Database for forskning om innovasjon og likestilling

Om prosjektet

Dette er et langsiktig forskningsprosjekt som viderefører tidligere forskning om likestilling og sosial innovasjon, blant annet det nordiske prosjektet ”Velferd, maskulinitet og sosial innovasjon” (2002-2005). Problemstillingen er hvordan kjønnslikestilling er knyttet til sosial innovasjon i bred forstand (nye livsformer, arbeidsmønstre, organisasjoner og institusjoner), og kan utgjøre en årsak, ikke bare en effekt en tilknyttet trend, i forhold til slike innovasjonsprosesser. Arbeidet er forsinket på grunn av andre oppgaver. Prosjektledelse: Professor Øystein G. Holter, STK.

Finansiering

Internt finansiert.

Publisert 18. okt. 2011 10:41 - Sist endret 26. mars 2019 15:49