Helene Aarseth

Bilde av Helene Aarseth
English version of this page
Telefon +47-22850511
Mobiltelefon +47-47015644
Rom NEMKO426
Brukernavn
Besøksadresse Nemko-bygget Gaustadalléen 30 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Jeg forsker på familiens modernisering og endringer i kjønnsrelasjoner, med særlig fokus på hva som motiverer endringer i retning mer likestilte kjønnsrelasjoner. Dette var også tema for boken Moderne familieliv, utgitt i 2011. Mitt siste forskningsprosjekt var en studie av finanselitens familiekulturer. Her fokuserte jeg blant annet på hva som driver mer kjønnstradisjonelle drømmer og praksiser i deler av næringslivseliten, når andre deler av middelklassen i stor grad slutter opp om ideen om den likestilte toinntektsfamilien. Jeg er interessert i hvordan foreldrepraksiser varierer i ulike sosiale grupper, og spesielt endringer i fedres praksiser.

Fremover jobber jeg med NFR-prosjektet Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse? Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitetet, som fokuserer på forbindelsen mellom kunnskapsbegjær og omsorg i en tid med økt vekt på eksellens i akademia.

Faglige interesser

 • Kjønn, modernitet og kapitalisme
 • Kjønn og klasse
 • Arbeid og familie
 • Maskulinitet og «nye fedre»
 • Modernitetsteori, praksisteori, feministisk teori
 • Psykoanalyse og psykososiale perspektiver
 • Narrative metoder, hermeneutikk, fenomenologi

Undervisning

Jeg har nylig undervist i følgende emner ved STK:

Bakgrunn

 • Professor, Senter for tverrfagling kjønnsforskning UiO, 2016–
 • Forskningsleder, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015–2016
 • Forsker I, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014–2015
 • Postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2010­­­–2014
 • Forsker II, Institutt for samfunnsforskning, 2010–2013
 • Junior Scholar, CAS Senter for grunnforskning, Vitenskapsakademiet, 2010–2011
 • Forsker og prosjektkoordinator, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, 2008–2009
 • Universitetslektor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2007–2008
 • NFR-stipendiat, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO, 2002–2007

Fullførte prosjekter

 • Family Cultures in the Business Elite, Post Doc project, University of Oslo

 • Personal Development and Socio-Cultural Change, Centre for Advanced Studies

 • New family cultures, Norwegian Council of Research

Verv

 • Redaktør, Tidsskrift for kjønnsforskning, 2017-2018

Priser

 • Årets artikkel, Tidsskrift for kjønnsforskning 2010
 • Årets artikkel, Tidsskrift for kjønnsforskning 2014
 • Årets kronikk, Norsk sosiologforening 2014
 • Shortlisted for The Sociological Review's Prize for Outstanding Scholarship, 2016
Emneord: Kjønn, Klasse, Familie, Kjønnsrelasjoner, Modernitetsteori, Maskuliniteter, Feministisk teori, Modernitet

Publikasjoner

 • Aarseth, Helene (2020). Against the grain? The craving for domestic femininity in a gender-egalitarian welfare state. The European Journal of Women's Studies.  ISSN 1350-5068. . doi: https://doi.org/10.1177/1350506820970241 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bach, Dil & Aarseth, Helene (2019). Lyst til læring. Fra nordisk modkultur til transnational præstationsstrategi. Dansk pædagogisk tidsskrift.  ISSN 0904-2393.  3, s 55- 66
 • Aarseth, Helene (2018). Familie og intimitet i endring – sosiologiske perspektiver. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  46(2), s 84- 102 . doi: 10.18261/issn.0807-7487-2018-01-02
 • Aarseth, Helene (2017). Fear of Falling – Fear of Fading: The Emotional Dynamics of Positional and Personalised Individualism. Sociology.  ISSN 0038-0385. . doi: 10.1177/0038038517730219 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Olsvold, Aina; Aarseth, Helene & Bondevik, Hilde (2017). ‘I think my son is a wonderful chap’: Working-class and middle-class fathers’ narratives of their son’s ADHD diagnosis and medication. Families, Relationships and Societies.  ISSN 2046-7435.  8(1), s 105- 120 . doi: 10.1332/204674317X15034051559819 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aarseth, Helene (2016). Eros in the field? Bourdieu's double account of socialized desire. Sociological Review.  ISSN 0038-0261.  64(1), s 93- 109 . doi: 10.1111/1467-954X.12348
 • Aarseth, Helene; Layton, Lynne & Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Conflicts in the habitus: The emotional work of becoming modern. Sociological Review.  ISSN 0038-0261.  64(1), s 148- 165 . doi: 10.1111/1467-954X.12347
 • bach, Anna Sofie & Aarseth, Helene (2016). Adaptation, equality, and fairness. Towards a sociological understanding of ‘the supportive husband'. Norma - International Journal for Masculinity Studies.  ISSN 1890-2138.  11(3), s 174- 189 . doi: 10.1080/18902138.2016.1217692
 • Bøhler, Kjetil Klette & Aarseth, Helene (2016). Følelsenes politiske potensial. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  1(1), s 299- 311
 • Lucey, Helen; Olsvold, Aina & Aarseth, Helene (2016). Working class fathers and daughters: Thinking about desire, identification, gender and education. Psychoanalysis, Culture & Society.  ISSN 1088-0763.  21(2), s 128- 146 . doi: 10.1057/pcs.2015.42
 • Aarseth, Helene (2015). A sound Foundation? Financial elite families and egalitarian schooling in Norway, In Claire Maxwell & Peter Aggleton (ed.),  Elite Education. International Perspectives.  Routledge.  ISBN 978-1-138-79961-5.  6.  s 79 - 91
 • Aarseth, Helene (2014). Finanskapitalismens kjønnsromantikk. Næringslivselitens kjønnskomplementære familiekultur. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  38(3-4), s 203-218
 • Aarseth, Helene (2014). Lyst til læring eller «fit for fight»? Middelklassefamiliens læringskulturer, I: Harriet Bjerrum Nielsen (red.),  Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02327-4.  Kapittel 9.  s 142 - 160
 • Aarseth, Helene & Andersen, Lotte (2012). Den likestilte familien i et klasseperspektiv: Mellom selvutfoldelse og felleskap, I: Anne Lise Ellingsæter & Karin Widerberg (red.),  Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425002.  Kapitel 9.  s 191 - 210
 • Aarseth, Helene & Johansen, Lena Marie (2012). Lads i senmoderne felle? Skolemotstand i individualiseringens tid. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  12(1), s 3- 23

Se alle arbeider i Cristin

 • Aarseth, Helene (2011). Moderne familieliv. Den likestilte familiens motivasjonsformer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-34085-8.  131 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aarseth, Helene (2020). Er kjønnsforskningen i ferd med å gi opp sitt prosjekt om å endre samfunnet?. Kilden kjønnsforskning.
 • Aarseth, Helene (2020). Eros, Gender and Epistemic Governance? Exploring the psycho-social dynamics of the competitive university.
 • Aarseth, Helene (2020). Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitet.
 • Aarseth, Helene (2019). Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær: Nye spenninger mellom hverdagslivets demokratisering og akademias instrumentalisering?.
 • Aarseth, Helene (2019, 26. mars). Når kjønn blir politikk. [Internett].  Agenda Magasin.
 • Aarseth, Helene (2018, 11. januar). Enda mer kostbar hjemmefelle. [Fagblad].  Kapital.
 • Aarseth, Helene (2018). Erfaring, subjektivitet og psykoanalyse.
 • Aarseth, Helene (2018). Exploring the cult of domesticity in Norwegian financial elite families: the theory of love power revisited.
 • Aarseth, Helene (2018). Exposed to and invested in the world:the revival of Frankfurt School Theory of praxis and it’s feminist potential.
 • Aarseth, Helene (2018). Fra samfunnsendring til marginaliseringsfetisjisme? En historie om norsk kjønnssosiologi.
 • Aarseth, Helene (2018). Høyrepopulisme og mangfold i kjønnsforskningen. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Aarseth, Helene (2018). Intensive parenting in todays’ Scandinavian Countries. The end of Egalitarianism?.
 • Aarseth, Helene (2018, 29. januar). Jeg er jernmannen som bare fyker rundt og leverer penger hver måned.  Dagens Næringsliv.
 • Aarseth, Helene (2018, 27. januar). Presses til å velge penger og jobb foran barna.  Dagens Næringsliv.
 • Aarseth, Helene (2018). The other side of finance? Exploring the cult of domesticity among financial elite families.
 • Aarseth, Helene; Anving, Terese & Bach, Dil (2018). Farewell to the universal caregiver model? Emergent patterns in Nordic upper-middle-class families.
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1-2. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (1-2), s 1- 2
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.
 • Aarseth, Helene; Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Helseth, Hannah (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3), s 1- 3
 • Aarseth, Helene (2017). Den rette lære i akademia. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 16- 17
 • Aarseth, Helene (2017, 07. oktober). Eros in the Field? Bourdieu's Double Account of Socialized Desire. [Internett].  The Sociological Review website.
 • Aarseth, Helene (2017). Feeling Gender - a comment.
 • Aarseth, Helene (2017). Feministisk tilegnelse av Bourdieu. sosiologen.no.
 • Aarseth, Helene (2017, 27. september). Kjønnsavdelingen 10 – Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og ulønna omsorgsarbeid. [Internett].  Kjønnsavdelingen Kilden Norges Forskningsråd.
 • Aarseth, Helene (2017, 07. februar). Menn føler fortsatt forsørgeransvar. [Internett].  Kjønnsforskning.no.
 • Aarseth, Helene (2017). The Gendered Romantic of Financialised Capitalism.
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2017). 40 år med kvinne- og kjønnsforskning. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  41(4), s 222- 226 . doi: Side: 222-226DOI: 10.18261/issn.1891-1781-2017-04-01
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  1
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  2
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  3
 • Aarseth, Helene (2016). Den moderne familien.
 • Aarseth, Helene (2016, 31. oktober). Forsker mener storstilte og foreldreorganiserte halloweenfeiringer bør forstås i en større sammenheng. [Internett].  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2016, 13. juni). Habitus and Social Science: a Virtual Roundtable. [Internett].  The Sociological Review website.
 • Aarseth, Helene (2016, 23. februar). Jeg klarer oftere å nyte små øyeblikk med barna. Det er fordi jeg har mer tid.. [Internett].  Aftenposten.no.
 • Aarseth, Helene (2016, 15. desember). Julekveldskrisa.  D2.
 • Aarseth, Helene (2016, 15. mai). Likestillingsombudet om russeseks: veldig provoserende at det skjer. [Internett].  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2016, 23. november). Me som fryktar kjærleiken.  Universitas.
 • Aarseth, Helene (2016). Normer for familieliv og foreldreskap i et klasseperspektiv.
 • Aarseth, Helene & Bøhler, Kjetil Klette (2016). Political Emotions, why love matters for justice. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  33/34(4), s 299- 312
 • Aarseth, Helene (2015). Academic career and Family life in Norway.
 • Aarseth, Helene (2015). Emotional Elites.
 • Aarseth, Helene (2015). 'Go for gold' or 'incessant enrichment'. Intensive parenting in academic and the financial elite families in Norway..
 • Aarseth, Helene (2015, 09. mars). Hei, foreldre – dere er tidenes beste!.  Aftenposten, Oppvekst.
 • Aarseth, Helene (2015, 03. januar). Kliss like.  VG Helg.
 • Aarseth, Helene (2015, 08. mai). Konkurranse er alfa og omega.  Dagens Næringsliv.
 • Aarseth, Helene (2015). Lever vi i en tidsklemme? Hvorfor opplever foreldre og familier stress og tidspress, og hvordan påvirker det oss?.
 • Aarseth, Helene (2015). Masculinity, family and the rejection of gender equality. The case of financial elite couples in Norway.
 • Aarseth, Helene (2015). Middelklassefamiliens læringskulturer.
 • Aarseth, Helene (2015). Prepared for the race?.
 • Aarseth, Helene (2015). Samtidsdiagnose: I målemaniens tid. sosiologen.no.
 • Aarseth, Helene (2015, 09. mai). Tenåringene som liker foreldrene.  Adresseavisa.
 • Aarseth, Helene (2015, 10. november). Tilfredse og stressa?. [Fagblad].  Khrono.
 • Aarseth, Helene (2015, 22. desember). «Årets artikkel» handler om finanselitens kjønnsstereotype familieliv. [Internett].  Kilden.no.
 • Aarseth, Helene (2014, 06. september). De opplever at verden er et røft sted hvor barna deres må beskyttes.  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2014). Elite parenting and egalitarian schooling in Norway.
 • Aarseth, Helene (2014). Familien og ungdommen.
 • Aarseth, Helene (2014). Finanskapitalens kjønnsromantikk.
 • Aarseth, Helene (2014, 04. september). Hjemmeværende elitemødre produserer samfunnets vinnere. [Internett].  Kilden.
 • Aarseth, Helene (2014). Hvordan løser dagens foreldre tidsklemma?.
 • Aarseth, Helene (2014). Kjønnsdelte drømmer må tas alvorlig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Aarseth, Helene (2014, 06. september). Luksus-smellen.  VG Helg.
 • Aarseth, Helene (2014). Parenting and Class.
 • Aarseth, Helene (2014). Socialized subjectivity.
 • Aarseth, Helene (2014, 09. september). Vil ruste barna til møtet med en tøff verden.  Vårt Land.
 • Aarseth, Helene & Bråten, Beret (2014). Høyt henger de - og marginaliserte er de? Om vurderingshierarkier i kjønns-, klasse- og minoritetsforskningen. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  s 14- 16
 • Aarseth, Helene (2013). De nye barneorienterte fedrene, I: Berit Brandth & Elin Kvande (red.),  Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02189-8.  Kapittel 16.  s 238 - 250
 • Aarseth, Helene (2013). "Family Cultures and Pedagogical Practices among the Cultural and Economic Elite in Norway".
 • Aarseth, Helene (2013). Husarbeid - kvinners revir?.
 • Aarseth, Helene (2013). Linn Stalsberg: Er jeg fri nå? Tidsklemte kvinner i verdens beste land. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  43(4)
 • Aarseth, Helene (2013). Lyst til læring eller fit for fight? Middelklassefamiliens læringskulturer.
 • Aarseth, Helene (2013). Nye familiekulturer i Norge.
 • Aarseth, Helene (2013). Næringslivselitens familiekulturer.
 • Aarseth, Helene (2013). Parental Investments and fears of falling in the business and the academic elite.
 • Aarseth, Helene (2013, 01. juni). Tråkker på hverdagslykken.  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2012, 29. november). Familiefiendtlig forskning. [Internett].  Kjønnsbalanse i forskning.
 • Aarseth, Helene (2012). Family Cultures and the Feel for the Game: Anxieties and Desires in the Academic and the Business Elite.
 • Aarseth, Helene (2012). Husarbeid i Limbo? Emosjonelle investeringer i post-husmorfamilien.
 • Aarseth, Helene (2012, 22. august). Tilbake til husmorfamilien?. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Aarseth, Helene & Solheim, Jorun (2012). Nye familiekulturer. Kjønnede livsprosjekter og intimitetsformer i omforming.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum; Aarseth, Helene & Layton, Lynne (2012). Conflicts in the habitus: the emotional work of becoming modern.
 • Aarseth, Helene (2011, 12. februar). For likestilling - mot feminisme.  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2011). New romantic imaginaries? Everyday life in the gender equal family.
 • Aarseth, Helene (2011). Researching Intimacy in Families. Feminist Theory.  ISSN 1464-7001.  12(1), s 100- 102 . doi: 10.1177/14647001110120010605
 • Aarseth, Helene (2011, 06. februar). Selvberging, Radiofronten P2. [Radio].  NRK P2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mai 2016 09:16 - Sist endret 7. jan. 2021 11:29