Mannsroller og kjønnslikestilling (avsluttet)

Dette er et toårig EU-prosjekt (2011-12) som tar opp menn, arbeid og familie, og integrasjon av maskulinitets- og likestillingsperspektiver.

Om prosjektet

Prosjektet skal gi kvantitativ og kvalitativ kunnskap om den nåværende situasjonen for menn og likestilling i Europa, skape en kunnskapsbase på feltet, og bidra til vurdering av tiltak i forhold til menns andel av omsorg, arbeid//familie-balanse, og deltakelse i kvinnedominerte yrker.
Prosjekt omfatter nasjonale eksperter fra 27 EU- og EFTA-land. 

STK tok initiativ til prosjektsøknaden og har en viktig faglig rolle i prosjektet. Prosjektet avholder tre større workshops i Bryssel, om menn og omsorg (september 2011), om menn og arbeidsliv (november 2011) og om videre forskning og tiltak (januar 2012).

Finansiering

Prosjektet finansieres av EU’s Progress-program.

 

Publisert 17. okt. 2011 18:54 - Sist endret 21. mars 2014 11:06