Helene Aarseth

Image of Helene Aarseth
Norwegian version of this page
Phone +47-22850511
Username
Visiting address Gaustadalléen 30 None 0373 OSLO
Postal address Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Helene Aarseth is the head of studies at the Centre for Gender Research.

Academic interests

 • Gender and capitalism
 • Class and gender
 • Work and family
 • Masculinity studies
 • Critical theory, Bourdieu, feminist theory
 • Psychoanalysis and psychosocial theory
 • Narrative methods

Teaching

KFL2010  / KFL4010 – Feministisk vitenskapsteori

KFL4050 – Theorising gender equality

Background

 • Research Director, Norwegian Social Research, 2015–2016
 • Researcher I, Norwegian Social Research, 2014–2015
 • Post Doctor, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo, 2010­–2014
 • Researcher II, Norwegian Institute for Social Research, 2010–2012
 • Junior Scholar, Centre for Advanced Studies, The Norwegian Academy of Science and Letters, 2010–2010
 • Senior Researcher, Centre for Gender Studies, University of Oslo, 2008–2009
 • University Lecturer, University of Oslo, 2007–2009
 • PhD fellow, Centre for Gender Studies, University of Oslo, 2002–2007
 • Researcher, Nordic Council of Ministers, 2002–2005
 • Advisor, Ministry of Children and Family Affairs, 1995–2002

Previous projects

 • Family Cultures in the Business Elite, Post Doc project, University of Oslo
 • Personal Development and Socio-Cultural Change, Centre for Advanced Studies
 • New family cultures, Norwegian Council of Research

Positions

 • Editor, Tidsskrift for kjønnsforskning (Norwegian journal of gender research)

Awards

 • Journal article of the year, Tidsskrift for kjønnsforskning 2010
 • Journal article of the year, Tidsskrift for kjønnsforskning 2014
 • Chronicle of the year, Norsk sosiologforening 2014
 • Shortlisted for The Sociological Review's Prize for Outstanding Scholarship, 2016

Publications

 • Aarseth, Helene (2018). Familie og intimitet i endring – sosiologiske perspektiver. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  (2), s 84- 102
 • Aarseth, Helene (2017). Fear of Falling – Fear of Fading: The Emotional Dynamics of Positional and Personalised Individualism. Sociology.  ISSN 0038-0385. . doi: 10.1177/0038038517730219
 • Olsvold, Aina; Aarseth, Helene & Bondevik, Hilde (2017). ‘I think my son is a wonderful chap’: Working-class and middle-class fathers’ narratives of their son’s ADHD diagnosis and medication. Families, Relationships and Societies.  ISSN 2046-7435. . doi: 10.1332/204674317X15034051559819
 • Aarseth, Helene (2016). Eros in the field? Bourdieu's double account of socialized desire. Sociological Review.  ISSN 0038-0261.  64(1), s 93- 109 . doi: 10.1111/1467-954X.12348
 • Aarseth, Helene; Layton, Lynne & Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Conflicts in the habitus: The emotional work of becoming modern. Sociological Review.  ISSN 0038-0261.  64(1), s 148- 165 . doi: 10.1111/1467-954X.12347
 • bach, Anna Sofie & Aarseth, Helene (2016). Adaptation, equality, and fairness. Towards a sociological understanding of ‘the supportive husband'. Norma.  ISSN 1890-2138.  11(3), s 174- 189 . doi: 10.1080/18902138.2016.1217692
 • Bøhler, Kjetil Klette & Aarseth, Helene (2016). Følelsenes politiske potensial. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  1(1), s 299- 311
 • Lucey, Helen; Olsvold, Aina & Aarseth, Helene (2016). Working class fathers and daughters: Thinking about desire, identification, gender and education. Psychoanalysis, Culture & Society.  ISSN 1088-0763.  21(2), s 128- 146 . doi: 10.1057/pcs.2015.42
 • Aarseth, Helene (2015). A sound Foundation? Financial elite families and egalitarian schooling in Norway, In Claire Maxwell & Peter Aggleton (ed.),  Elite Education. International Perspectives.  Routledge.  ISBN 978-1-138-79961-5.  6.  s 79 - 91
 • Aarseth, Helene (2014). Finanskapitalismens kjønnsromantikk. Næringslivselitens kjønnskomplementære familiekultur. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  38(3-4), s 203-218
 • Aarseth, Helene (2014). Lyst til læring eller «fit for fight»? Middelklassefamiliens læringskulturer, I: Harriet Bjerrum Nielsen (red.),  Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02327-4.  Kapittel 9.  s 142 - 160
 • Aarseth, Helene & Andersen, Lotte (2012). Den likestilte familien i et klasseperspektiv: Mellom selvutfoldelse og felleskap, I: Anne Lise Ellingsæter & Karin Widerberg (red.),  Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425002.  Kapitel 9.  s 191 - 210
 • Aarseth, Helene & Johansen, Lena Marie (2012). Lads i senmoderne felle? Skolemotstand i individualiseringens tid. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  12(1), s 3- 23
 • Holst, Cathrine & Aarseth, Helene (2011). Poststrukturalisme og kjønnsforskning - slik to sosiologer ser det. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  35(2), s 154- 163
 • Stefansen, Kari & Aarseth, Helene (2011). Enriching intimacy: the role of the emotional in the 'resourcing' of middle-class children. British Journal of Sociology of Education.  ISSN 0142-5692.  32(3), s 389- 405 . doi: 10.1080/01425692.2011.559340
 • Aarseth, Helene (2010). Husarbeid i limbo? Emosjonelle investeringer i den husmorløse familien. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  34(4), s 349- 365
 • Aarseth, Helene (2010). Masculinity, Family and Gender Equality (kinesisk oversettelse av tidligere publikasjon), I: He Chengzhou (red.),  Gender, Theory and Culture 性别 ,理论 与 文化.  Nanjing University Press.  ISBN 978-7-305-07015-0.  Cross-cultural Gender Studies.  s 117 - 133
 • Aarseth, Helene (2010). Moderne spydspisser eller de siste asketer?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(1/2), s 33- 45

View all works in Cristin

 • Aarseth, Helene (2011). Moderne familieliv. Den likestilte familiens motivasjonsformer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-34085-8.  131 s.

View all works in Cristin

 • Aarseth, Helene (2018, 11. januar). Enda mer kostbar hjemmefelle. [Fagblad].  Kapital.
 • Aarseth, Helene (2018). Erfaring, subjektivitet og psykoanalyse.
 • Aarseth, Helene (2018). Fra samfunnsendring til marginaliseringsfetisjisme? En historie om norsk kjønnssosiologi.
 • Aarseth, Helene (2018). Høyrepopulisme og mangfold i kjønnsforskningen. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Aarseth, Helene (2018, 29. januar). Jeg er jernmannen som bare fyker rundt og leverer penger hver måned.  Dagens Næringsliv.
 • Aarseth, Helene (2018, 27. januar). Presses til å velge penger og jobb foran barna.  Dagens Næringsliv.
 • Aarseth, Helene (2017). Den rette lære i akademia. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 16- 17
 • Aarseth, Helene (2017, 07. oktober). Eros in the Field? Bourdieu's Double Account of Socialized Desire. [Internett].  The Sociological Review website.
 • Aarseth, Helene (2017). Feeling Gender - a comment.
 • Aarseth, Helene (2017). Feministisk tilegnelse av Bourdieu. sosiologen.no.
 • Aarseth, Helene (2017, 27. september). Kjønnsavdelingen 10 – Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og ulønna omsorgsarbeid. [Internett].  Kjønnsavdelingen Kilden Norges Forskningsråd.
 • Aarseth, Helene (2017, 07. februar). Menn føler fortsatt forsørgeransvar. [Internett].  Kjønnsforskning.no.
 • Aarseth, Helene (2017). The Gendered Romantic of Financialised Capitalism.
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2017). 40 år med kvinne- og kjønnsforskning. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  41(4), s 222- 226 . doi: Side: 222-226DOI: 10.18261/issn.1891-1781-2017-04-01
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  1
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  2
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  3
 • Aarseth, Helene (2016). Den moderne familien.
 • Aarseth, Helene (2016, 31. oktober). Forsker mener storstilte og foreldreorganiserte halloweenfeiringer bør forstås i en større sammenheng. [Internett].  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2016, 13. juni). Habitus and Social Science: a Virtual Roundtable. [Internett].  The Sociological Review website.
 • Aarseth, Helene (2016, 23. februar). Jeg klarer oftere å nyte små øyeblikk med barna. Det er fordi jeg har mer tid.. [Internett].  Aftenposten.no.
 • Aarseth, Helene (2016, 15. desember). Julekveldskrisa.  D2.
 • Aarseth, Helene (2016, 15. mai). Likestillingsombudet om russeseks: veldig provoserende at det skjer. [Internett].  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2016, 23. november). Me som fryktar kjærleiken.  Universitas.
 • Aarseth, Helene (2016). Normer for familieliv og foreldreskap i et klasseperspektiv.
 • Aarseth, Helene & Bøhler, Kjetil Klette (2016). Political Emotions, why love matters for justice. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  33/34(4), s 299- 312
 • Aarseth, Helene (2015). Academic career and Family life in Norway.
 • Aarseth, Helene (2015). Emotional Elites.
 • Aarseth, Helene (2015). 'Go for gold' or 'incessant enrichment'. Intensive parenting in academic and the financial elite families in Norway..
 • Aarseth, Helene (2015, 09. mars). Hei, foreldre – dere er tidenes beste!.  Aftenposten, Oppvekst.
 • Aarseth, Helene (2015, 03. januar). Kliss like.  VG Helg.
 • Aarseth, Helene (2015, 08. mai). Konkurranse er alfa og omega.  Dagens Næringsliv.
 • Aarseth, Helene (2015). Lever vi i en tidsklemme? Hvorfor opplever foreldre og familier stress og tidspress, og hvordan påvirker det oss?.
 • Aarseth, Helene (2015). Masculinity, family and the rejection of gender equality. The case of financial elite couples in Norway.
 • Aarseth, Helene (2015). Middelklassefamiliens læringskulturer.
 • Aarseth, Helene (2015). Prepared for the race?.
 • Aarseth, Helene (2015). Samtidsdiagnose: I målemaniens tid. sosiologen.no.
 • Aarseth, Helene (2015, 09. mai). Tenåringene som liker foreldrene.  Adresseavisa.
 • Aarseth, Helene (2015, 10. november). Tilfredse og stressa?. [Fagblad].  Khrono.
 • Aarseth, Helene (2015, 22. desember). «Årets artikkel» handler om finanselitens kjønnsstereotype familieliv. [Internett].  Kilden.no.
 • Aarseth, Helene (2014, 06. september). De opplever at verden er et røft sted hvor barna deres må beskyttes.  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2014). Elite parenting and egalitarian schooling in Norway.
 • Aarseth, Helene (2014). Familien og ungdommen.
 • Aarseth, Helene (2014). Finanskapitalens kjønnsromantikk.
 • Aarseth, Helene (2014, 04. september). Hjemmeværende elitemødre produserer samfunnets vinnere. [Internett].  Kilden.
 • Aarseth, Helene (2014). Hvordan løser dagens foreldre tidsklemma?.
 • Aarseth, Helene (2014). Kjønnsdelte drømmer må tas alvorlig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Aarseth, Helene (2014, 06. september). Luksus-smellen.  VG Helg.
 • Aarseth, Helene (2014). Parenting and Class.
 • Aarseth, Helene (2014). Socialized subjectivity.
 • Aarseth, Helene (2014, 09. september). Vil ruste barna til møtet med en tøff verden.  Vårt Land.
 • Aarseth, Helene & Bråten, Beret (2014). Høyt henger de - og marginaliserte er de? Om vurderingshierarkier i kjønns-, klasse- og minoritetsforskningen. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  s 14- 16
 • Aarseth, Helene (2013). De nye barneorienterte fedrene, I: Berit Brandth & Elin Kvande (red.),  Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02189-8.  Kapittel 16.  s 238 - 250
 • Aarseth, Helene (2013). "Family Cultures and Pedagogical Practices among the Cultural and Economic Elite in Norway".
 • Aarseth, Helene (2013). Husarbeid - kvinners revir?.
 • Aarseth, Helene (2013). Linn Stalsberg: Er jeg fri nå? Tidsklemte kvinner i verdens beste land. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  43(4)
 • Aarseth, Helene (2013). Lyst til læring eller fit for fight? Middelklassefamiliens læringskulturer.
 • Aarseth, Helene (2013). Nye familiekulturer i Norge.
 • Aarseth, Helene (2013). Næringslivselitens familiekulturer.
 • Aarseth, Helene (2013). Parental Investments and fears of falling in the business and the academic elite.
 • Aarseth, Helene (2013, 01. juni). Tråkker på hverdagslykken.  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2012, 29. november). Familiefiendtlig forskning. [Internett].  Kjønnsbalanse i forskning.
 • Aarseth, Helene (2012). Family Cultures and the Feel for the Game: Anxieties and Desires in the Academic and the Business Elite.
 • Aarseth, Helene (2012). Husarbeid i Limbo? Emosjonelle investeringer i post-husmorfamilien.
 • Aarseth, Helene (2012, 22. august). Tilbake til husmorfamilien?. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Aarseth, Helene & Solheim, Jorun (2012). Nye familiekulturer. Kjønnede livsprosjekter og intimitetsformer i omforming.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum; Aarseth, Helene & Layton, Lynne (2012). Conflicts in the habitus: the emotional work of becoming modern.
 • Aarseth, Helene (2011, 12. februar). For likestilling - mot feminisme.  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2011). New romantic imaginaries? Everyday life in the gender equal family.
 • Aarseth, Helene (2011). Researching Intimacy in Families. Feminist Theory.  ISSN 1464-7001.  12(1), s 100- 102 . doi: 10.1177/14647001110120010605
 • Aarseth, Helene (2011, 06. februar). Selvberging, Radiofronten P2. [Radio].  NRK P2.
 • Aarseth, Helene; Nielsen, Harriet Bjerrum & Layton, Lynne (2011). The emotional work of becoming modern.
 • Aarseth, Helene (2010, 08. mars). Billege hushjelper kan utfordra norsk arbeidsdeling.  Klassekampen.
 • Aarseth, Helene (2010). Familie, klasse og den norske likestillingsmodellen.
 • Aarseth, Helene (2010, 12. mai). Farsrollen i endring, Norgesglasset, P1. [Radio].  NRK P1, Norgesglasset.
 • Aarseth, Helene (2010, 04. juni). Hushjelpa truer papparollen.  Dagbladet.
 • Aarseth, Helene (2010, 16. mars). Husmorbloggene Radioselskapet P2. [Radio].  NRK P2.
 • Aarseth, Helene (2010). Kultureliten, snørrtørking og arbeid. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Aarseth, Helene (2010). Moderne spydspisser - eller de siste asketer?. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Aarseth, Helene (2010). Moderne spydspisser eller de siste asketer? Den likestilte middelklassen i det moderne Norge. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Aarseth, Helene (2010, 05. juni). Nå kommer au-pairene til norske hjem - truer likestillingen.  Klassekampen.

View all works in Cristin

Published Aug. 25, 2016 2:11 PM - Last modified Sep. 26, 2018 9:06 AM