Likestilling, mangfold og samfunnssikkerhet

Det blir debatt og samtaler om hvilken rolle kjønn, likestilling og mangfold spiller i nordiske sikkerhetsstyrker den 14. september.

Arrangementet er en sluttkonferanse med høydepunkter fra forskningsprosjektet Likestilling, mangfold og samfunnssikkerhet. Ulla-Britt Lilleaas ved STK vil holde innlegg på konferansen. Hun har vært aktiv i prosjektet som er lokalisert på Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet. Senterleder Inger Skjelsbæk vil også holde innlegg på konferansen.

Språket vil være engelsk fram til lunsj, etter dette er det valgfritt mellom skandinavisk og engelsk. Konferansen kan også følges digitalt.

Meld deg på via arrangørens nettside. Her vil det også komme oppdatert program. 

Foreløpig program:
Velkommen, ved

 • Prosjektleder Dag Ellingsen 
 • Forsvarssjef Eirik Kristoffersen 
 • Politidirektør Benedicte Bjørnland

Forskerne holder innledninger om:

 • Seksuell trakassering og seksuelt maktmisbruk i politi og forsvar: et evig (arbeidsmiljø)problem? 
 • Hvorfor skal det være så vanskelig å utstyre kvinnelige soldater? 
 • Kjønnsblandete team og fellesrom i Norge og Sverige i flere tiår – men skjer det på menns premisser? 
 • Finnes det en nordisk modell for likestilling i Forsvaret? 
 • Er det bare i internasjonale operasjoner vi må tenke på likestilling? 

Konferansen avsluttes med en rundebordskonferanse

Forskerne som vil presentere sine bidrag på konferansen er:

 • Alma Persson, Docent, Tema Genus, Linköpings universitet, Sverige
 • Anders Ahlbäck, docent, Historiska institutionen, Stockholms universitet
 • Beate Sløk-Andersen, postdoc, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
 • Dag Ellingsen, seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet, professor Politihøgskolen
 • Fia Sundevall, docent i ekonomisk historia, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
 • Inger Skjelsbæk, professor/senterleder, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
 • Johanna Hjertquist, vitenskapelig assistent/master i statsvitenskap, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet 
 • Sanna Strand, Postdoktor, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
 • Sindre Bæk, Master i statsvitenskap
 • Ulla-Britt Lilleaas, forsker Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Forskningsprosjektet er finansiert av Nordforsk (2018-2021). Her kan du lese mer om prosjektet.

Velkommen!
 

Arrangør

Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet
Publisert 5. juli 2021 13:57 - Sist endret 5. juli 2021 14:05