Aktuelle saker

Collage of book cover and prize winner
Published Feb. 4, 2022 12:41 PM

Thea Johanne Prytz Hammarqvist (IKOS) has won STK’s annual MA award for her analysis of the Japanese novel Yaneura no nishojo (1919). Her thesis asks whether it makes sense to call the book a “lesbian” novel, but also demonstrates how the text challenges concurrent sexological discourses that framed heterosexual marriage as the only correct choice for women.

Illustrasjonen er todelt: ett bilde av de to redaktørene som holder boka, samt et bilde av bokomslaget
Publisert 11. nov. 2021 10:50

8. november var det FRONT-konferanse og lansering av boka Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring, som Øystein Gullvåg Holter (STK) og Lotta Karin Snickare (UiO/Kungliga tekniska högskolan) har vært redaktører for. 

Image may contain: Camouflage, Squad, Military camouflage, Sky, Marines.
Published Oct. 8, 2021 10:57 AM

Ulla-Britt Lilleaas (STK) has been working on the NordForsk-financed project Gender Equality, Diversity and Societal Security since 2018. This project has explored how increasing levels of diversity in the personnel of Nordic security forces relate to changing perceptions of trust and security, both within these organizations and in their broader interactions with society.

An illustration featuring a large, diverse group of people
Published May 31, 2021 1:04 PM

In the autumn of 2021, the Centre for Gender Research will offer a new MA course, KFL4055 Gender and Society, which will examine how gendered inequalities, practices, and subjectivities are reproduced, both in the individual and in society. Professor Helene Aarseth will be leading the course.

Illustrasjon som viser en stor folkemengde
Publisert 31. mai 2021 13:03

Til høsten tilbyr Senter for tverrfaglig kjønnsforskning et nytt masteremne: KFL4055 Gender and Society. Emnet ser på hvordan kjønnede ulikheter, praksiser og subjektiviteter reproduseres – både i individet og i samfunnet som helhet. Professor Helene Aarseth er emneansvarlig.

En gruppe med kvinner som holder et banner der det står "Peace"
Publisert 27. mai 2021 11:19

Hvordan spiller kjønn inn i væpnet konflikt, politisk vold og fredsbygging, og hvordan påvirker konflikt og fred våre forståelser av kjønn? Høsten 2021 tilbyr Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) et nytt emne, KFL4065 Gender, Peace and Conflict, som skal utforske nettopp disse spørsmålene. Inger Skjelsbæk er emneansvarlig på kurset.

Group of women in hats holding a banner that says "Peace"
Published May 27, 2021 9:10 AM

How does gender shape armed conflict, political violence and peacebuilding, and how do peace and conflict shape our notions of gender? In the autumn of 2021, the Centre for Gender Research (STK) will offer a new MA course, KFL4065 Gender, Peace and Conflict, which aims to explore these questions. Professor Inger Skjelsbæk will be the course leader.

Fire smilende studenter sitter og snakker sammen
Publisert 29. apr. 2021 08:33

Samordna opptak har publisert årets søker- og opptakstall. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) har god grunn til å være fornøyd med tallene, med en oppgang i søkere til både bachelorprogrammet og årsenheten i tverrfaglige kjønnsstudier.

Image may contain: Organism, Font, Line, Art, Drawing.
Published Apr. 27, 2021 9:44 AM

In April, Niels Nyegaard began working as a postdoctoral researcher at the Centre for Gender Research. By looking at the significance of the homosexual closet in the emerging Danish welfare state, he hopes to nuance existing understandings of the closet as a social mechanism that can only be oppressive and limiting. 

Bildet kan inneholde: organisme, font, linje, kunst, tegning.
Publisert 26. apr. 2021 10:45

I april startet Niels Nyegaard i en postdoktorstilling ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Gjennom å se på betydningen av det homofile skapet i den fremvoksende danske velferdsstaten, ønsker han å nyansere eksisterende forståelser av skapet som en mekanisme som kun er undertrykkende.

Hjerteformede lys i mørket
Publisert 5. feb. 2021 12:24

Kjærlighet har stor betydning i våre liv, og er også et av de sentrale temaene innenfor vestlig filosofi. STKs nye digitale seminarrekke, Perspectives on Love, skal utforske forskjellige forståelser av konseptet kjærlighet.