Aktuelle saker

Collage of pictures of keynote speakers against abstract background
Published Sep. 8, 2022 8:32 AM

Did you miss the NORA Conference 2022, or would you like to listen again to the keynote lectures? Below you will find video recordings of the talks given by Marianne Liljeström, Amund Rake Hoffart, Astri Dankertsen and Raewyn Connell.

Kollasj av fire keynotes
Publisert 8. sep. 2022 08:32

Gikk du glipp av NORA-konferansen 2022, eller har du lyst til å se et foredrag på nytt? Under finner du opptak av keynote-foredragene til Marianne Liljeström, Amund Rake Hoffart, Astri Dankertsen og Raewyn Connell.

Collage of a picture of three women sitting and discussing and a picture of the report's cover
Published Sep. 1, 2022 10:22 AM

Beret Bråten and Maja Feng Mikalsen (STK) have carried out a research project on barriers to diversity and inclusion among staff at the University of Oslo (UiO). This resulted in the report Diversity and Inclusion at UiO, which was published in May. On August 22, the report was launched with an open seminar.

Bilde av tre kvinner som sitter og diskuterer samt bilde av rapportens forside
Publisert 26. aug. 2022 12:39

Hvordan står det til med mangfold og inkludering blant de ansatte på Universitetet i Oslo (UiO)? Beret Bråten og Maja Feng Mikalsen (STK) har utført et forskningsprosjekt om dette på oppdrag fra UiO, noe som resulterte i rapporten Mangfold og inkludering ved UiO, publisert i slutten av mai. Den 22. august ble rapporten lansert med et åpent seminar.

Bildet kan inneholde: natur, azure, organisme, font, verden.
Publisert 7. juni 2022 10:28

Nå er det mindre enn to uker igjen til NORA-konferansen 2022, som skal finne sted 20. til 22. juni. Vertsorganisasjonen, konferansekomiteen og medarrangørene gleder seg til at over 200 konferansedeltakere kommer til Universitetet i Oslo.

Image may contain: Nature, Azure, Organism, Font, World.
Published June 7, 2022 8:57 AM

The NORA Conference is less than two weeks away. The host organization, conference committee and co-organizers are thrilled to welcome over 200 participants to the University of Oslo on June 20th-22nd. 

Collage of book cover and prize winner
Published Feb. 4, 2022 12:41 PM

Thea Johanne Prytz Hammarqvist (IKOS) has won STK’s annual MA award for her analysis of the Japanese novel Yaneura no nishojo (1919). Her thesis asks whether it makes sense to call the book a “lesbian” novel, but also demonstrates how the text challenges concurrent sexological discourses that framed heterosexual marriage as the only correct choice for women.

Illustrasjonen er todelt: ett bilde av de to redaktørene som holder boka, samt et bilde av bokomslaget
Publisert 11. nov. 2021 10:50

8. november var det FRONT-konferanse og lansering av boka Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring, som Øystein Gullvåg Holter (STK) og Lotta Karin Snickare (UiO/Kungliga tekniska högskolan) har vært redaktører for. 

Image may contain: Camouflage, Squad, Military camouflage, Sky, Marines.
Published Oct. 8, 2021 10:57 AM

Ulla-Britt Lilleaas (STK) has been working on the NordForsk-financed project Gender Equality, Diversity and Societal Security since 2018. This project has explored how increasing levels of diversity in the personnel of Nordic security forces relate to changing perceptions of trust and security, both within these organizations and in their broader interactions with society.