FRONT – Et prosjekt for å fremme likestilling og kjønnsbalanse

Gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak jobber FRONT-prosjektet for en langsiktig og bærekraftig organisasjons- og kulturendring, hvor like muligheter for kvinner og menn er en normal del av forskningstilværelsen.

Prosjektet startet opp under tittelen "Female Researchers On Track" (2015-2019)  og videreføres i prosjektet "Future Research- and Organizational development in Natural sciences, Technology and Theology" (2019-2022). Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet, Naturhistorisk museum, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Kungliga Tekniske Høgskolan i Stockholm.

For mer informasjon, se prosjektets egne nettsider.

Publisert 28. apr. 2016 10:25 - Sist endret 12. mai 2020 09:48