English version of this page

Fryst fertilitet: Nedfrysing av egne egg blant kvinner i Norge

Om prosjektet

Elektiv eggfrysing, det vil si at man henter ut og fryser ned egne egg for seinere bruk uten at det er noen medisinsk grunn til å frykte for fruktbarheten, har vært i vekst i det globale reproduksjonsmarkedet det siste tiåret. Det illustreres blant annet av at profilerte selskaper som Facebook, Google, Microsoft og Apple siden 2014 har tilbudt eggfrysing som frynsegode, angivelig for å tiltrekke seg flere kvinnelige ansatte. Med den nye Bioteknologiloven, som ble vedtatt i mai 2020, blir elektiv eggfrysing tilgjengelig også her til lands, og det blir ikke lengre nødvendig å reise utenlands for å benytte denne teknologien.

Dette prosjektet undersøker ikke-medisinsk eggfrysing blant kvinner i Norge. Hva kan bruk av eggfrysing fortelle oss om kvinners reproduktive ønsker og prioriteringer i en senmoderne nordisk velferdsstat med fallende fødselsrate? Gir eggfrysing likestilling og mer frihet til kvinner, eller ser vi bare nok et eksempel på at markedet på nye måter skaper profitt fra kvinners kropper, ønsker og redsler?

Mål

Dette prosjektet vil være det første som empirisk undersøker nedfrysing av egne egg i Norge. Jeg vil utforske bakgrunnen for og omstendighetene rundt norske kvinners eggfrysing, med særlig fokus på hva som motiverer og gjør dette valget meningsfylt. Prosjektet søker å gi nye innsikter i hvordan ny reproduktiv teknologi påvirket kvinners reproduktive atferd, og deres oppfatninger av muligheter og begrensninger knyttet til det å få barn, kjønn, livsfase og livssituasjon.

Finansiering

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2019-2023

Samarbeid

Avdeling for samfunnsmedisin og globale helse, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Prosjektet Ice Age ledet av professor Charlotte Kroløkke, Syddansk universitet

Emneord: Fertilitet, Reproduksjon, Eggfrysning, Reproduktiv teknologi
Publisert 26. mars 2019 15:21 - Sist endret 23. sep. 2022 08:32