Fryst fertilitet: Nedfrysing av egne egg blant kvinner i Norge

Om prosjektet

“Kvinner som er vant til å planlegge sin fremtid får en unik sjanse for å utsette graviditet til et mer passende tidspunkt uten å uroe seg for den biologiske klokka.» Med disse ordene – på norsk – forsøker en fertilitetsklinikk i Riga å selge inn sin eggfrysingstjenester overfor norske kvinner. Elektiv eggfrysing, det vil si at man henter ut og fryser ned egne egg for seinere bruk uten at det er noen medisinsk grunn til å frykte for fruktbarheten, er i vekst i det globale reproduksjonsmarkedet. Dette illustreres blant annet av at profilerte selskaper som Facebook, Google, Microsoft og Apple siden 2014 har tilbudt eggfrysing som frynsegode, angivelig for å tiltrekke seg flere kvinnelige ansatte. Dette prosjektet undersøker elektiv eggfrysing blant kvinner i Norge, som på grunn av en restriktiv norsk lovgivning må reise utenlands for å ta i bruk denne teknologien, som altså skal gi dem ny kontroll over den biologiske klokka. Hva kan bruk av eggfrysingsteknologi fortelle oss om kvinners reproduktive ønsker og prioteringer i en senmoderne nordisk velferdsstat med fallende fødselsrate? Gir eggfrysing likestilling og mer frihet til kvinner, eller ser vi bare nok et eksempel på at markedet på nye måter skaper profitt fra kvinners kropper, ønsker og redsler?

Mål

Dette prosjektet vil være det første som empirisk undersøker nedfrysing av egne egg i Norge. Jeg vil utforske bakgrunnen for og omstendighetene rundt norske kvinners eggfrysing, med særlig fokus på hva som motiverer og gjør dette valget meningsfylt. Prosjektet søker å gi nye innsikter i hvordan ny reproduktiv teknologi påvirket kvinners reproduktive atferd, og deres oppfatninger av muligheter og begrensninger knyttet til det å få barn, kjønn, livsfase og livssituasjon.

Finansiering

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2019-2023

Samarbeid

Avdeling for samfunnsmedisin og globale helse, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Prosjektet Ice Age ledet av professor Charlotte Kroløkke, Syddansk universitet

 

 

Publisert 26. mars 2019 15:21 - Sist endret 14. jan. 2020 13:43