Hvem skal lage framtidas barn? En seminarrekke om reproduksjon, fallende fruktbarhet og nye teknologier

Fallende fødselstall skaper bekymring for velferdsstatens framtid. Norske kvinner føder for lite og for seint, sies det. Assistert reproduksjonsteknologi, som IVF og nedfrysing av kjønnsceller har blitt trukket fram som mulige løsninger på problemet. Men hvilke samfunnsmessige og kulturelle endringer knyttet til det å reprodusere seg, og familielivets betydning i livsløpet ligger bak det endrede fødselsmønsteret? Og er det i det hele tatt et problem at det blir født færre barn i Norge? Disse og andre spørsmål tar vi opp i en ny seminarrekke i regi av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i samarbeid med Institutt for helse og samfunn.

Bildet kan inneholde: hånd, finger, svart og hvit, hud, monokrom fotografering.

Foto: BURST

Program våren 2020

NB! AVLYST Krymper Norge? Norske kvinner får stadig færre barn. Et problem eller ikke?

Tid og sted: 26. mars 2020 14:0016:00, Georg Sverdrups hus: Undervisningsrom 1
 
Publisert 2. mars 2020 14:02 - Sist endret 12. mars 2020 11:28