Helene Aarseth

Director - Professor
Image of Helene Aarseth
Norwegian version of this page
Phone +47-22850511
Room NEMKO427
Username
Visiting address Nemko-bygget Gaustadalléen 30 0373 OSLO
Postal address Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Helene Aarseth is the head of studies at the Centre for Gender Research.

Academic interests

 • Gender and capitalism
 • Class and gender
 • Work and family
 • Masculinity studies
 • Critical theory, Bourdieu, feminist theory
 • Psychoanalysis and psychosocial theory
 • Narrative methods

Teaching

KFL2010  / KFL4010 – Feministisk vitenskapsteori

KFL4050 – Theorising gender equality

Background

 • Research Director, Norwegian Social Research, 2015–2016
 • Researcher I, Norwegian Social Research, 2014–2015
 • Post Doctor, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo, 2010­–2014
 • Researcher II, Norwegian Institute for Social Research, 2010–2012
 • Junior Scholar, Centre for Advanced Studies, The Norwegian Academy of Science and Letters, 2010–2010
 • Senior Researcher, Centre for Gender Studies, University of Oslo, 2008–2009
 • University Lecturer, University of Oslo, 2007–2009
 • PhD fellow, Centre for Gender Studies, University of Oslo, 2002–2007
 • Researcher, Nordic Council of Ministers, 2002–2005
 • Advisor, Ministry of Children and Family Affairs, 1995–2002

Previous projects

 • Family Cultures in the Business Elite, Post Doc project, University of Oslo
 • Personal Development and Socio-Cultural Change, Centre for Advanced Studies
 • New family cultures, Norwegian Council of Research

Positions

 • Editor, Tidsskrift for kjønnsforskning (Norwegian journal of gender research)

Awards

 • Journal article of the year, Tidsskrift for kjønnsforskning 2010
 • Journal article of the year, Tidsskrift for kjønnsforskning 2014
 • Chronicle of the year, Norsk sosiologforening 2014
 • Shortlisted for The Sociological Review's Prize for Outstanding Scholarship, 2016

Publications

View all works in Cristin

 • Aarseth, Helene (2011). Moderne familieliv. Den likestilte familiens motivasjonsformer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-34085-8.  131 s.

View all works in Cristin

 • Aarseth, Helene (2019, 26. mars). Når kjønn blir politikk. [Internett].  Agenda Magasin.
 • Aarseth, Helene (2018, 11. januar). Enda mer kostbar hjemmefelle. [Fagblad].  Kapital.
 • Aarseth, Helene (2018). Erfaring, subjektivitet og psykoanalyse.
 • Aarseth, Helene (2018). Exploring the cult of domesticity in Norwegian financial elite families: the theory of love power revisited.
 • Aarseth, Helene (2018). Exposed to and invested in the world:the revival of Frankfurt School Theory of praxis and it’s feminist potential.
 • Aarseth, Helene (2018). Fra samfunnsendring til marginaliseringsfetisjisme? En historie om norsk kjønnssosiologi.
 • Aarseth, Helene (2018). Høyrepopulisme og mangfold i kjønnsforskningen. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Aarseth, Helene (2018). Intensive parenting in todays’ Scandinavian Countries. The end of Egalitarianism?.
 • Aarseth, Helene (2018, 29. januar). Jeg er jernmannen som bare fyker rundt og leverer penger hver måned.  Dagens Næringsliv.
 • Aarseth, Helene (2018, 27. januar). Presses til å velge penger og jobb foran barna.  Dagens Næringsliv.
 • Aarseth, Helene; Anving, Terese & Bach, Dil (2018). Farewell to the universal caregiver model? Emergent patterns in Nordic upper-middle-class families.
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1-2. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (1-2), s 1- 2
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.
 • Aarseth, Helene; Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Helseth, Hannah (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3), s 1- 3
 • Aarseth, Helene (2017). Den rette lære i akademia. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 16- 17
 • Aarseth, Helene (2017, 07. oktober). Eros in the Field? Bourdieu's Double Account of Socialized Desire. [Internett].  The Sociological Review website.
 • Aarseth, Helene (2017). Feeling Gender - a comment.
 • Aarseth, Helene (2017). Feministisk tilegnelse av Bourdieu. sosiologen.no.
 • Aarseth, Helene (2017, 27. september). Kjønnsavdelingen 10 – Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og ulønna omsorgsarbeid. [Internett].  Kjønnsavdelingen Kilden Norges Forskningsråd.
 • Aarseth, Helene (2017, 07. februar). Menn føler fortsatt forsørgeransvar. [Internett].  Kjønnsforskning.no.
 • Aarseth, Helene (2017). The Gendered Romantic of Financialised Capitalism.
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2017). 40 år med kvinne- og kjønnsforskning. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  41(4), s 222- 226 . doi: Side: 222-226DOI: 10.18261/issn.1891-1781-2017-04-01
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  1
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  2
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  3
 • Aarseth, Helene (2016). Den moderne familien.
 • Aarseth, Helene (2016, 31. oktober). Forsker mener storstilte og foreldreorganiserte halloweenfeiringer bør forstås i en større sammenheng. [Internett].  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2016, 13. juni). Habitus and Social Science: a Virtual Roundtable. [Internett].  The Sociological Review website.
 • Aarseth, Helene (2016, 23. februar). Jeg klarer oftere å nyte små øyeblikk med barna. Det er fordi jeg har mer tid.. [Internett].  Aftenposten.no.
 • Aarseth, Helene (2016, 15. desember). Julekveldskrisa.  D2.
 • Aarseth, Helene (2016, 15. mai). Likestillingsombudet om russeseks: veldig provoserende at det skjer. [Internett].  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2016, 23. november). Me som fryktar kjærleiken.  Universitas.
 • Aarseth, Helene (2016). Normer for familieliv og foreldreskap i et klasseperspektiv.
 • Aarseth, Helene & Bøhler, Kjetil Klette (2016). Political Emotions, why love matters for justice. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  33/34(4), s 299- 312
 • Aarseth, Helene (2015). Academic career and Family life in Norway.
 • Aarseth, Helene (2015). Emotional Elites.
 • Aarseth, Helene (2015). 'Go for gold' or 'incessant enrichment'. Intensive parenting in academic and the financial elite families in Norway..
 • Aarseth, Helene (2015, 09. mars). Hei, foreldre – dere er tidenes beste!.  Aftenposten, Oppvekst.
 • Aarseth, Helene (2015, 03. januar). Kliss like.  VG Helg.
 • Aarseth, Helene (2015, 08. mai). Konkurranse er alfa og omega.  Dagens Næringsliv.
 • Aarseth, Helene (2015). Lever vi i en tidsklemme? Hvorfor opplever foreldre og familier stress og tidspress, og hvordan påvirker det oss?.
 • Aarseth, Helene (2015). Masculinity, family and the rejection of gender equality. The case of financial elite couples in Norway.
 • Aarseth, Helene (2015). Middelklassefamiliens læringskulturer.
 • Aarseth, Helene (2015). Prepared for the race?.
 • Aarseth, Helene (2015). Samtidsdiagnose: I målemaniens tid. sosiologen.no.
 • Aarseth, Helene (2015, 09. mai). Tenåringene som liker foreldrene.  Adresseavisa.
 • Aarseth, Helene (2015, 10. november). Tilfredse og stressa?. [Fagblad].  Khrono.
 • Aarseth, Helene (2015, 22. desember). «Årets artikkel» handler om finanselitens kjønnsstereotype familieliv. [Internett].  Kilden.no.
 • Aarseth, Helene (2014, 06. september). De opplever at verden er et røft sted hvor barna deres må beskyttes.  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2014). Elite parenting and egalitarian schooling in Norway.
 • Aarseth, Helene (2014). Familien og ungdommen.
 • Aarseth, Helene (2014). Finanskapitalens kjønnsromantikk.
 • Aarseth, Helene (2014, 04. september). Hjemmeværende elitemødre produserer samfunnets vinnere. [Internett].  Kilden.
 • Aarseth, Helene (2014). Hvordan løser dagens foreldre tidsklemma?.
 • Aarseth, Helene (2014). Kjønnsdelte drømmer må tas alvorlig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Aarseth, Helene (2014, 06. september). Luksus-smellen.  VG Helg.
 • Aarseth, Helene (2014). Parenting and Class.
 • Aarseth, Helene (2014). Socialized subjectivity.
 • Aarseth, Helene (2014, 09. september). Vil ruste barna til møtet med en tøff verden.  Vårt Land.
 • Aarseth, Helene & Bråten, Beret (2014). Høyt henger de - og marginaliserte er de? Om vurderingshierarkier i kjønns-, klasse- og minoritetsforskningen. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  s 14- 16
 • Aarseth, Helene (2013). De nye barneorienterte fedrene, I: Berit Brandth & Elin Kvande (red.),  Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02189-8.  Kapittel 16.  s 238 - 250
 • Aarseth, Helene (2013). "Family Cultures and Pedagogical Practices among the Cultural and Economic Elite in Norway".
 • Aarseth, Helene (2013). Husarbeid - kvinners revir?.
 • Aarseth, Helene (2013). Linn Stalsberg: Er jeg fri nå? Tidsklemte kvinner i verdens beste land. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  43(4)
 • Aarseth, Helene (2013). Lyst til læring eller fit for fight? Middelklassefamiliens læringskulturer.
 • Aarseth, Helene (2013). Nye familiekulturer i Norge.
 • Aarseth, Helene (2013). Næringslivselitens familiekulturer.
 • Aarseth, Helene (2013). Parental Investments and fears of falling in the business and the academic elite.
 • Aarseth, Helene (2013, 01. juni). Tråkker på hverdagslykken.  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2012, 29. november). Familiefiendtlig forskning. [Internett].  Kjønnsbalanse i forskning.
 • Aarseth, Helene (2012). Family Cultures and the Feel for the Game: Anxieties and Desires in the Academic and the Business Elite.
 • Aarseth, Helene (2012). Husarbeid i Limbo? Emosjonelle investeringer i post-husmorfamilien.
 • Aarseth, Helene (2012, 22. august). Tilbake til husmorfamilien?. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Aarseth, Helene & Solheim, Jorun (2012). Nye familiekulturer. Kjønnede livsprosjekter og intimitetsformer i omforming.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum; Aarseth, Helene & Layton, Lynne (2012). Conflicts in the habitus: the emotional work of becoming modern.
 • Aarseth, Helene (2011, 12. februar). For likestilling - mot feminisme.  Aftenposten.
 • Aarseth, Helene (2011). New romantic imaginaries? Everyday life in the gender equal family.
 • Aarseth, Helene (2011). Researching Intimacy in Families. Feminist Theory.  ISSN 1464-7001.  12(1), s 100- 102 . doi: 10.1177/14647001110120010605
 • Aarseth, Helene (2011, 06. februar). Selvberging, Radiofronten P2. [Radio].  NRK P2.
 • Aarseth, Helene; Nielsen, Harriet Bjerrum & Layton, Lynne (2011). The emotional work of becoming modern.
 • Aarseth, Helene (2010, 08. mars). Billege hushjelper kan utfordra norsk arbeidsdeling.  Klassekampen.
 • Aarseth, Helene (2010). Familie, klasse og den norske likestillingsmodellen.
 • Aarseth, Helene (2010, 12. mai). Farsrollen i endring, Norgesglasset, P1. [Radio].  NRK P1, Norgesglasset.

View all works in Cristin

Published Aug. 25, 2016 2:11 PM - Last modified Jan. 3, 2019 1:43 PM