Helene Aarseth

Bilde av Helene Aarseth
English version of this page
Telefon +47-22850511
Mobiltelefon +47-47015644
Rom NEMKO426
Brukernavn
Besøksadresse Nemko-bygget Gaustadalléen 30 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Jeg forsker på familiens modernisering og endringer i kjønnsrelasjoner, med særlig fokus på hva som motiverer endringer i retning mer likestilte kjønnsrelasjoner. Dette var også tema for boken Moderne familieliv, utgitt i 2011. Mitt siste forskningsprosjekt var en studie av finanselitens familiekulturer. Her fokuserte jeg blant annet på hva som driver mer kjønnstradisjonelle drømmer og praksiser i deler av næringslivseliten, når andre deler av middelklassen i stor grad slutter opp om ideen om den likestilte toinntektsfamilien. Jeg er interessert i hvordan foreldrepraksiser varierer i ulike sosiale grupper, og spesielt endringer i fedres praksiser.

Fremover jobber jeg med NFR-prosjektet Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse? Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitetet, som fokuserer på forbindelsen mellom kunnskapsbegjær og omsorg i en tid med økt vekt på eksellens i akademia.

Faglige interesser

 • Kjønn, modernitet og kapitalisme
 • Kjønn og klasse
 • Arbeid og familie
 • Maskulinitet og «nye fedre»
 • Modernitetsteori, praksisteori, feministisk teori
 • Psykoanalyse og psykososiale perspektiver
 • Narrative metoder, hermeneutikk, fenomenologi

Undervisning

Jeg har nylig undervist i følgende emner ved STK:

Bakgrunn

 • Konstituert senterleder, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, 2019-2020
 • Professor, Senter for tverrfagling kjønnsforskning UiO, 2016–
 • Forskningsleder, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015–2016
 • Forsker I, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014–2015
 • Postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2010­­­–2014
 • Forsker II, Institutt for samfunnsforskning, 2010–2013
 • Junior Scholar, CAS Senter for grunnforskning, Vitenskapsakademiet, 2010–2011
 • Forsker og prosjektkoordinator, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, 2008–2009
 • Universitetslektor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2007–2008
 • NFR-stipendiat, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO, 2002–2007

Fullførte prosjekter

 • Family Cultures in the Business Elite, Post Doc project, University of Oslo

 • Personal Development and Socio-Cultural Change, Centre for Advanced Studies

 • New family cultures, Norwegian Council of Research

Verv

 • Redaktør, Tidsskrift for kjønnsforskning, 2017-2018

Priser

 • Årets artikkel, Tidsskrift for kjønnsforskning 2010
 • Årets artikkel, Tidsskrift for kjønnsforskning 2014
 • Årets kronikk, Norsk sosiologforening 2014
 • Shortlisted for The Sociological Review's Prize for Outstanding Scholarship, 2016
Emneord: Kjønn, Klasse, Familie, Kjønnsrelasjoner, Modernitetsteori, Maskuliniteter, Feministisk teori, Modernitet

Publikasjoner

 • Aarseth, Helene (2022). The implicit epistemology of metric governance. New conceptions of motivational tensions in the corporate university. Critical Studies in Education. ISSN 1750-8487. doi: 10.1080/17508487.2022.2037680. Fulltekst i vitenarkiv
 • Song, Minji & Aarseth, Helene (2021). Privilegert tilhørighet? Kosmopolitiske orienteringer i en trygg velferdsstat. I Bostad, Inga (Red.), Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi.. Spartacus. ISSN 978-82-304-0291-7. s. 285–310.
 • Aarseth, Helene (2020). Against the grain? The craving for domestic femininity in a gender-egalitarian welfare state. The European Journal of Women's Studies. ISSN 1350-5068. doi: 10.1177/1350506820970241. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bach, Dil & Aarseth, Helene (2019). Lyst til læring. Fra nordisk modkultur til transnational præstationsstrategi. Dansk pædagogisk tidsskrift. ISSN 0904-2393. 3, s. 55–66.
 • Aarseth, Helene (2018). Familie og intimitet i endring – sosiologiske perspektiver. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 46(2), s. 84–102. doi: 10.18261/issn.0807-7487-2018-01-02.
 • Aarseth, Helene (2017). Fear of Falling – Fear of Fading: The Emotional Dynamics of Positional and Personalised Individualism. Sociology. ISSN 0038-0385. doi: 10.1177/0038038517730219. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsvold, Aina; Aarseth, Helene & Bondevik, Hilde (2017). ‘I think my son is a wonderful chap’: Working-class and middle-class fathers’ narratives of their son’s ADHD diagnosis and medication . Families, Relationships and Societies. ISSN 2046-7435. 8(1), s. 105–120. doi: 10.1332/204674317X15034051559819. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bøhler, Kjetil Klette & Aarseth, Helene (2016). Følelsenes politiske potensial. Agora. ISSN 0800-7136. 1(1), s. 299–311.
 • bach, Anna Sofie & Aarseth, Helene (2016). Adaptation, equality, and fairness. Towards a sociological understanding of ‘the supportive husband'. Norma - International Journal for Masculinity Studies. ISSN 1890-2138. 11(3), s. 174–189. doi: 10.1080/18902138.2016.1217692.
 • Lucey, Helen; Olsvold, Aina & Aarseth, Helene (2016). Working class fathers and daughters: Thinking about desire, identification, gender and education. Psychoanalysis, Culture & Society. ISSN 1088-0763. 21(2), s. 128–146. doi: 10.1057/pcs.2015.42.
 • Aarseth, Helene (2016). Eros in the field? Bourdieu's double account of socialized desire. Sociological Review. ISSN 0038-0261. 64(1), s. 93–109. doi: 10.1111/1467-954X.12348.
 • Aarseth, Helene; Layton, Lynne & Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Conflicts in the habitus: The emotional work of becoming modern. Sociological Review. ISSN 0038-0261. 64(1), s. 148–165. doi: 10.1111/1467-954X.12347.
 • Aarseth, Helene (2015). A sound Foundation? Financial elite families and egalitarian schooling in Norway. I Maxwell, Claire & Aggleton, Peter (Red.), Elite Education. International Perspectives. Routledge. ISSN 978-1-138-79961-5. s. 79–91. doi: 10.4324/9781315755984-7.
 • Aarseth, Helene (2014). Finanskapitalismens kjønnsromantikk. Næringslivselitens kjønnskomplementære familiekultur. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 38(3-4).
 • Aarseth, Helene (2014). Lyst til læring eller «fit for fight»? Middelklassefamiliens læringskulturer. I Nielsen, Harriet Bjerrum (Red.), Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02327-4. s. 142–160.
 • Aarseth, Helene & Andersen, Lotte (2012). Den likestilte familien i et klasseperspektiv: Mellom selvutfoldelse og felleskap. I Ellingsæter, Anne Lise & Widerberg, Karin (Red.), Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205425002. s. 191–210.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aarseth, Helene & Owesen, Ingeborg Winderen (2022). Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE? Fagbokforlaget. ISBN 9788245044102. 263 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aarseth, Helene (2021). Internasjonalisering som akademisk monokultur. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Aarseth, Helene & Lund, Rebecca Waters Boldsen (2021). Rethinking Historical Materialist Feminism and its Psychosocial Conception.
 • Aarseth, Helene (2021). Hvor står kjønns- og likestillingsforskningen i dag?
 • Aarseth, Helene (2020). Er kjønnsforskningen i ferd med å gi opp sitt prosjekt om å endre samfunnet? Kilden kjønnsforskning.
 • Aarseth, Helene (2020). Eros, Gender and Epistemic Governance? Exploring the psycho-social dynamics of the competitive university.
 • Aarseth, Helene (2020). Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitet.
 • Aarseth, Helene (2019). Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær: Nye spenninger mellom hverdagslivets demokratisering og akademias instrumentalisering? .
 • Aarseth, Helene (2019). Når kjønn blir politikk. [Internett]. Agenda Magasin.
 • Aarseth, Helene (2018). The other side of finance? Exploring the cult of domesticity among financial elite families.
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341.
 • Aarseth, Helene; Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Helseth, Hannah (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 1–3.
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1-2. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 1–2.
 • Aarseth, Helene (2018). Exposed to and invested in the world:the revival of Frankfurt School Theory of praxis and it’s feminist potential.
 • Aarseth, Helene (2018). Exploring the cult of domesticity in Norwegian financial elite families: the theory of love power revisited .
 • Aarseth, Helene; Anving, Terese & Bach, Dil (2018). Farewell to the universal caregiver model? Emergent patterns in Nordic upper-middle-class families .
 • Aarseth, Helene (2018). Intensive parenting in todays’ Scandinavian Countries. The end of Egalitarianism? .
 • Aarseth, Helene (2018). Enda mer kostbar hjemmefelle. [Fagblad]. Kapital.
 • Aarseth, Helene (2018). Fra samfunnsendring til marginaliseringsfetisjisme? En historie om norsk kjønnssosiologi.
 • Aarseth, Helene (2018). Høyrepopulisme og mangfold i kjønnsforskningen. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Aarseth, Helene (2018). Jeg er jernmannen som bare fyker rundt og leverer penger hver måned. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Aarseth, Helene (2018). Presses til å velge penger og jobb foran barna. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Aarseth, Helene (2018). Erfaring, subjektivitet og psykoanalyse.
 • Aarseth, Helene (2017). Den rette lære i akademia. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 16–17.
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2017). 40 år med kvinne- og kjønnsforskning. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 41(4), s. 222–226. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2017-04-01.
 • Aarseth, Helene (2017). Eros in the Field? Bourdieu's Double Account of Socialized Desire. [Internett]. The Sociological Review website.
 • Aarseth, Helene (2017). The Gendered Romantic of Financialised Capitalism.
 • Aarseth, Helene (2017). Kjønnsavdelingen 10 – Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og ulønna omsorgsarbeid. [Internett]. Kjønnsavdelingen Kilden Norges Forskningsråd.
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 3.
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 2.
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 1.
 • Aarseth, Helene (2017). Feeling Gender - a comment.
 • Aarseth, Helene (2017). Feministisk tilegnelse av Bourdieu. sosiologen.no.
 • Aarseth, Helene (2017). Menn føler fortsatt forsørgeransvar. [Internett]. Kjønnsforskning.no.
 • Aarseth, Helene (2016). Julekveldskrisa. [Avis]. D2.
 • Aarseth, Helene (2016). Me som fryktar kjærleiken. [Avis]. Universitas.
 • Aarseth, Helene (2016). Forsker mener storstilte og foreldreorganiserte halloweenfeiringer bør forstås i en større sammenheng. [Internett]. Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2016). Habitus and Social Science: a Virtual Roundtable. [Internett]. The Sociological Review website.
 • Aarseth, Helene (2016). Den moderne familien.
 • Aarseth, Helene & Bøhler, Kjetil Klette (2016). Political Emotions, why love matters for justice. Agora. ISSN 0800-7136. 33/34(4), s. 299–312.
 • Aarseth, Helene (2016). Likestillingsombudet om russeseks: veldig provoserende at det skjer. [Internett]. Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2016). Jeg klarer oftere å nyte små øyeblikk med barna. Det er fordi jeg har mer tid. [Internett]. Aftenposten.no.
 • Aarseth, Helene (2016). Normer for familieliv og foreldreskap i et klasseperspektiv.
 • Aarseth, Helene (2015). 'Go for gold' or 'incessant enrichment'. Intensive parenting in academic and the financial elite families in Norway.
 • Aarseth, Helene (2015). «Årets artikkel» handler om finanselitens kjønnsstereotype familieliv. [Internett]. Kilden.no.
 • Aarseth, Helene (2015). Masculinity, family and the rejection of gender equality. The case of financial elite couples in Norway.
 • Aarseth, Helene (2015). Samtidsdiagnose: I målemaniens tid. sosiologen.no.
 • Aarseth, Helene (2015). Tilfredse og stressa? [Fagblad]. Khrono.
 • Aarseth, Helene (2015). Academic career and Family life in Norway.
 • Aarseth, Helene (2015). Prepared for the race?
 • Aarseth, Helene (2015). Tenåringene som liker foreldrene. [Avis]. Adresseavisa.
 • Aarseth, Helene (2015). Konkurranse er alfa og omega. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Aarseth, Helene (2015). Lever vi i en tidsklemme? Hvorfor opplever foreldre og familier stress og tidspress, og hvordan påvirker det oss?
 • Aarseth, Helene (2015). Emotional Elites.
 • Aarseth, Helene (2015). Middelklassefamiliens læringskulturer.
 • Aarseth, Helene (2015). Hei, foreldre – dere er tidenes beste! [Avis]. Aftenposten, Oppvekst.
 • Aarseth, Helene (2015). Kliss like. [Avis]. VG Helg.
 • Aarseth, Helene (2014). Socialized subjectivity.
 • Aarseth, Helene (2014). Parenting and Class.
 • Aarseth, Helene (2014). Kjønnsdelte drømmer må tas alvorlig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Aarseth, Helene (2014). Finanskapitalens kjønnsromantikk.
 • Aarseth, Helene (2014). Familien og ungdommen.
 • Aarseth, Helene (2014). Elite parenting and egalitarian schooling in Norway.
 • Aarseth, Helene (2014). Luksus-smellen. [Avis]. VG Helg.
 • Aarseth, Helene (2014). Vil ruste barna til møtet med en tøff verden. [Avis]. Vårt Land.
 • Aarseth, Helene (2014). Hjemmeværende elitemødre produserer samfunnets vinnere. [Internett]. Kilden.
 • Aarseth, Helene (2014). De opplever at verden er et røft sted hvor barna deres må beskyttes. [Avis]. Aftenposten.
 • Aarseth, Helene & Bråten, Beret (2014). Høyt henger de - og marginaliserte er de? Om vurderingshierarkier i kjønns-, klasse- og minoritetsforskningen. Bulletine. ISSN 1891-1420. s. 14–16.
 • Aarseth, Helene (2014). Hvordan løser dagens foreldre tidsklemma?
 • Aarseth, Helene (2013). De nye barneorienterte fedrene. I Brandth, Berit & Kvande, Elin (Red.), Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02189-8. s. 238–250.
 • Aarseth, Helene (2013). "Family Cultures and Pedagogical Practices among the Cultural and Economic Elite in Norway".
 • Aarseth, Helene (2013). Lyst til læring eller fit for fight? Middelklassefamiliens læringskulturer.
 • Aarseth, Helene (2013). Linn Stalsberg: Er jeg fri nå? Tidsklemte kvinner i verdens beste land. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 43(4).
 • Aarseth, Helene (2013). Parental Investments and fears of falling in the business and the academic elite.
 • Aarseth, Helene (2013). Nye familiekulturer i Norge.
 • Aarseth, Helene (2013). Næringslivselitens familiekulturer.
 • Aarseth, Helene (2013). Husarbeid - kvinners revir?
 • Aarseth, Helene (2013). Tråkker på hverdagslykken. [Avis]. Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2012). Familiefiendtlig forskning. [Internett]. Kjønnsbalanse i forskning.
 • Aarseth, Helene (2012). Husarbeid i Limbo? Emosjonelle investeringer i post-husmorfamilien.
 • Aarseth, Helene & Solheim, Jorun (2012). Nye familiekulturer. Kjønnede livsprosjekter og intimitetsformer i omforming.
 • Aarseth, Helene (2012). Family Cultures and the Feel for the Game: Anxieties and Desires in the Academic and the Business Elite.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum; Aarseth, Helene & Layton, Lynne (2012). Conflicts in the habitus: the emotional work of becoming modern.
 • Aarseth, Helene (2012). Tilbake til husmorfamilien? [Radio]. NRK Østlandssendingen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mai 2016 09:16 - Sist endret 9. sep. 2022 11:26