English version of this page

Var Jesus skeiv?

Det er mange som har vært opptatt av Jesu’ seksualitet. I Da Vinci-koden har Dan Brown brukt konspirasjonsteoriene om at Jesus var gift med Maria Magdalene og hadde en datter med henne som ble opphavet til den franske kongeslekten merovingerne. På den annen side har det kommet forslag om at Jesus var gay, og hadde et forhold til «den disippel Jesus elsket.»

Om teksten
 
Av Halvor Moxnes, professor emeritus ved Det teologiske fakultet, UiO.
 
Teksten ble først publisert i 2019. 

Felles for disse forslagene er at de betrakter Jesus som et moderne enkelt individ, og tar det for gitt at seksualitet er det mest avgjørende element i identiteten, og at seksualitet alltid må praktiseres. Derfor kommer det slike fantasifulle forslag som har lite holdepunkt i fortellingene om Jesus eller ordene som er tillagt ham.

Man bør derfor ta utgangspunkt i det materialet som faktisk finnes i evangeliene om Jesus og familieforhold, sett i lys av hva vi vet om menn og maskulinitet i det jødiske samfunnet i antikken.

Les om Da Jesus ble mann. Les også artikkelen «Det moderne gjennombrudd» og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge.

Antikke mennesker var ikke individualister

Bildet kan inneholde: Tekst, Organisme, Menneskelig, Tilpasning, Ledd.Antikke mennesker var ikke individualister. Identiteten var sterkt knyttet til husholdet, til slekten og landsbyen. Det var dette sosiale og økonomiske fellesskapet som alle var avhengige av, og som alle var bundet til å bidra til. Særlig gjaldt dette sønner, som skulle overta farens ansvar, og som var forpliktet til å sørge for fortsettelsen av husholdet. Derfor var ekteskap med en kvinne som kunne føde sønner viktig, og andre former for seksualitet var forbudt.

Les om Det begjærende mennesket. Les også om Kjønnsfiksert kirke.

Forlot sosial posisjon og ansvar

Jesus vokste opp i et slikt hushold; det var «den første sosialiseringen» i livet hans. Derfor ble bruddet så dramatisk da han forlot husholdet sitt i Nasaret og begynte sin forkynner og helbreder virksomhet ved Genesaretsjøen. Han var tydelig en person som hadde fått et kall til å forkynne at «Guds rike er kommet nær», og til å verve disipler til å følge ham. Disse disiplene ble kalt ut fra fiskebåten der de var en del av laget til faren, eller som de selv eide. Dermed var det også for dem et dramatisk brudd – de forlot sosial posisjon og ansvar, etterlot hushold og landsbyfellesskap. Dette var et brudd med normene for maskulinitet og hushold og familie.

Ble til sosiale evnukker

Bildet kan inneholde: tekst, tilpasning, historie, font, kunst.En slik gruppe omvandrende unge menn i følge med Jesus vakte oppsikt og sikkert også kritikk. Et merkelig Jesus ord tyder på at de ble sammenlignet med evnukker. Han snakker om at noen var født som evnukker, noen var kastrert av andre, og noen hadde valgt det selv «for himmelrikets skyld» (Matteus 19:12). I Galilea kjente folk til omvandrende grupper av galli, selvkastrerte tilhengere av gudinnen Cybele. I antikken var evnukker vanskelige å plassere, de var «betwixt and between», de var menn «out of place». Jødiske renhetsforskrifter forbød menn med ødelagte kjønnsorganer i å komme inn i templet, og noen romerske keisere nedla forbud mot kastraksjon. Derfor er det oppsiktsvekkende at Jesus snakket om at noen hadde valgt kastraksjon «for himmelrikets skyld».

Vi kan ikke vite om Jesus eller noen av disiplene var evnukker, det er nok lite sannsynlig, for da ville det nok blitt brukt mot dem av motstandere. Men vi kan si at Jesus og disiplene gjorde seg til sosiale evnukker: de brøt med normene for maskulinitet og det «normale» livet og gjorde seg marginale.

Les artikkelen Jesus in gender trouble.

Jesus var skeiv, ikke «gay»

I dette perspektivet er forslagene om at Jesus var gift og hadde barn, bare et forsøk på å plassere ham inn i normaliteten. Men der hørte han ikke hjemme. Jesus valgte bruddet med husholdet som norm og plasserte seg blant de marginale. Med et moderne uttrykk vil jeg derfor påstå at Jesus var skeiv! Denne betegnelsen omfatter ikke utelukkende en seksuell identitet (som homofil eller “gay”). Den betyr at en bryter med fastlagte kategorier for identitet, den aksepterer ikke strukturer eller normer som definerer folks liv. Vi vet ikke noe om Jesu seksualitet, om han, med en modern kategori var “homofil.” Men han var utvilsomt skeiv!

Publisert 11. juni 2019 15:14 - Sist endret 21. sep. 2021 10:35