Helene Aarseth

Bilde av Helene Aarseth
English version of this page
Telefon +47-22850511
Mobiltelefon +47-47015644
Rom NEMKO426
Brukernavn
Besøksadresse Nemko-bygget Gaustadalléen 30 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Jeg forsker på familiens modernisering og endringer i kjønnsrelasjoner, med særlig fokus på hva som motiverer endringer i retning mer likestilte kjønnsrelasjoner. Dette var også tema for boken Moderne familieliv, utgitt i 2011. Mitt siste forskningsprosjekt var en studie av finanselitens familiekulturer. Her fokuserte jeg blant annet på hva som driver mer kjønnstradisjonelle drømmer og praksiser i deler av næringslivseliten, når andre deler av middelklassen i stor grad slutter opp om ideen om den likestilte toinntektsfamilien. Jeg er interessert i hvordan foreldrepraksiser varierer i ulike sosiale grupper, og spesielt endringer i fedres praksiser.

Fremover jobber jeg med NFR-prosjektet Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse? Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitetet, som fokuserer på forbindelsen mellom kunnskapsbegjær og omsorg i en tid med økt vekt på eksellens i akademia.

Faglige interesser

 • Kjønn, modernitet og kapitalisme
 • Kjønn og klasse
 • Arbeid og familie
 • Maskulinitet og «nye fedre»
 • Modernitetsteori, praksisteori, feministisk teori
 • Psykoanalyse og psykososiale perspektiver
 • Narrative metoder, hermeneutikk, fenomenologi

Undervisning

Jeg har nylig undervist i følgende emner ved STK:

Bakgrunn

 • Professor, Senter for tverrfagling kjønnsforskning UiO, 2016–
 • Forskningsleder, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015–2016
 • Forsker I, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014–2015
 • Postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2010­­­–2014
 • Forsker II, Institutt for samfunnsforskning, 2010–2013
 • Junior Scholar, CAS Senter for grunnforskning, Vitenskapsakademiet, 2010–2011
 • Forsker og prosjektkoordinator, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, 2008–2009
 • Universitetslektor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2007–2008
 • NFR-stipendiat, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO, 2002–2007

Fullførte prosjekter

 • Family Cultures in the Business Elite, Post Doc project, University of Oslo

 • Personal Development and Socio-Cultural Change, Centre for Advanced Studies

 • New family cultures, Norwegian Council of Research

Verv

 • Redaktør, Tidsskrift for kjønnsforskning, 2017-2018

Priser

 • Årets artikkel, Tidsskrift for kjønnsforskning 2010
 • Årets artikkel, Tidsskrift for kjønnsforskning 2014
 • Årets kronikk, Norsk sosiologforening 2014
 • Shortlisted for The Sociological Review's Prize for Outstanding Scholarship, 2016
Emneord: Kjønn, Klasse, Familie, Kjønnsrelasjoner, Modernitetsteori, Maskuliniteter, Feministisk teori, Modernitet
Publisert 4. mai 2016 09:16 - Sist endret 7. jan. 2021 11:29