Konferanser

Tidligere

cafebord med ipad, blokker, kaffe og hendene til to personer
Tid og sted: 8. juni 20179. juni 2017, Sophus Bugges Hus, Universitetet i Oslo

Den nasjonale fagkonferansen for kjønnsforskning i Norge arrangeres av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO, 8.-9. juni i 2017.

Tid og sted: 7. des. 2016, Sundvolden Hotell, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning i samarbeid med sentrene/miljøene i kjønnsforskning i Norge inviterer til Allmennkurs 2016: Kjønn som analytisk dimensjon - teoretiske posisjoner - metodiske konsekvenser.