Bokprosjekt: Maskuliniteter og likestilling

Om prosjektet

Denne boka (på engelsk) presenterer et nytt perspektiv på utviklingen av kjønn og maskuliniteter de siste hundre år. Første del er en historisk analyse av tre viktige mønstre knyttet til maskulinitet - "de tause mennene", "det lange håret" og "de aktive fedrene". Dette inkluderer dybdediskusjoner av hvordan trauma og taushet ble skapt (på første del av 1900-tallet), av revolt og kooptering (1960- og 70-tallet), og endringene i retning av en mer omsorgspreget maskulinitet (i de siste tiårene). Bokas annen del gir et overblikk over dagens situasjon, basert på en rekke nye studier. Planlagt deadline for prosjektet  er juni 2018.

 

 

 

 

Publisert 18. mai 2017 13:11 - Sist endret 26. mars 2019 15:48