Likestilling, mangfold og samfunnssikkerhet

Det blir debatt og samtaler om hvilken rolle kjønn, likestilling og mangfold spiller i nordiske sikkerhetsstyrker den 14. september.

Bildet kan inneholde: kamuflere, militær kamuflasje, marinesoldater, militæruniform, mennesker i naturen.

Illustrasjonsfoto: Thomas Iversen/ Forsvaret

Arrangementet er en sluttkonferanse med høydepunkter fra forskningsprosjektet Likestilling, mangfold og samfunnssikkerhet. Ulla-Britt Lilleaas ved STK vil holde innlegg på konferansen. Hun har vært aktiv i prosjektet som er lokalisert på Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet. Senterleder Inger Skjelsbæk vil også holde innlegg på konferansen.

Språket vil være engelsk fram til lunsj, etter dette er det valgfritt mellom skandinavisk og engelsk. Konferansen kan også følges digitalt.

Meld deg på (Nettskjema UiO)

Program

Sesjon 1 (in English)

09.30. Registrering og kaffe

10.00. Velkomst ved:

 • Dag Ellingsen, seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet, professor Politihøgskolen
 • Inger Skjelsbæk, professor/senterleder, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

10.05. Åpningstale

 • Eirik Kristoffersen, Forsvarssjef

10.10. Sexual harassment and abuse of power – a never ending story?

 • Ulla-Britt Lilleaas, forsker Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
 • Dag Ellingsen, seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet, professor Politihøgskolen

10.40. Work in progress – thoughts and measures on how to combat sexual harassment in the Norwegian police

 • Benedicte Bjørnland, Politidirektør

10.55. Kommentarer/spørsmål

11.10. Solving ‘the uniform issue’ in security work: Gender and professional identity in the Swedish Armed Forces and beyond

 • Sanna Strand, Postdoktor, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet

11.30. Kommentarer/spørsmål

11.45. Pause

12:00. A Nordic model of gender and military work? A historical comparison

 • Anders Ahlbäck, docent, Historiska institutionen, Stockholms universitet
 • Fia Sundevall, docent i ekonomisk historia, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
 • Johanna Hjertquist, vitenskapelig assistent/master i statsvitenskap, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

12.20. Kommentarer/spørsmål

12.30. Lunsj

Sesjon 2 (på valgfritt skandinavisk språk eller engelsk)

13.15. Åpning ved møteleder

 • Elisabeth Nørgaard, direktør Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

13.20. Om fellesrom og kjønnsblandete team

Fellesrom og kjønnsblandete team – på guttas premisser?

 • Ulla-Britt Lilleaas, forsker Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
 • Dag Ellingsen, seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet, professor Politihøgskolen

En av grabbarna? Genusrelationer, militärt arbete och könsblandade logement i den svenska försvarsmakten

 • Alma Persson, Docent, Tema Genus, Linköpings universitet

14.05. Kommentarer/spørsmål

14:20. Pause med noe søtt

14.40. Er det bare i internasjonale operasjoner vi må tenke på gender?

 • Sindre Bæk, Master i Peace and Conflict Studies

15.00. Kommentarer/spørsmål

15:10. Oppsummerende samtale

Hva har vi lært i dag?

 • Helene Jesnes, Seniorrådgiver, Likestillings- og Diskrimineringsombudet
 • Ole Magnus Totland, Seniorrådgiver, Forsvarsdepartementet
 • Dag Ellingsen, seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet, professor Politihøgskolen

15.40. Takk for i dag!

Forskerne som vil presentere sine bidrag på konferansen er:

 • Alma Persson, Docent, Tema Genus, Linköpings universitet, Docent, Tema Genus, Linköpings universitet, Sverige
 • Anders Ahlbäck, docent, Historiska institutionen, Stockholms universitet, docent, Historiska institutionen, Stockholms universitet
 • Beate Sløk-Andersen, postdoc, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
 • Dag Ellingsen, seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet, professor Politihøgskolen
 • Fia Sundevall, docent i ekonomisk historia, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
 • Inger Skjelsbæk, professor/senterleder, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo (UiO)
 • Johanna Hjertquist, vitenskapelig assistent/master i statsvitenskap, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet
 • Sanna Strand, Postdoktor, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet
 • Sindre Bæk, Master in Peace and Conflict Studies
 • Ulla-Britt Lilleaas, forsker Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Forskningsprosjektet er finansiert av Nordforsk (2018-2021). Her kan du lese mer om prosjektet.

Velkommen!
 

Arrangør

Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet
Publisert 5. juli 2021 13:57 - Sist endret 3. sep. 2021 09:58