Sara E. S. Orning

Faglige interesser

 • Kjønnsteori og feministisk teori

 • Medisinhistorie og medisinsk humaniora

 • Kropp

 • Feministiske teknologi- og vitenskapsstudier (STS)
 • Litteraturteori

 • Kritisk teori

 • Film og filmteori

 • Disability Studies

 • Animal Studies

Undervisning

KFL1010, KFL1020, KFL2010/4010, KFL4000, KFL4040, KFL4090

Gjesteforelesninger:

Institutt for spesialpedagogikk, UiO

MA i rehabilitering, HiOA

Medisinsk humaniora, HelSam, UiO

Bakgrunn

 • 2015-d.d.: Førstelektor i humanistisk kjønnsforskning ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo
 • 2018-2021: Postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • 2017-2018: Postdoktor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
 • 2014-2015: Forsker ved STK, UiO
 • 2013, høst: Universitetslektor, STK, UiO
 • 2007-2012: PhD Literature, University of California, Santa Cruz
 • 2005-2007: Vitenskapelig assistent for Gro Hagemann, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
 • 2004-2005: MA English and Critical Theory, University of Sussex
 • 2000-2003: BA Communications and Cultural Studies, Goldsmiths College, University of London

Samarbeid og nettverk

 • The Monster Network
 • Network on Teaching and Learning Differently
 • Nettverk for inkluderende læringsmiljø
 • Forskerkollektivet
 • Nordic Network on Disability Research 

Priser

 • 2010-2011: Pris fra Norge-Amerika Foreningen
 • 2008-2009: Pris fra Norge-Amerika Foreningen
 • 2008: Regent's Fellowship, UC Santa Cruz
 • 2007-2012: Fulbright Fellow
Emneord: Kjønn, Kjønnsforskning, Feministisk teori, Historie, Helse, Kropp, Litteratur, Film, Kulturstudier

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Hellstrand, Ingvil Førland; McCormack, Donna & Koistinen, Aino-Kaisa (2022). Feminist Monster Studies.
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Taylor, Sunaura (2020). Being Human, Being Animal: Species Membership in Extraordinary Times. New Literary History. ISSN 0028-6087. 51, s. 663–685.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Henriksen, Line; Koistinen, Aino-Kaisa & McCormack, Donna (2020). Collective voices.
 • Hellstrand, Ingvil Førland & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2020). Å tenke med monsteret? Gjesteforelesning ved KHiO.
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2019). Speculative Storytelling and Configurations of the Human: Disability, Animality, and Monstrosity in an Extraordinary Female Body.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Henriksen, Line; McCormack, Donna & Koistinen, Aino-Kaisa (2019). Podcast: Collective voices and the materialisation of ideas: monster as methods.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Henriksen, Line; Koistinen, Aino-Kaisa & McCormack, Donna (2019). Collective voices and the materialisation of ideas: monster as methods.
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2019). "Disability, animality and gender: the extraordinary body in Nnedi Okorafor’s The Book of Phoenix".
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2018). "Early modern monstrous births and transhumanism's silent monsters: investigating the promise and threat of bodily difference".
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341.
 • Aarseth, Helene; Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Helseth, Hannah (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 1–3.
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2018). Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1-2. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 1–2.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Henriksen, Line; Koistinen, Aino-Kaisa; McCormack, Donna & Orning, Sara (2018). Promises, Monsters and Methodologies: The Ethics, Politics and Poetics of the Monstrous. Somatechnics. ISSN 2044-0138. 8(2), s. 143–162. doi: 10.3366/soma.2018.0247.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Koistinen, Aino-Kaisa; Henriksen, Line & McCormack, Donna (2018). Welcome to the Monster Network. Fafnir. ISSN 2342-2009. 4(3-4), s. 80–83.
 • Aarseth, Helene & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2017). 40 år med kvinne- og kjønnsforskning. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 41(4), s. 222–226. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2017-04-01.
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 3.
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 2.
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Aarseth, Helene (2017). Leder i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2017. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 1.
 • Gabrielsen, Ane Møller & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2017). Fanget av kjønnsfella. Adresseavisen. ISSN 0805-3804.
 • Hellstrand, Ingvil Førland & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2017). We are the same these days. For the most part." Kjønn, menneskelighet og maskiner i TV-serien Westworld (2016).
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Hellstrand, Ingvil Førland; McCormack, Donna; Henriksen, Line & Koistinen, Aino-Kaisa (2016). Why Monster Studies Now? A Halloween Symposium.
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2016). "Chantal Akerman". Nekrolog til Cinematekets vårkatalog.
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2016). "Hamskifter". Et tekstbidrag til katalogen for utstillingen Stein til byrden.
 • Hellstrand, Ingvil Førland & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2016). Kjønn og seksualitet i forhandlingen mellom menneske og maskin. Føniks. s. 59–63.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Koistinen, Aino-Kaisa & Henriksen, Line (2016). Closing panel: the future of monster studies.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold & Koistinen, Aino-Kaisa (2016). Panel on Äkta Människor.
 • Engebretsen, Elisabeth Lund & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2016). Faglige ansvarlige og innledere: "Feministiske Forskningsfronter: Teori, politikk, samarbeid".
 • Moseng, Maria & Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2015). Introduction. The Pleasure and Politics of Looking. Wuxia. ISSN 1893-739X.
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2013). Å se film med kroppen. Wuxia. ISSN 1893-739X.
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2016). Veiledning, kjønn og omsorgsansvar. En studie av hvordan stipendiater og veiledere opplever kombinasjonen av omsorgsansvar og akademisk karriere. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. juli 2018 16:54 - Sist endret 4. mai 2021 14:28

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter