Kjønn og karriere (avsluttet)

En undersøkelse av kvinners karriereutvikling med utgangspunkt i mentoringordningen ved Universitetet i Oslo.

Om prosjektet

Prosjektet er et ettårig kvalitativt intervjuprosjekt om kvinnelige adepter i universitets mentoringprogrammer 2002-2010.

Mentorundersøkelsen har et kvalitativt design med en liten gruppe informanter. I stedet for et kvantitativt opplegg i bredden, med mange informanter hvor man får begrenset informasjon om hver av dem, har vi valgt et kvalitativt opplegg i dybden, med få informanter hvor man får mye mer informasjon om hver av dem. Hvorfor har vi valgt dette opplegget?

Mentorundersøkelsen er knyttet til spørsmål om likestilling. Hvorfor er kvinner sterkt representert på lavere universitetsnivå, og etter hvert sterkere enn menn – men stadig så tydelig underrepresentert på høyt nivå? Kan det ha med likestilling å gjøre? Manglende likestilling er ”problemet som ikke (vil) finnes” (Egeland 2001). Uansett om det har med likestilling å gjøre, eller andre faktorer, så handler det om sensitive spørsmål som ikke uten videre blir godt besvart i et spørreskjema. Kvalitativ metode, med intervjuer, kan gi nye resultater.

 

Mål

Formålet med undersøkelsen er å få bedre kunnskap om utfordringer og eventuelt hindringer ved kvinners karriereutvikling ved Universitetet i Oslo.
Undersøkelsen vil også bidra til å evaluere mentoringordningen som et likestillingstiltak, samt kartlegge om adepterne har hatt nytte av programmet på sin videre karrierevei.

 

Finansiering

UiOs likestillingsmidler

Publisert 18. okt. 2011 10:40 - Sist endret 27. nov. 2014 13:34