Sara E. S. Orning

Faglige interesser

 • Kjønnsteori og feministisk teori

 • Medisinhistorie og medisinsk humaniora

 • Kropp

 • Feministiske teknologi- og vitenskapsstudier (STS)
 • Litteraturteori

 • Kritisk teori

 • Film og filmteori

 • Disability Studies

 • Animal Studies

Undervisning

KFL1010, KFL1020, KFL2010/4010, KFL4000, KFL4040, KFL4090

Gjesteforelesninger:

Institutt for spesialpedagogikk, UiO

MA i rehabilitering, HiOA

Medisinsk humaniora, HelSam, UiO

Bakgrunn

 • 2015-d.d.: Førstelektor i humanistisk kjønnsforskning ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo
 • 2018-2021: Postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • 2017-2018: Postdoktor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
 • 2014-2015: Forsker ved STK, UiO
 • 2013, høst: Universitetslektor, STK, UiO
 • 2007-2012: PhD Literature, University of California, Santa Cruz
 • 2005-2007: Vitenskapelig assistent for Gro Hagemann, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
 • 2004-2005: MA English and Critical Theory, University of Sussex
 • 2000-2003: BA Communications and Cultural Studies, Goldsmiths College, University of London

Samarbeid og nettverk

 • The Monster Network
 • Network on Teaching and Learning Differently
 • Nettverk for inkluderende læringsmiljø
 • Forskerkollektivet
 • Nordic Network on Disability Research 

Priser

 • 2010-2011: Pris fra Norge-Amerika Foreningen
 • 2008-2009: Pris fra Norge-Amerika Foreningen
 • 2008: Regent's Fellowship, UC Santa Cruz
 • 2007-2012: Fulbright Fellow
Emneord: Kjønn, Kjønnsforskning, Feministisk teori, Historie, Helse, Kropp, Litteratur, Film, Kulturstudier
Publisert 11. juli 2018 16:54 - Sist endret 4. mai 2021 14:28

Prosjekter