Veiledning, kjønn og omsorgsansvar (avsluttet)

En undersøkelse av veilederpraksis ved UiO

«Veiledning, kjønn og omsorgsansvar – en undersøkelse av veilederpraksis ved UiO». Prosjektet er finansiert av universitetets likestillingspott og STK, og skal munne ut i en studie som kartlegger viktige faktorer for vellykket veiledning av stipendiater med barn og gi mer kunnskap om utfordringer og problemer som veiledere og stipendiater møter. Studien er den tredje – ved STK internt den såkalte «klinkekulestudien». Den etterfølger dermed Hege Elisabeth Løvbak og Øystein Gullvåg Holters rapport «Kjønn og karriere» om mentorprogrammet for kvinnelige akademikere ved UiO (2012) og Cecilie Thun og Øystein Gullvåg Holters studie «Kjønnsbalanse og læringsutbytte», som tok utgangspunkt i masterstudenters erfaringer (2013). Sara Orning er ansatt som forsker på prosjektet i 2014.

 

 

Publisert 16. mai 2014 14:51 - Sist endret 2. des. 2016 13:17