Aktuelle saker

Publisert 23. apr. 2019 14:57

Dette året dukker det opp flere nye ansikter ved STK. Stipendiat Maria Louise Hansen og postdoktor Kristin Engh Førde er allerede kommet, og postdoktor Rebecca Lund kommer like over sommeren.

Publisert 25. mars 2019 12:16

Tove Pettersen er spesialist på feministisk filosofi, moralfilosofi og etikk, og da særlig omsorgsetikk og den eksistensialistiske etikken som er skrevet frem av Simone de Beauvoir.

Publisert Feb. 11, 2019 11:37 AM

Inger Skjelsbæk's expertise on gender, and women's experiences specifically, intersecting with war and conflict, and peace and security, is an important contribution to the Centre for Gender Research.

Publisert 6. feb. 2019 09:50

Inger Skjelsbæk's kompetanse om kjønn, og kvinners erfaringer spesifikt, i skjæringspunktet mellom krig og konflikt, og fred og sikkerhet, blir viktige tilskudd til den faglige bredden ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Bilde av Helene Aarseth
Publisert Jan. 10, 2019 10:14 AM

Professor Helene Aarseth was newly appointed Director at the Centre for Gender Research.

Bilde av Helene Aarseth
Publisert 2. jan. 2019 13:25

Professor Helene Aarseth har overtatt roret som senterleiar ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Collage of pictures from the symposium
Publisert Oct. 2, 2018 12:36 PM

Lois MacNay reflects on her first encounters: – My first visit as Professor II to the Centre for Gender Research at Oslo University was both enjoyable and intellectually enriching.

Three pople enjoying the sun
Publisert July 18, 2018 4:13 PM

The holidays are here, but STK is still buzzing with activity: the spring semester is being finalized, international students are taught about gender equality in the Nordic countries, and final adjustments are made for the autumn semester.

Publisert 18. juli 2018 10:53

Det er fellesferie, men på STK er det framleis aktivitet. Ikkje berre skal vårsemesteret sluttførast, internasjonale studentar vert undervist om likestilling i dei nordiske landa, og ein finpussar planar for haustsemesteret.

Publisert 3. juli 2018 15:23

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning arrangerer seminarrekke med fokus på refleksjon og synliggjøring av kvalitetene ved fordypning og konsentrasjon som en motkraft til den dominerende vektleggingen av kvantitet og målbare effekter.

Profilbilete av Professor Lois McNay
Publisert 25. mai 2018 15:25

Lois McNay er ny Professor II ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i  samarbeid med det Samfunnsvitenskaplige Fakultet. Ho vert ein ressurs for kjønnsforskinga ved UiO, men også for forsking i skjæringspunktet mellom feministisk, sosial og politisk teori meir generelt.

Profile photo of Professor Lois McNay
Publisert May 25, 2018 3:14 PM

Lois McNay was recently appointed Professor II at the Centre for Gender Research in collaboration with the Faculty for Social Science. She will be an asset to gender research at UiO, but also to research at the intersection between feminist, social and political theory more broadly.

Gender advisor
Publisert Apr. 27, 2018 11:01 AM

– We will explore how increasing levels of diversity in the personnel of Nordic security forces relate to changing perceptions of trust and security, says Ulla-Britt Lilleaas, professor at Centre for Gender Research.

Publisert 5. apr. 2018 15:00

Året er 1948. Harriet Bjerrum Nielsen kommer til verden i København. Et ikke helt planlagt barn av en far i marinen og en mor som hadde utdannet seg til tanntekniker:

-Min mor pleier å si: Så søkte jeg barnehageplass, men jeg har ikke fått svar fra dem enda!

panelsamtale med deltakere
Publisert 13. mars 2018 16:09

– Me må håpa at metoo-kampanjen gir ein varig effekt, seier UiO-rektor Svein Stølen til Uniforum etter metoo-debatten i Professorboligen på Kvinnedagen 8. mars.

minoritetskvinne som snakker i mikrofon
Publisert 28. feb. 2018 14:54

– Kjønnslikestilling har med rette blitt kalt det flerkulturelle samfunnets hodepine, men vi må diskutere hvordan vi skal leve sammen og på hvilke premisser samtalen skal foregå, sier Hannah Helseth.

egyptologi
Publisert Feb. 19, 2018 9:29 AM

It was a unique opportunity when a group of Egyptologists came together for the second collaborative workshop on Gender Studies and Egyptology at the Centre for Gender Research in Oslo.

regnbue i papir
Publisert Jan. 21, 2018 5:27 PM

The main objective of this two-year workshop project is to expose and expand current debates on diversity issues and challenges to democratic participation in the Nordic region, by putting the spotlight on “identity politics”, says Elisabeth Lund Engebretsen, Senior lecturer at Centre for Gender Research and project leader of “Transforming identities”.

de nominerte
Publisert 21. jan. 2018 17:05

Aldri har så mange masteroppgaver blitt nominert til prisen for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv ved UiO. Tolv masteroppgaver ble nominert.

De nominerte fikk diplom og rose på STKs nyttårsfest 11. januar. Tonje Baugerud stakk av med prisen og kunne ta med seg en pengesjekk.

overlevering av blomster og pris
Publisert 21. jan. 2018 15:39

Etter fire ukers feltarbeid på Grønland torg vet prisvinner, Tonje Baugerud, noe om hvordan det er å bli oppfattet som en tildekket muslimsk kvinne. Hun mener funnene er urovekkende.

beatrice halsaa ved havet
Publisert 15. jan. 2018 14:59

–Jeg har vært litt som en kork på havet som har vært innom mange ulike temaer i min karriere, sier Beatrice Halsaa, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. I desember 2017 gikk hun av med pensjon.

profilbilder
Publisert 12. jan. 2018 15:32

STK ønsker Vilde Andrea Pettersen og Camilla Vislie velkommen som nye stipendiater. De skal forske på Emma Goldman og skandinavisk litteratur og ungdom og seksualitet.

Keynote session
Publisert Nov. 21, 2017 5:10 PM

The conference on Gender and Representation took place at UiO, November 3 and attracted junior and senior researchers within the humanities. The highlight for many was probably professor Griselda Pollock´s lecture on "Feminism: A Bad Memory"

diskusjonsbilde
Publisert 9. nov. 2017 14:49

En ny termbase over ord og uttrykk som er viktige i kjønnsforskningen, ble åpnet for offentligheten den 30.oktober på STK.

Termbasen består av 42 termer som alle har en tilrådd term på bokmål og nynorsk og ekvivalent på engelsk, samt en kort definisjon og en noe lengre kommentar.

profilbilde
Publisert 27. okt. 2017 13:06

Vil du lære om betydningen av kjønn i samfunnet og om forholdet mellom majoritets- og minoritetsgrupper? Da er Senter for tverrfaglig kjønnsstudier stedet for deg, mener Charlie Blistad som er bachelor-student ved STK.