Helene Aarseth

Bilde av Helene Aarseth
English version of this page
Telefon +47-22850511
Mobiltelefon +47-47015644
Rom NEMKO426
Brukernavn
Besøksadresse Nemko-bygget Gaustadalléen 30 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Hun forsker på familiens modernisering og endringer i kjønnsrelasjonen, og har jobbet med prosjekter som studerer hva som motiverer endringer i retning mer likestilte kjønnsrelasjoner og er forfatter av boken Moderne familieliv 2011. Hennes siste forskningsprosjekt var en studie av finanseliten familiekulturer, som blant annet ser på hva som driver mer kjønnstradisjonelle drømmer og praksiser i deler av næringslivseliten når andre deler av middelklassen i stor grad slutter opp om ideen om den likestilte to-inntekst-familien. Aarseth har studert hvordan foreldrepraksiser varierer i ulike sosiale grupper. Et annet tema hun har vært interessert i er endringer i fedres praksiser og hun har blant annet skrevet boken Menns livssammenheng Øystein Gullvåg Holter.

Faglige interesser

 • Kjønn, modernitet og kapitalisme
 • Kjønn og klasse
 • Arbeid og familie
 • Maskulinitet og ‘nye fedre’
 • Modernitetsteori, praksisteori, feministisk teori
 • Psykoanalyse og psykososiale perspektiver
 • Narrative metoder, hermeneutikk, fenomenologi

Undervisning

KFL2010  / KFL4010 – Feministisk vitenskapsteori

KFL4050 – Theorising gender equality

Bakgrunn

 • Professor, Senter for tverrfagling kjønnsforskning UiO, 2016–
 • Forskningsleder, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015–2016
 • Forsker I, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014–2015
 • Postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2010­­­–2014
 • Forsker II, Institutt for samfunnsforskning, 2010–2013
 • Junior Scholar, CAS Senter for grunnforskning, Vitenskapsakademiet, 2010–2011
 • Forsker og prosjektkoordinator, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, 2008–2009
 • Universitetslektor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2007–2008
 • NFR-stipendiat, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO, 2002–2007

Fullførte prosjekter

 • Family Cultures in the Business Elite, Post Doc project, University of Oslo                                

 • Personal Development and Socio-Cultural Change, Centre for Advanced Studies

 • New family cultures, Norwegian Council of Research

Verv

 • Redaktør, Tidsskrift for kjønnsforskning.

Priser

 • Årets artikkel, Tidsskrift for kjønnsforskning 2010
 • Årets artikkel, Tidsskrift for kjønnsforskning 2014
 • Årets kronikk, Norsk sosiologforening 2014
 • Shortlisted for The Sociological Review's Prize for Outstanding Scholarship, 2016

Publikasjoner

 • Bach, Dil & Aarseth, Helene (2019). Lyst til læring. Fra nordisk modkultur til transnational præstationsstrategi. Dansk pædagogisk tidsskrift.  ISSN 0904-2393.  3, s 55- 66
 • Aarseth, Helene (2018). Familie og intimitet i endring – sosiologiske perspektiver. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  46(2), s 84- 102 . doi: 10.18261/issn.0807-7487-2018-01-02
 • Aarseth, Helene (2017). Fear of Falling – Fear of Fading: The Emotional Dynamics of Positional and Personalised Individualism. Sociology.  ISSN 0038-0385. . doi: 10.1177/0038038517730219 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Olsvold, Aina; Aarseth, Helene & Bondevik, Hilde (2017). ‘I think my son is a wonderful chap’: Working-class and middle-class fathers’ narratives of their son’s ADHD diagnosis and medication. Families, Relationships and Societies.  ISSN 2046-7435.  8(1), s 105- 120 . doi: 10.1332/204674317X15034051559819 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aarseth, Helene (2016). Eros in the field? Bourdieu's double account of socialized desire. Sociological Review.  ISSN 0038-0261.  64(1), s 93- 109 . doi: 10.1111/1467-954X.12348
 • Aarseth, Helene; Layton, Lynne & Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Conflicts in the habitus: The emotional work of becoming modern. Sociological Review.  ISSN 0038-0261.  64(1), s 148- 165 . doi: 10.1111/1467-954X.12347
 • bach, Anna Sofie & Aarseth, Helene (2016). Adaptation, equality, and fairness. Towards a sociological understanding of ‘the supportive husband'. Norma - International Journal for Masculinity Studies.  ISSN 1890-2138.  11(3), s 174- 189 . doi: 10.1080/18902138.2016.1217692
 • Bøhler, Kjetil Klette & Aarseth, Helene (2016). Følelsenes politiske potensial. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  1(1), s 299- 311
 • Lucey, Helen; Olsvold, Aina & Aarseth, Helene (2016). Working class fathers and daughters: Thinking about desire, identification, gender and education. Psychoanalysis, Culture & Society.  ISSN 1088-0763.  21(2), s 128- 146 . doi: 10.1057/pcs.2015.42
 • Aarseth, Helene (2015). A sound Foundation? Financial elite families and egalitarian schooling in Norway, In Claire Maxwell & Peter Aggleton (ed.),  Elite Education. International Perspectives.  Routledge.  ISBN 978-1-138-79961-5.  6.  s 79 - 91
 • Aarseth, Helene (2014). Finanskapitalismens kjønnsromantikk. Næringslivselitens kjønnskomplementære familiekultur. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  38(3-4), s 203-218
 • Aarseth, Helene (2014). Lyst til læring eller «fit for fight»? Middelklassefamiliens læringskulturer, I: Harriet Bjerrum Nielsen (red.),  Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02327-4.  Kapittel 9.  s 142 - 160
 • Aarseth, Helene & Andersen, Lotte (2012). Den likestilte familien i et klasseperspektiv: Mellom selvutfoldelse og felleskap, I: Anne Lise Ellingsæter & Karin Widerberg (red.),  Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425002.  Kapitel 9.  s 191 - 210
 • Aarseth, Helene & Johansen, Lena Marie (2012). Lads i senmoderne felle? Skolemotstand i individualiseringens tid. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  12(1), s 3- 23
 • Holst, Cathrine & Aarseth, Helene (2011). Poststrukturalisme og kjønnsforskning - slik to sosiologer ser det. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  35(2), s 154- 163
 • Stefansen, Kari & Aarseth, Helene (2011). Enriching intimacy: the role of the emotional in the 'resourcing' of middle-class children. British Journal of Sociology of Education.  ISSN 0142-5692.  32(3), s 389- 405 . doi: 10.1080/01425692.2011.559340

Se alle arbeider i Cristin

 • Aarseth, Helene (2011). Moderne familieliv. Den likestilte familiens motivasjonsformer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-34085-8.  131 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aarseth, Helene (2020). Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitet.
 • Aarseth, Helene (2019). Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær: Nye spenninger mellom hverdagslivets demokratisering og akademias instrumentalisering?.
 • Aarseth, Helene (2019, 26. mars). Når kjønn blir politikk. [Internett].  Agenda Magasin.
 • Aarseth, Helene (2018, 11. januar). Enda mer kostbar hjemmefelle. [Fagblad].  Kapital.
 • Aarseth, Helene (2018). Erfaring, subjektivitet og psykoanalyse.
 • Aarseth, Helene (2018). Exploring the cult of domesticity in Norwegian financial elite families: the theory of love power revisited.
 • Aarseth, Helene (2018). Exposed to and invested in the world:the revival of Frankfurt School Theory of praxis and it’s feminist potential.
 • Aarseth, Helene (2018). Fra samfunnsendring til marginaliseringsfetisjisme? En historie om norsk kjønnssosiologi.
 • Aarseth, Helene (2018). Høyrepopulisme og mangfold i kjønnsforskningen. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Aarseth, Helene (2018). Intensive parenting in todays’ Scandinavian Countries. The end of Egalitarianism?.
 • Aarseth, Helene (2018, 29. januar). Jeg er jernmannen som bare fyker rundt og leverer penger hver måned.  Dagens Næringsliv.
 • Aarseth, Helene (2018, 27. januar). Presses til å velge penger og jobb foran barna.  Dagens Næringsliv.
 • Aarseth, Helene (2018). The other side of finance? Exploring the cult of domesticity among financial elite families.
 • Aarseth, Helene; Anving, Terese & Bach, Dil (2018). Farewell to the universal caregiver model? Emergent patterns in Nordic upper-middle-class families.
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1-2. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (1-2), s 1- 2
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.
 • Aarseth, Helene; Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Helseth, Hannah (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3), s 1- 3
 • Aarseth, Helene (2017). Den rette lære i akademia. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 16- 17
 • Aarseth, Helene (2017, 07. oktober). Eros in the Field? Bourdieu's Double Account of Socialized Desire. [Internett].  The Sociological Review website.
 • Aarseth, Helene (2017). Feeling Gender - a comment.
 • Aarseth, Helene (2017). Feministisk tilegnelse av Bourdieu. sosiologen.no.
 • Aarseth, Helene (2017, 27. september). Kjønnsavdelingen 10 – Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og ulønna omsorgsarbeid. [Internett].  Kjønnsavdelingen Kilden Norges Forskningsråd.
 • Aarseth, Helene (2017, 07. februar). Menn føler fortsatt forsørgeransvar. [Internett].  Kjønnsforskning.no.
 • Aarseth, Helene (2017). The Gendered Romantic of Financialised Capitalism.
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2017). 40 år med kvinne- og kjønnsforskning. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  41(4), s 222- 226 . doi: Side: 222-226DOI: 10.18261/issn.1891-1781-2017-04-01
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  1
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  2
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  3
 • Aarseth, Helene (2016). Den moderne familien.
 • Aarseth, Helene (2016, 31. oktober). Forsker mener storstilte og foreldreorganiserte halloweenfeiringer bør forstås i en større sammenheng. [Internett].  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2016, 13. juni). Habitus and Social Science: a Virtual Roundtable. [Internett].  The Sociological Review website.
 • Aarseth, Helene (2016, 23. februar). Jeg klarer oftere å nyte små øyeblikk med barna. Det er fordi jeg har mer tid.. [Internett].  Aftenposten.no.
 • Aarseth, Helene (2016, 15. desember). Julekveldskrisa.  D2.
 • Aarseth, Helene (2016, 15. mai). Likestillingsombudet om russeseks: veldig provoserende at det skjer. [Internett].  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2016, 23. november). Me som fryktar kjærleiken.  Universitas.
 • Aarseth, Helene (2016). Normer for familieliv og foreldreskap i et klasseperspektiv.
 • Aarseth, Helene & Bøhler, Kjetil Klette (2016). Political Emotions, why love matters for justice. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  33/34(4), s 299- 312
 • Aarseth, Helene (2015). Academic career and Family life in Norway.
 • Aarseth, Helene (2015). Emotional Elites.
 • Aarseth, Helene (2015). 'Go for gold' or 'incessant enrichment'. Intensive parenting in academic and the financial elite families in Norway..
 • Aarseth, Helene (2015, 09. mars). Hei, foreldre – dere er tidenes beste!.  Aftenposten, Oppvekst.
 • Aarseth, Helene (2015, 03. januar). Kliss like.  VG Helg.
 • Aarseth, Helene (2015, 08. mai). Konkurranse er alfa og omega.  Dagens Næringsliv.
 • Aarseth, Helene (2015). Lever vi i en tidsklemme? Hvorfor opplever foreldre og familier stress og tidspress, og hvordan påvirker det oss?.
 • Aarseth, Helene (2015). Masculinity, family and the rejection of gender equality. The case of financial elite couples in Norway.
 • Aarseth, Helene (2015). Middelklassefamiliens læringskulturer.
 • Aarseth, Helene (2015). Prepared for the race?.
 • Aarseth, Helene (2015). Samtidsdiagnose: I målemaniens tid. sosiologen.no.
 • Aarseth, Helene (2015, 09. mai). Tenåringene som liker foreldrene.  Adresseavisa.
 • Aarseth, Helene (2015, 10. november). Tilfredse og stressa?. [Fagblad].  Khrono.
 • Aarseth, Helene (2015, 22. desember). «Årets artikkel» handler om finanselitens kjønnsstereotype familieliv. [Internett].  Kilden.no.
 • Aarseth, Helene (2014, 06. september). De opplever at verden er et røft sted hvor barna deres må beskyttes.  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2014). Elite parenting and egalitarian schooling in Norway.
 • Aarseth, Helene (2014). Familien og ungdommen.
 • Aarseth, Helene (2014). Finanskapitalens kjønnsromantikk.
 • Aarseth, Helene (2014, 04. september). Hjemmeværende elitemødre produserer samfunnets vinnere. [Internett].  Kilden.
 • Aarseth, Helene (2014). Hvordan løser dagens foreldre tidsklemma?.
 • Aarseth, Helene (2014). Kjønnsdelte drømmer må tas alvorlig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Aarseth, Helene (2014, 06. september). Luksus-smellen.  VG Helg.
 • Aarseth, Helene (2014). Parenting and Class.
 • Aarseth, Helene (2014). Socialized subjectivity.
 • Aarseth, Helene (2014, 09. september). Vil ruste barna til møtet med en tøff verden.  Vårt Land.
 • Aarseth, Helene & Bråten, Beret (2014). Høyt henger de - og marginaliserte er de? Om vurderingshierarkier i kjønns-, klasse- og minoritetsforskningen. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  s 14- 16
 • Aarseth, Helene (2013). De nye barneorienterte fedrene, I: Berit Brandth & Elin Kvande (red.),  Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02189-8.  Kapittel 16.  s 238 - 250
 • Aarseth, Helene (2013). "Family Cultures and Pedagogical Practices among the Cultural and Economic Elite in Norway".
 • Aarseth, Helene (2013). Husarbeid - kvinners revir?.
 • Aarseth, Helene (2013). Linn Stalsberg: Er jeg fri nå? Tidsklemte kvinner i verdens beste land. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  43(4)
 • Aarseth, Helene (2013). Lyst til læring eller fit for fight? Middelklassefamiliens læringskulturer.
 • Aarseth, Helene (2013). Nye familiekulturer i Norge.
 • Aarseth, Helene (2013). Næringslivselitens familiekulturer.
 • Aarseth, Helene (2013). Parental Investments and fears of falling in the business and the academic elite.
 • Aarseth, Helene (2013, 01. juni). Tråkker på hverdagslykken.  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2012, 29. november). Familiefiendtlig forskning. [Internett].  Kjønnsbalanse i forskning.
 • Aarseth, Helene (2012). Family Cultures and the Feel for the Game: Anxieties and Desires in the Academic and the Business Elite.
 • Aarseth, Helene (2012). Husarbeid i Limbo? Emosjonelle investeringer i post-husmorfamilien.
 • Aarseth, Helene (2012, 22. august). Tilbake til husmorfamilien?. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Aarseth, Helene & Solheim, Jorun (2012). Nye familiekulturer. Kjønnede livsprosjekter og intimitetsformer i omforming.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum; Aarseth, Helene & Layton, Lynne (2012). Conflicts in the habitus: the emotional work of becoming modern.
 • Aarseth, Helene (2011, 12. februar). For likestilling - mot feminisme.  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2011). New romantic imaginaries? Everyday life in the gender equal family.
 • Aarseth, Helene (2011). Researching Intimacy in Families. Feminist Theory.  ISSN 1464-7001.  12(1), s 100- 102 . doi: 10.1177/14647001110120010605
 • Aarseth, Helene (2011, 06. februar). Selvberging, Radiofronten P2. [Radio].  NRK P2.
 • Aarseth, Helene; Nielsen, Harriet Bjerrum & Layton, Lynne (2011). The emotional work of becoming modern.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mai 2016 09:16 - Sist endret 19. feb. 2020 10:34