English version of this page

Living the Nordic Model

"Living the Nordic Model" UiO:Norden er et tverrfaglig forskningsprosjekt og nettverk som skal forske på oppdragelse, sosialisering og nordisk barndom.

barn som leker

Foto: Magnus Fröderberg/www.norden.org

Om prosjektet

Hvordan skapes nordiske borgere og hvordan kan vi gjennom studier av dagliglivet problematisere og forstå den nordiske modellen? Hva er nordisk barndom og hvordan påvirkes den av det nye institusjonelle landskapet og digitale teknologier? Dette er noen av spørsmålene forskere fra Institutt for medier og kommunikasjon, Institutt for pedagogikk, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie, Psykologisk institutt og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning søker svar på i det nye UiO:Norden-prosjektet "Living the Nordic model" som starter opp i januar 2018.

Oppdragelse og sosialisering av barn er prosjektets utgangspunkt nettopp fordi nøkkelen for å forstå samfunnets normative mål og grunnleggende verdier uttrykkes gjennom måten vi oppdrar og former barna på.  Strategi for og organisering av oppveksten av "det nordiske barnet" blir derfor et springende punkt.

Ved hjelp av sammenligning søker forskergruppen å forstå historiske forhold, nåtidens utfordringer og ikke minst fremtiden til den nordiske modellen. Hvordan påvirkes de tradisjonelle nordiske verdiene vi forbinder med oppvekst og velferdsstatens institusjoner i oppveksten av globalisering, migrasjon, økonomiske forskjeller og digitalisering?

Finansiering

UiO: Norden

Publisert 19. apr. 2018 16:09 - Sist endret 26. mars 2019 15:54