold hos Terre des Femmes, rådgiver hos the Society for Threatened Peoples og trainee hos Women’s Initiatives for Gender Justice.

Ingvill Constanze Mochmann

Professor Ingvill Constanze Mochmann er prosjektpartner i EuroWARCHILD og skal ha en deltidsstilling som Professor II ved STK. Hun leder oså Research Gateway EUROLAB hos GESIS-Leibniz Institute for the Social Sciences i Köln, Tyskland. Hun ble utnevnt til professor i internasjonal politikk ved Cologne Business School (CBS) i 2010 hvor hun også var visepresident for forskning og kunnskapsoverføring fra 2013-2018. Siden 2019 er hun æresprofessor ved CBS. Mochmann studerte sammenliknende politikk, sosialøkonomi og tysk ved Universitetet i Bergen, Norge, og Friedrich-Wilhelm-Universität, Bonn, Tyskland, har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Giessen, Tyskland og en habilitering i samfunnsvitenskap fra universitetet i Köln, Tyskland.

Mochmann har vært svært aktiv i utviklingen av forskningsfeltet om barn født av krig de siste 20 årene. Hun grunnla "International Network for Interdisciplinary Research on Children Born of War " (INIRC-CBOW) i 2008 for å generere mer kunnskap om barn født av krig.

Prosjektet er godt i gang

EuroWARCHILD-forskerne er allerede godt i gang med prosjektet. I januar hadde de endelig muligheten til å samles fysisk på STK. Selve forskningen har også begynt: i mars ble prosjektets første intervjuer med krigsbarn gjennomført i Oslo.

–Jeg er veldig fornøyd med dette forskningsteamet, og er glad for å kunne sette i gang EuroWARCHILD-prosjektet med en gruppe svært kompetente og engasjerte forskere, sier Inger Skjelsbæk, som leder prosjektet.

Den 2. juni blir det et seminar i Oslo for å markere den offisielle lanseringen av EuroWARCHILD-prosjektet. Mer informasjon om dette kommer snart.

 

Image may contain: Font, Line, Rectangle, Electric blue, Pattern.

Publisert 22. mars 2022 08:42 - Sist endret 22. mars 2022 08:42