2021

Illustrasjonen er todelt: ett bilde av de to redaktørene som holder boka, samt et bilde av bokomslaget
Publisert 11. nov. 2021 10:50

8. november var det FRONT-konferanse og lansering av boka Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring, som Øystein Gullvåg Holter (STK) og Lotta Karin Snickare (UiO/Kungliga tekniska högskolan) har vært redaktører for. 

Illustrasjon som viser en stor folkemengde
Publisert 31. mai 2021 13:03

Til høsten tilbyr Senter for tverrfaglig kjønnsforskning et nytt masteremne: KFL4055 Gender and Society. Emnet ser på hvordan kjønnede ulikheter, praksiser og subjektiviteter reproduseres – både i individet og i samfunnet som helhet. Professor Helene Aarseth er emneansvarlig.

En gruppe med kvinner som holder et banner der det står "Peace"
Publisert 27. mai 2021 11:19

Hvordan spiller kjønn inn i væpnet konflikt, politisk vold og fredsbygging, og hvordan påvirker konflikt og fred våre forståelser av kjønn? Høsten 2021 tilbyr Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) et nytt emne, KFL4065 Gender, Peace and Conflict, som skal utforske nettopp disse spørsmålene. Inger Skjelsbæk er emneansvarlig på kurset.

Fire smilende studenter sitter og snakker sammen
Publisert 29. apr. 2021 08:33

Samordna opptak har publisert årets søker- og opptakstall. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) har god grunn til å være fornøyd med tallene, med en oppgang i søkere til både bachelorprogrammet og årsenheten i tverrfaglige kjønnsstudier.

Bildet kan inneholde: organisme, font, linje, kunst, tegning.
Publisert 26. apr. 2021 10:45

I april startet Niels Nyegaard i en postdoktorstilling ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Gjennom å se på betydningen av det homofile skapet i den fremvoksende danske velferdsstaten, ønsker han å nyansere eksisterende forståelser av skapet som en mekanisme som kun er undertrykkende.

Hjerteformede lys i mørket
Publisert 5. feb. 2021 12:24

Kjærlighet har stor betydning i våre liv, og er også et av de sentrale temaene innenfor vestlig filosofi. STKs nye digitale seminarrekke, Perspectives on Love, skal utforske forskjellige forståelser av konseptet kjærlighet.