(UTSATT) Barnløshet og assistert befruktning: refleksjoner rundt embryoets status og den reproduktive kroppen

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, i samarbeid med Institutt for helse of samfunn, arrangerer seminar om barnløshet og assistert befruktning. Seminaret er del av vår nye seminarrekke Hvem skal lage framtidas barn? En seminarrekke om reproduksjon, fallende fruktbarhet og nye teknologier.

DETTE ARRANGEMENTET ER UTSATT SOM FØLGE AV UiO SINE TILTAK MOT KORONAVIRUSET.

Det blir foredrag ved Birgit Kvernflaten, postdoktor ved Institutt for helse og samfunn (UiO), og kommentarer ved Sidsel Roalkvam, professor og leder ved Senter for utvikling og miljø (UiO), og Bjørn Hoffmann, professor ved NTNU og Senter for medisinsk etikk (UiO).

Mer informasjon kommer.

Publisert 27. jan. 2020 10:56 - Sist endret 24. apr. 2020 14:01